Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: IMOU (archiwalny) Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766729</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1>[Pole tekstowe]</p1_1_1>
       <p1_1_2>[data]</p1_1_2>
       <p2_1>[NIP]</p2_1>
       <p2_2>[REGON]</p2_2>
       <p2_3>[PESEL]</p2_3>
       <p2_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p2_4>
       <p2_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_5>
       <p2_6>[nazwisko]</p2_6>
       <p2_5_4>[pierwszeImie]</p2_5_4>
       <p2_7>[nazwa]</p2_7>
       <p2_9>[dataUrodzenia]</p2_9>
       <p3a_1>[nazwisko]</p3a_1>
       <p2_9_4>[dataUrodzenia]</p2_9_4>
       <p3a_2>[pierwszeImie]</p3a_2>
       <p3a_3>[przelew_zus_rodzaj_identyfikatora]</p3a_3>
       <p3a_4>[pole wielowierszowe]</p3a_4>
       <p3b_1>[KodZUS]</p3b_1>
       <p3b_1_5>01R:Dolnośląski NFZ / O2R:Kujawsko-Pomorski NFZ / O3R:Lubelski NFZ / O4R:Lubuski NFZ / O5R:Łódźki NFZ / O6R:Małopolski NFZ / O7R:Mazowiecki NFZ / O8R:Opolski NFZ / O9R:Podkarpacki NFZ / 10R:Podlaski NFZ / 11R:Pomorski NFZ / 12R:Śląski NFZ / 13R:Świętokrzyski NFZ / 14R:Warmińsko-Mazurski NFZ / 15R:Wielkopolski NFZ / 16R:Zachodniopomorski NFZ</p3b_1_5>
       <p3b_3>[Pole tekstowe]</p3b_3>
       <p3b_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3b_4_1>
       <p3b_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3b_4_2>
       <p3b_5>[Pole kwoty]</p3b_5>
       <p3b_6>[Pole kwoty]</p3b_6>
       <p3b_7>[Pole kwoty]</p3b_7>
       <p3b_8>[Pole kwoty]</p3b_8>
       <p3b_9>[Pole kwoty]</p3b_9>
       <p3b_10>[Pole kwoty]</p3b_10>
       <p3b_11>[Pole kwoty]</p3b_11>
       <p3b_12>[Pole kwoty]</p3b_12>
       <p3b_13>[Pole kwoty]</p3b_13>
       <p3b_14>[Pole kwoty]</p3b_14>
       <p3b_15>[Pole kwoty]</p3b_15>
       <p3b_16>[Pole kwoty]</p3b_16>
       <p3b_17>[Pole kwoty]</p3b_17>
       <p3b_18>[Pole kwoty]</p3b_18>
       <p3b_19>[Pole kwoty]</p3b_19>
       <p3b_20>[Pole kwoty]</p3b_20>
       <p3b_21>[Pole kwoty]</p3b_21>
       <p3b_22>[Pole kwoty]</p3b_22>
       <p3b_23>[Pole kwoty]</p3b_23>
       <p3b_24>[Pole kwoty]</p3b_24>
       <p3b_25>[Pole kwoty]</p3b_25>
       <p3b_26>[Pole kwoty]</p3b_26>
       <p3b_27>[Pole kwoty]</p3b_27>
       <p3b_28>[Pole kwoty]</p3b_28>
       <p4b_7>[Pole kwoty]</p4b_7>
       <p3c_2>[Pole kwoty]</p3c_2>
       <p3c_4>[Pole kwoty]</p3c_4>
       <p3c_3>[Pole kwoty]</p3c_3>
       <p3c_5>[Pole kwoty]</p3c_5>
       <p3d_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3d_1>
       <p3d_2_1>[data]</p3d_2_1>
       <p3d_2_2>[data]</p3d_2_2>
       <p3d_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3d_3>
       <p3d_4>[Pole kwoty]</p3d_4>
       <p3d_2_1_8>[Data wypełnienia]</p3d_2_1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IMOU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>2766729</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1>test pola tekstowego</p1_1_1>
       <p1_1_2>30-10-1990</p1_1_2>
       <p2_1>8875155741</p2_1>
       <p2_2>773461194</p2_2>
       <p2_3>23050608219</p2_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_5>nr-test</p2_5>
       <p2_6>Kowalski</p2_6>
       <p2_5_4>Jan</p2_5_4>
       <p2_7>nazwa testowa</p2_7>
       <p2_9>30-10-1985</p2_9>
       <p3a_1>Kowalski</p3a_1>
       <p2_9_4>30-10-1985</p2_9_4>
       <p3a_2>Jan</p3a_2>
       <p3a_3></p3a_3>
       <p3a_4>to jest pole wielowierszowe</p3a_4>
       <p3b_1>2</p3b_1>
       <p3b_1_5>01R</p3b_1_5>
       <p3b_3>3</p3b_3>
       <p3b_4_1>3</p3b_4_1>
       <p3b_4_2>3</p3b_4_2>
       <p3b_5>1</p3b_5>
       <p3b_6>2</p3b_6>
       <p3b_7>3</p3b_7>
       <p3b_8>1</p3b_8>
       <p3b_9>2</p3b_9>
       <p3b_10>3</p3b_10>
       <p3b_11>3</p3b_11>
       <p3b_12>1</p3b_12>
       <p3b_13>2</p3b_13>
       <p3b_14>2</p3b_14>
       <p3b_15>3</p3b_15>
       <p3b_16>1</p3b_16>
       <p3b_17>2</p3b_17>
       <p3b_18>3</p3b_18>
       <p3b_19>3</p3b_19>
       <p3b_20>1</p3b_20>
       <p3b_21>2</p3b_21>
       <p3b_22>2</p3b_22>
       <p3b_23>3</p3b_23>
       <p3b_24>1</p3b_24>
       <p3b_25>2</p3b_25>
       <p3b_26>2</p3b_26>
       <p3b_27>3</p3b_27>
       <p3b_28>1</p3b_28>
       <p4b_7>1</p4b_7>
       <p3c_2>1</p3c_2>
       <p3c_4>1</p3c_4>
       <p3c_3>1</p3c_3>
       <p3c_5>1</p3c_5>
       <p3d_1>1</p3d_1>
       <p3d_2_1>1</p3d_2_1>
       <p3d_2_2>1</p3d_2_2>
       <p3d_3>1</p3d_3>
       <p3d_4>1</p3d_4>
       <p3d_2_1_8>1</p3d_2_1_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>