Pola formularza

Formularz: KRUS FIPRIR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimisPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763018</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>[nazwa pełna]</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>[nazwisko]</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>[imię]</p1_subfield_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p2_1_subfield_0>[miejscowość]</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>[ulica]</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>[nr domu]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>[nr lokalu]</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_1_subfield_4>
       <p2_1_subfield_5>[poczta]</p2_1_subfield_5>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 3 4 1 1 2 2 ]</p3_>
       <p3b_>[Wartość wyboru w polu p3b. Dostępne wartości: 1 1 2 2 ]</p3b_>
       <p3b_1_>[Wartość wyboru w polu p3b_1. Dostępne wartości: 1 1 2 ]</p3b_1_>
       <p3c_1_>[Wartość wyboru w polu p3c_1. Dostępne wartości: 1 4 ]</p3c_1_>
       <p3c_1_1_>[Wartość wyboru w polu p3c_1_1. Dostępne wartości: 1 4 ]</p3c_1_1_>
       <p3d1_1>[data]</p3d1_1>
       <p3d2_1>[Pole tekstowe]</p3d2_1>
       <p3d3_1>[Pole kwoty]</p3d3_1>
       <p3d4_1>[Pole tekstowe]</p3d4_1>
       <p3d5_1>[Pole tekstowe]</p3d5_1>
       <p3d1_2>[data]</p3d1_2>
       <p3d2_2>[Pole tekstowe]</p3d2_2>
       <p3d3_2>[Pole kwoty]</p3d3_2>
       <p3d4_2>[Pole tekstowe]</p3d4_2>
       <p3d5_2>[Pole tekstowe]</p3d5_2>
       <p3d1_3>[data]</p3d1_3>
       <p3d2_3>[Pole tekstowe]</p3d2_3>
       <p3d3_3>[Pole kwoty]</p3d3_3>
       <p3d4_3>[Pole tekstowe]</p3d4_3>
       <p3d5_3>[Pole tekstowe]</p3d5_3>
       <p3d1_4>[data]</p3d1_4>
       <p3d2_4>[Pole tekstowe]</p3d2_4>
       <p3d3_4>[Pole kwoty]</p3d3_4>
       <p3d4_4>[Pole tekstowe]</p3d4_4>
       <p3d5_4>[Pole tekstowe]</p3d5_4>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5>[Telefon]</p5>
       <p6>[Data wypełnienia]</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS FIPRIR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763018</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_>2</p1_subfield_>
       <p1_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p1_subfield_3>
       <p1_subfield_2>Kowalski</p1_subfield_2>
       <p1_subfield_1>Jan</p1_subfield_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p2_1_subfield_0>Poznań</p2_1_subfield_0>
       <p2_1_subfield_1>Strzelecka</p2_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_2>1</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_3>1</p2_1_subfield_3>
       <p2_1_subfield_4>61-155</p2_1_subfield_4>
       <p2_1_subfield_5>Poznań</p2_1_subfield_5>
       <p3_>1</p3_>
       <p3b_>1</p3b_>
       <p3b_1_>1</p3b_1_>
       <p3c_1_>1</p3c_1_>
       <p3c_1_1_>1</p3c_1_1_>
       <p3d1_1>30-10-1990</p3d1_1>
       <p3d2_1>test pola tekstowego</p3d2_1>
       <p3d3_1>10</p3d3_1>
       <p3d4_1>test pola tekstowego</p3d4_1>
       <p3d5_1>test pola tekstowego</p3d5_1>
       <p3d1_2>30-10-1990</p3d1_2>
       <p3d2_2>test pola tekstowego</p3d2_2>
       <p3d3_2>10</p3d3_2>
       <p3d4_2>test pola tekstowego</p3d4_2>
       <p3d5_2>test pola tekstowego</p3d5_2>
       <p3d1_3>30-10-1990</p3d1_3>
       <p3d2_3>test pola tekstowego</p3d2_3>
       <p3d3_3>10</p3d3_3>
       <p3d4_3>test pola tekstowego</p3d4_3>
       <p3d5_3>test pola tekstowego</p3d5_3>
       <p3d1_4>30-10-1990</p3d1_4>
       <p3d2_4>test pola tekstowego</p3d2_4>
       <p3d3_4>10</p3d3_4>
       <p3d4_4>test pola tekstowego</p3d4_4>
       <p3d5_4>test pola tekstowego</p3d5_4>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5>500600400</p5>
       <p6>30-10-2014</p6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>