Pola formularza

Formularz: ZUS EMP Wniosek o emeryturę - z wysyłką do PUE ZUSPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27679201</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_0>[data]</pI_0>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</pI_2_1>
       <pI_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_2_2>
       <pI_3>[NIP]</pI_3>
       <pI_4>[pierwszeImie]</pI_4>
       <pI_5>[nazwisko]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pI_7>[plec]</pI_7>
       <pI_8>[nazwiskoRodowe]</pI_8>
       <pI_9>[Pole tekstowe]</pI_9>
       <pI_10>[imieOjca]</pI_10>
       <pI_11>[Pole tekstowe]</pI_11>
       <pI_12>[Telefon]</pI_12>
       <pI_13_1>[UlicaZameldowanie]</pI_13_1>
       <pI_13_2>[NrDomuZameldowanie]</pI_13_2>
       <pI_13_3>[NrLokaluZameldowanie]</pI_13_3>
       <pI_13_4>[KodPocztowyZameldowanie]</pI_13_4>
       <pI_13_5>[MiejscowoscZameldowanie]</pI_13_5>
       <pI_13_6>[GminaZameldowanie]</pI_13_6>
       <pI_14_1>[Ulica]</pI_14_1>
       <pI_14_2>[NrDomu]</pI_14_2>
       <pI_14_3>[NrLokalu]</pI_14_3>
       <pI_14_4>[KodPocztowy]</pI_14_4>
       <pI_14_5>[Miejscowosc]</pI_14_5>
       <pI_14_6>[Gmina]</pI_14_6>
       <pI_14_7>[KodKraju]</pI_14_7>
       <pI_15_1>[UlicaKor]</pI_15_1>
       <pI_15_2>[NrDomuKor]</pI_15_2>
       <pI_15_3>[NrLokaluKor]</pI_15_3>
       <pI_15_4>[KodPocztowyKor]</pI_15_4>
       <pI_15_5>[MiejscowoscKor]</pI_15_5>
       <pI_15_6>[GminaKor]</pI_15_6>
       <pI_15_7>[KrajKor]</pI_15_7>
       <pII_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</pII_1_>
       <pII_2_1>[rok]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[rok]</pII_2_2>
       <pII_3_1>[rok]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[rok]</pII_3_2>
       <pII_6>[pole wielowierszowe]</pII_6>
       <pII_4_>[Wartość wyboru w polu pII_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_4_>
       <pII_5_>[Wartość wyboru w polu pII_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_5_>
       <pII_7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_7_1>
       <pII_7_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_7_2>
       <pII_7_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_7_3>
       <pII_8_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_8_1>
       <pII_8_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_8_2>
       <pII_8_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_8_3>
       <pII_8_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_8_4>
       <pII_8_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_8_5>
       <pII_8_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_8_6>
       <pII_8_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_8_7>
       <pII_8_9>[Pole tekstowe]</pII_8_9>
       <pII_9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_9_1>
       <pII_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_9_2>
       <pII_9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_9_3>
       <pII_10_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_1>
       <pII_10_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_2>
       <pII_10_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_3>
       <pII_10_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_4>
       <pII_10_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_5>
       <pII_10_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_6>
       <pII_10_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_7>
       <pII_10_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_8>
       <pII_10_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_9>
       <pII_10_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_10>
       <pII_10_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_11>
       <pII_10_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_10_12>
       <pII_11_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_11_1>
       <pII_11_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_11_2>
       <pII_11_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_11_3>
       <pII_11_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_11_4>
       <pII_11_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_11_5>
       <pII_11_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_11_6>
       <pII_13_1>[Pole tekstowe]</pII_13_1>
       <pII_swiad_pielegnacyjne1_>[Wartość wyboru w polu pII_swiad_pielegnacyjne1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_swiad_pielegnacyjne1_>
       <pII_swiad_pielegnacyjne2>[Pole tekstowe]</pII_swiad_pielegnacyjne2>
       <pII_12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_1>
       <pII_12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_2>
       <pII_12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_3>
       <pII_12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_4>
       <pII_12_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_5>
       <pII_12_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_6>
       <pII_12_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_7>
       <pII_12_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pII_12_8>
       <pII_13_3_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pII_13_3_subfield_0>
       <pII_13_4>[Pole tekstowe]</pII_13_4>
       <pII_14_>[Wartość wyboru w polu pII_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_14_>
       <pII_15_>[Wartość wyboru w polu pII_15. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pII_15_>
       <pII_16_>[Wartość wyboru w polu pII_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_16_>
       <pII_17>[pole wielowierszowe]</pII_17>
       <pII_21_>[Wartość wyboru w polu pII_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_21_>
       <pII_18_>[Wartość wyboru w polu pII_18. Dostępne wartości: 2 1 ]</pII_18_>
       <pIII_21>[Rachunek]</pIII_21>
       <p_wlasciciel>[Pole tekstowe]</p_wlasciciel>
       <pIII_20_>[Wartość wyboru w polu pIII_20. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_20_>
       <pII_22>[kraj]</pII_22>
       <pII_23>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_23>
       <pII_24_>[Wartość wyboru w polu pII_24. Dostępne wartości: 1 2 5 ]</pII_24_>
       <pIII_25>[Data wypełnienia]</pIII_25>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS EMP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>27679201</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_0>30-10-1990</pI_0>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2_1>1</pI_2_1>
       <pI_2_2>NR-4321</pI_2_2>
       <pI_3>8875155741</pI_3>
       <pI_4>Jan</pI_4>
       <pI_5>Kowalski</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pI_7>M</pI_7>
       <pI_8>Kowalski</pI_8>
       <pI_9>test pola tekstowego</pI_9>
       <pI_10>Stefan</pI_10>
       <pI_11>test pola tekstowego</pI_11>
       <pI_12>500600400</pI_12>
       <pI_13_1>Półwiejska</pI_13_1>
       <pI_13_2>1</pI_13_2>
       <pI_13_3>1</pI_13_3>
       <pI_13_4>61-155</pI_13_4>
       <pI_13_5>Poznań</pI_13_5>
       <pI_13_6>Poznań</pI_13_6>
       <pI_14_1>Strzelecka</pI_14_1>
       <pI_14_2>1</pI_14_2>
       <pI_14_3>1</pI_14_3>
       <pI_14_4>61-155</pI_14_4>
       <pI_14_5>Poznań</pI_14_5>
       <pI_14_6>Poznań</pI_14_6>
       <pI_14_7>PL</pI_14_7>
       <pI_15_1>Półwiejska</pI_15_1>
       <pI_15_2>1</pI_15_2>
       <pI_15_3>1</pI_15_3>
       <pI_15_4>61-155</pI_15_4>
       <pI_15_5>Poznań</pI_15_5>
       <pI_15_6>Poznań</pI_15_6>
       <pI_15_7>PL</pI_15_7>
       <pII_1_>1</pII_1_>
       <pII_2_1></pII_2_1>
       <pII_2_2></pII_2_2>
       <pII_3_1></pII_3_1>
       <pII_3_2></pII_3_2>
       <pII_6>to jest pole wielowierszowe</pII_6>
       <pII_4_>1</pII_4_>
       <pII_5_>1</pII_5_>
       <pII_7_1>1</pII_7_1>
       <pII_7_2>1</pII_7_2>
       <pII_7_3>1</pII_7_3>
       <pII_8_1>1</pII_8_1>
       <pII_8_2>1</pII_8_2>
       <pII_8_3>1</pII_8_3>
       <pII_8_4>1</pII_8_4>
       <pII_8_5>1</pII_8_5>
       <pII_8_6>1</pII_8_6>
       <pII_8_7>1</pII_8_7>
       <pII_8_9>test pola tekstowego</pII_8_9>
       <pII_9_1>1</pII_9_1>
       <pII_9_2>1</pII_9_2>
       <pII_9_3>1</pII_9_3>
       <pII_10_1>1</pII_10_1>
       <pII_10_2>1</pII_10_2>
       <pII_10_3>1</pII_10_3>
       <pII_10_4>1</pII_10_4>
       <pII_10_5>1</pII_10_5>
       <pII_10_6>1</pII_10_6>
       <pII_10_7>1</pII_10_7>
       <pII_10_8>1</pII_10_8>
       <pII_10_9>1</pII_10_9>
       <pII_10_10>1</pII_10_10>
       <pII_10_11>1</pII_10_11>
       <pII_10_12>1</pII_10_12>
       <pII_11_1>1</pII_11_1>
       <pII_11_2>1</pII_11_2>
       <pII_11_3>1</pII_11_3>
       <pII_11_4>1</pII_11_4>
       <pII_11_5>1</pII_11_5>
       <pII_11_6>1</pII_11_6>
       <pII_13_1>test pola tekstowego</pII_13_1>
       <pII_swiad_pielegnacyjne1_>1</pII_swiad_pielegnacyjne1_>
       <pII_swiad_pielegnacyjne2>test pola tekstowego</pII_swiad_pielegnacyjne2>
       <pII_12_1>1</pII_12_1>
       <pII_12_2>1</pII_12_2>
       <pII_12_3>1</pII_12_3>
       <pII_12_4>1</pII_12_4>
       <pII_12_5>1</pII_12_5>
       <pII_12_6>1</pII_12_6>
       <pII_12_7>1</pII_12_7>
       <pII_12_8>1</pII_12_8>
       <pII_13_3_subfield_0>26</pII_13_3_subfield_0>
       <pII_13_4>test pola tekstowego</pII_13_4>
       <pII_14_>1</pII_14_>
       <pII_15_>1</pII_15_>
       <pII_16_>1</pII_16_>
       <pII_17>to jest pole wielowierszowe</pII_17>
       <pII_21_>1</pII_21_>
       <pII_18_>1</pII_18_>
       <pIII_21>453054504926965134154839080720</pIII_21>
       <p_wlasciciel>test pola tekstowego</p_wlasciciel>
       <pIII_20_>1</pIII_20_>
       <pII_22>PL</pII_22>
       <pII_23>10</pII_23>
       <pII_24_>1</pII_24_>
       <pIII_25>30-10-2014</pIII_25>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>