Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS UD-2Z (archiwalny) Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763025</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p01_>[Wartość wyboru w polu p01. Dostępne wartości: 1 2 ]</p01_>
       <p02_1>[miejscowość]</p02_1>
       <p02_2>[miejscowość]</p02_2>
       <p03_>[Wartość wyboru w polu p03. Dostępne wartości: 1 2 ]</p03_>
       <p1>[nazwisko]</p1>
       <p2>[nazwiskoRodowe]</p2>
       <p3_1>[pierwszeImie]</p3_1>
       <p3_2>[drugieImie]</p3_2>
       <p4>[obywatelstwo]</p4>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[plec]</p6>
       <p7>[KodPocztowy]</p7>
       <p7_4>[Miejscowosc]</p7_4>
       <p7_4_0>[Ulica]</p7_4_0>
       <p7_4_0_9>[NrDomu]</p7_4_0_9>
       <p7_4_0_9_4>[NrLokalu]</p7_4_0_9_4>
       <p7_4_0_9_4_8>[Gmina]</p7_4_0_9_4_8>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <pI10_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</pI10_subfield_1>
       <pI10_subfield_0>[numer paszportu]</pI10_subfield_0>
       <p11_0>[Pole tekstowe]</p11_0>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p15>[obywatelstwo]</p15>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>mężczyzna:mężczyzna / kobieta:kobieta</p19>
       <p21_1_subfield_0>[miejscowość]</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>[ulica]</p21_1_subfield_1>
       <p21_1_subfield_2>[nr domu]</p21_1_subfield_2>
       <p21_1_subfield_3>[nr lokalu]</p21_1_subfield_3>
       <p12>[nazwiskoRodowe]</p12>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p21_2_subfield_0>[kod pocztowy]</p21_2_subfield_0>
       <p21_2_subfield_1>[poczta]</p21_2_subfield_1>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 5 ]</p22_>
       <p13>[pierwszeImie]</p13>
       <p14>[drugieImie]</p14>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p11_7>[nazwisko]</p11_7>
       <p15_1>[obywatelstwo]</p15_1>
       <p18_7>[dataUrodzenia]</p18_7>
       <p19_6>mężczyzna:mężczyzna / kobieta:kobieta</p19_6>
       <p21_3_subfield_0>[miejscowość]</p21_3_subfield_0>
       <p21_3_subfield_1>[ulica]</p21_3_subfield_1>
       <p21_3_subfield_2>[nr domu]</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>[nr lokalu]</p21_3_subfield_3>
       <p12_1>[nazwiskoRodowe]</p12_1>
       <p16_5>[Pole tekstowe]</p16_5>
       <p21_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p21_4_subfield_0>
       <p21_4_subfield_1>[poczta]</p21_4_subfield_1>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 5 ]</p23_>
       <p13_2>[pierwszeImie]</p13_2>
       <p14_3>[drugieImie]</p14_3>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p11_5>[nazwisko]</p11_5>
       <p15_6>[obywatelstwo]</p15_6>
       <p18_9>[dataUrodzenia]</p18_9>
       <p19_2>mężczyzna:mężczyzna / kobieta:kobieta</p19_2>
       <p21_5_subfield_0>[miejscowość]</p21_5_subfield_0>
       <p21_5_subfield_1>[ulica]</p21_5_subfield_1>
       <p21_5_subfield_2>[nr domu]</p21_5_subfield_2>
       <p21_5_subfield_3>[nr lokalu]</p21_5_subfield_3>
       <p12_7>[nazwiskoRodowe]</p12_7>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p21_6_subfield_0>[kod pocztowy]</p21_6_subfield_0>
       <p21_6_subfield_1>[poczta]</p21_6_subfield_1>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 5 ]</p24_>
       <p13_5>[pierwszeImie]</p13_5>
       <p14_4>[drugieImie]</p14_4>
       <p17_8>[Pole tekstowe]</p17_8>
       <p3_1_1>TAK:TAK / NIE:NIE</p3_1_1>
       <p3_1_2>TAK:TAK / NIE:NIE</p3_1_2>
       <p3_1_3>TAK:TAK / NIE:NIE</p3_1_3>
       <p3_1_4>[data]</p3_1_4>
       <p3_2_1>[Pole tekstowe]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole tekstowe]</p3_2_2>
       <p3_3_1>[Pole tekstowe]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole tekstowe]</p3_3_2>
       <p3_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_4_2>
       <p3_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_4_3>
       <p011_>[Wartość wyboru w polu p011. Dostępne wartości: 1 2 ]</p011_>
       <p3_5_1>[rok]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p3_5_2>
       <p3_6_1>TAK:TAK / NIE:NIE</p3_6_1>
       <p3_7_>[Wartość wyboru w polu p3_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_7_>
       <p3_8_1>[Miejscowość wypełnienia]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Data wypełnienia]</p3_8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS UD-2Z</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763025</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p01_>1</p01_>
       <p02_1>Poznań</p02_1>
       <p02_2>Poznań</p02_2>
       <p03_>1</p03_>
       <p1>Kowalski</p1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3_1>Jan</p3_1>
       <p3_2>Stefan</p3_2>
       <p4>polskie</p4>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>311,236</p6>
       <p7>61-155</p7>
       <p7_4>Poznań</p7_4>
       <p7_4_0>Strzelecka</p7_4_0>
       <p7_4_0_9>1</p7_4_0_9>
       <p7_4_0_9_4>1</p7_4_0_9_4>
       <p7_4_0_9_4_8>Poznań</p7_4_0_9_4_8>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <pI10_subfield_1>ACN285956</pI10_subfield_1>
       <pI10_subfield_0>DI3148049</pI10_subfield_0>
       <p11_0>test pola tekstowego</p11_0>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p15>polskie</p15>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>mężczyzna</p19>
       <p21_1_subfield_0>Poznań</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>Strzelecka</p21_1_subfield_1>
       <p21_1_subfield_2>1</p21_1_subfield_2>
       <p21_1_subfield_3>1</p21_1_subfield_3>
       <p12>Kowalski</p12>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p21_2_subfield_0>61-155</p21_2_subfield_0>
       <p21_2_subfield_1>Poznań</p21_2_subfield_1>
       <p22_>1</p22_>
       <p13>Jan</p13>
       <p14>Stefan</p14>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p11_7>Kowalski</p11_7>
       <p15_1>polskie</p15_1>
       <p18_7>30-10-1985</p18_7>
       <p19_6>mężczyzna</p19_6>
       <p21_3_subfield_0>Poznań</p21_3_subfield_0>
       <p21_3_subfield_1>Strzelecka</p21_3_subfield_1>
       <p21_3_subfield_2>1</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>1</p21_3_subfield_3>
       <p12_1>Kowalski</p12_1>
       <p16_5>test pola tekstowego</p16_5>
       <p21_4_subfield_0>61-155</p21_4_subfield_0>
       <p21_4_subfield_1>Poznań</p21_4_subfield_1>
       <p23_>1</p23_>
       <p13_2>Jan</p13_2>
       <p14_3>Stefan</p14_3>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p11_5>Kowalski</p11_5>
       <p15_6>polskie</p15_6>
       <p18_9>30-10-1985</p18_9>
       <p19_2>mężczyzna</p19_2>
       <p21_5_subfield_0>Poznań</p21_5_subfield_0>
       <p21_5_subfield_1>Strzelecka</p21_5_subfield_1>
       <p21_5_subfield_2>1</p21_5_subfield_2>
       <p21_5_subfield_3>1</p21_5_subfield_3>
       <p12_7>Kowalski</p12_7>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p21_6_subfield_0>61-155</p21_6_subfield_0>
       <p21_6_subfield_1>Poznań</p21_6_subfield_1>
       <p24_>1</p24_>
       <p13_5>Jan</p13_5>
       <p14_4>Stefan</p14_4>
       <p17_8>test pola tekstowego</p17_8>
       <p3_1_1>TAK</p3_1_1>
       <p3_1_2>TAK</p3_1_2>
       <p3_1_3>TAK</p3_1_3>
       <p3_1_4>30-10-1990</p3_1_4>
       <p3_2_1>test pola tekstowego</p3_2_1>
       <p3_2_2>test pola tekstowego</p3_2_2>
       <p3_3_1>test pola tekstowego</p3_3_1>
       <p3_3_2>test pola tekstowego</p3_3_2>
       <p3_4_1>10</p3_4_1>
       <p3_4_2>10</p3_4_2>
       <p3_4_3>10</p3_4_3>
       <p011_>1</p011_>
       <p3_5_1></p3_5_1>
       <p3_5_2>10</p3_5_2>
       <p3_6_1>TAK</p3_6_1>
       <p3_7_>1</p3_7_>
       <p3_8_1>Poznań</p3_8_1>
       <p3_8_2>30-10-2014</p3_8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>