Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS SR-20 (archiwalny) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763475</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[Miejscowość wypełnienia]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p0_4_>[Wartość wyboru w polu p0_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_4_>
       <p0_5_>[Wartość wyboru w polu p0_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_5_>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[imię]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[drugie imię]</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>[dataUrodzenia]</p1_3>
       <p1_4>[nazwiskoRodowe]</p1_4>
       <p1_5>[imieMatki]</p1_5>
       <p1_6>[imieOjca]</p1_6>
       <p1_7>[Miejscowosc]</p1_7>
       <p1_8>[Ulica]</p1_8>
       <p1_9>[NrDomu]</p1_9>
       <p1_10>[NrLokalu]</p1_10>
       <p1_11>[KodPocztowy]</p1_11>
       <p1_12>[Poczta]</p1_12>
       <p1_13>[PESEL]</p1_13>
       <p1_14>[stanCywilny]</p1_14>
       <p1_16>[data]</p1_16>
       <p1_15>[NIP]</p1_15>
       <p1_17>[Pole tekstowe]</p1_17>
       <p1_18>[Pole tekstowe]</p1_18>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_1_>[Wartość wyboru w polu p2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p2_1_>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_4_>[Wartość wyboru w polu p2_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_>
       <p2_6_>[Wartość wyboru w polu p2_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_6_>
       <p2_7_>[Wartość wyboru w polu p2_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7_>
       <p2_9>[Pole kwoty]</p2_9>
       <p2_8_>[Wartość wyboru w polu p2_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_8_>
       <p2_12>[Pole tekstowe]</p2_12>
       <p2_10_>[Wartość wyboru w polu p2_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10_>
       <p2_11_>[Wartość wyboru w polu p2_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11_>
       <p2_13_>[Wartość wyboru w polu p2_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_13_>
       <p2_14_>[Wartość wyboru w polu p2_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_14_>
       <p2_15_>[Wartość wyboru w polu p2_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_15_>
       <p2_18>[NazwaBanku]</p2_18>
       <p2_19>[Rachunek]</p2_19>
       <p2_17_>[Wartość wyboru w polu p2_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_17_>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[nazwiskoRodowe]</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>[imię]</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>[drugie imię]</p3_3_subfield_1>
       <p3_4>[dataUrodzenia]</p3_4>
       <p3_5_subfield_0>[miejscowość]</p3_5_subfield_0>
       <p3_5_subfield_1>[ulica]</p3_5_subfield_1>
       <p3_5_subfield_2>[nr domu]</p3_5_subfield_2>
       <p3_5_subfield_3>[nr lokalu]</p3_5_subfield_3>
       <p3_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_5_subfield_4>
       <p3_5_subfield_5>[poczta]</p3_5_subfield_5>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p3_6_>[Wartość wyboru w polu p3_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_6_>
       <p3_10>[Pole tekstowe]</p3_10>
       <p3_8_>[Wartość wyboru w polu p3_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_8_>
       <p3_9_>[Wartość wyboru w polu p3_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_9_>
       <p3_13>[Pole tekstowe]</p3_13>
       <p3_11_>[Wartość wyboru w polu p3_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_11_>
       <p3_12_>[Wartość wyboru w polu p3_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_12_>
       <p4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_3>[dataUrodzenia]</p4_3>
       <p4_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_0>[imię]</p4_4_subfield_0>
       <p4_6>[dataUrodzenia]</p4_6>
       <p4_7_subfield_1>[nazwisko]</p4_7_subfield_1>
       <p4_7_subfield_0>[imię]</p4_7_subfield_0>
       <p4_9>[dataUrodzenia]</p4_9>
       <p4_12_>[Wartość wyboru w polu p4_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_12_>
       <p4_13_>[Wartość wyboru w polu p4_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_13_>
       <p1_160>[data]</p1_160>
       <p4_10_7>[Pole tekstowe]</p4_10_7>
       <p4_10_7_2>[Pole tekstowe]</p4_10_7_2>
       <p4_10_7_1>[Pole tekstowe]</p4_10_7_1>
       <p4_10_7_7>[Pole tekstowe]</p4_10_7_7>
       <p4_10_7_15>[Pole tekstowe]</p4_10_7_15>
       <p4_10_7_6>[Pole tekstowe]</p4_10_7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-20</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2763475</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_4_>1</p0_4_>
       <p0_5_>1</p0_5_>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Jan</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Stefan</p1_2_subfield_1>
       <p1_3>30-10-1985</p1_3>
       <p1_4>Kowalski</p1_4>
       <p1_5>Danuta</p1_5>
       <p1_6>Stefan</p1_6>
       <p1_7>Poznań</p1_7>
       <p1_8>Strzelecka</p1_8>
       <p1_9>1</p1_9>
       <p1_10>1</p1_10>
       <p1_11>61-155</p1_11>
       <p1_12>Poznań</p1_12>
       <p1_13>23050608219</p1_13>
       <p1_14>wolny</p1_14>
       <p1_16>30-10-1990</p1_16>
       <p1_15>8875155741</p1_15>
       <p1_17>test pola tekstowego</p1_17>
       <p1_18>test pola tekstowego</p1_18>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_1_>1</p2_1_>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_4_>1</p2_4_>
       <p2_6_>1</p2_6_>
       <p2_7_>1</p2_7_>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_8_>1</p2_8_>
       <p2_12>test pola tekstowego</p2_12>
       <p2_10_>1</p2_10_>
       <p2_11_>1</p2_11_>
       <p2_13_>1</p2_13_>
       <p2_14_>1</p2_14_>
       <p2_15_>1</p2_15_>
       <p2_18>Bank Zachodni WBK</p2_18>
       <p2_19>453054504926965134154839080720</p2_19>
       <p2_17_>1</p2_17_>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Kowalski</p3_2>
       <p3_3_subfield_0>Jan</p3_3_subfield_0>
       <p3_3_subfield_1>Stefan</p3_3_subfield_1>
       <p3_4>30-10-1985</p3_4>
       <p3_5_subfield_0>Poznań</p3_5_subfield_0>
       <p3_5_subfield_1>Strzelecka</p3_5_subfield_1>
       <p3_5_subfield_2>1</p3_5_subfield_2>
       <p3_5_subfield_3>1</p3_5_subfield_3>
       <p3_5_subfield_4>61-155</p3_5_subfield_4>
       <p3_5_subfield_5>Poznań</p3_5_subfield_5>
       <p3_7>test pola tekstowego</p3_7>
       <p3_6_>1</p3_6_>
       <p3_10>test pola tekstowego</p3_10>
       <p3_8_>1</p3_8_>
       <p3_9_>1</p3_9_>
       <p3_13>test pola tekstowego</p3_13>
       <p3_11_>1</p3_11_>
       <p3_12_>1</p3_12_>
       <p4_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_subfield_1>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_3>30-10-1985</p4_3>
       <p4_4_subfield_1>Kowalski</p4_4_subfield_1>
       <p4_4_subfield_0>Jan</p4_4_subfield_0>
       <p4_6>30-10-1985</p4_6>
       <p4_7_subfield_1>Kowalski</p4_7_subfield_1>
       <p4_7_subfield_0>Jan</p4_7_subfield_0>
       <p4_9>30-10-1985</p4_9>
       <p4_12_>1</p4_12_>
       <p4_13_>1</p4_13_>
       <p1_160>30-10-1990</p1_160>
       <p4_10_7>test pola tekstowego</p4_10_7>
       <p4_10_7_2>test pola tekstowego</p4_10_7_2>
       <p4_10_7_1>test pola tekstowego</p4_10_7_1>
       <p4_10_7_7>test pola tekstowego</p4_10_7_7>
       <p4_10_7_15>test pola tekstowego</p4_10_7_15>
       <p4_10_7_6>test pola tekstowego</p4_10_7_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>