Pola formularza

Formularz: KRUS SR-22 Wniosek o zasiłek chorobowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763041</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p4>[Miejscowość wypełnienia]</p4>
       <p5>[Data wypełnienia]</p5>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p6>[miejscowość]</p6>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14>[data]</p14>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 3 ]</p31_>
       <p17>[data]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[miejscowość]</p30>
       <p31>[data]</p31>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-22</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763041</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5>30-10-2014</p5>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14>30-10-1990</p14>
       <p30_>1</p30_>
       <p15_>1</p15_>
       <p31_>1</p31_>
       <p17>30-10-1990</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p16_>1</p16_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>