Pola formularza

Formularz: ZUS PL-USA 7 Opinia lekarska / medical evaluationPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763469</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3>[dataUrodzenia]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>[poczta]</p4_subfield_5>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 3 4 5 1 2 ]</p13_1_>
       <p13_2_>[Wartość wyboru w polu p13_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_2_>
       <p13_3_>[Wartość wyboru w polu p13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_3_>
       <p13_4_>[Wartość wyboru w polu p13_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_4_>
       <p13_5_>[Wartość wyboru w polu p13_5. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p13_5_>
       <p13_6_>[Wartość wyboru w polu p13_6. Dostępne wartości: 1 ]</p13_6_>
       <p13_7_>[Wartość wyboru w polu p13_7. Dostępne wartości: 2 ]</p13_7_>
       <p13_8_>[Wartość wyboru w polu p13_8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p13_8_>
       <p13_10_>[Wartość wyboru w polu p13_10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p13_10_>
       <p13_11_>[Wartość wyboru w polu p13_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_11_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p3600_>[Wartość wyboru w polu p3600. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3600_>
       <p33_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_1>
       <p33_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_2>
       <p33_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_3>
       <p33_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_4>
       <p33_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p33_5>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p36_>
       <p38>[pole wielowierszowe]</p38>
       <p40_4>[Pole tekstowe]</p40_4>
       <p40_4_0>[Pole tekstowe]</p40_4_0>
       <p40_4_9>[Pole tekstowe]</p40_4_9>
       <p39>[pole wielowierszowe]</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p3900>[pole wielowierszowe]</p3900>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS PL-USA 7</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763469</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3>30-10-1985</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_4>61-155</p4_subfield_4>
       <p4_subfield_5>Poznań</p4_subfield_5>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_2_>1</p13_2_>
       <p13_3_>1</p13_3_>
       <p13_4_>1</p13_4_>
       <p13_5_>1</p13_5_>
       <p13_6_>1</p13_6_>
       <p13_7_>1</p13_7_>
       <p13_8_>1</p13_8_>
       <p13_10_>1</p13_10_>
       <p13_11_>1</p13_11_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_>1</p20_>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p3600_>1</p3600_>
       <p33_1>1</p33_1>
       <p33_2>1</p33_2>
       <p33_3>1</p33_3>
       <p33_4>1</p33_4>
       <p33_5>1</p33_5>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p36_>1</p36_>
       <p38>to jest pole wielowierszowe</p38>
       <p40_4>test pola tekstowego</p40_4>
       <p40_4_0>test pola tekstowego</p40_4_0>
       <p40_4_9>test pola tekstowego</p40_4_9>
       <p39>to jest pole wielowierszowe</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p3900>to jest pole wielowierszowe</p3900>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>