Pola formularza

Formularz: CN-23 Deklaracja celna CN-23Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29210016</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwisko]</p1_1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p1_2>[nazwaPelna]</p1_2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p1_3>[Ulica]</p1_3>
       <p1_4>[KodPocztowy]</p1_4>
       <p1_5>[Miejscowosc]</p1_5>
       <p1_6>[KodKraju]</p1_6>
       <p6_subfield_0>[telefon]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[Fax]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[e-mail]</p6_subfield_2>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2>[nazwaPelna]</p2_2>
       <p2_3>[Ulica]</p2_3>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_4>[KodPocztowy]</p2_4>
       <p2_5>[Miejscowosc]</p2_5>
       <p2_6>[KodKraju]</p2_6>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p7_6>[kraj]</p7_6>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p8_6>[kraj]</p8_6>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole tekstowe]</p9_3>
       <p9_4>[Pole tekstowe]</p9_4>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p9_6>[kraj]</p9_6>
       <p10_1>[Pole tekstowe]</p10_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p10_5>[Pole tekstowe]</p10_5>
       <p10_6>[kraj]</p10_6>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_3>
       <p16_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_1>
       <p16_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_4>
       <p16_6>[pole wielowierszowe]</p16_6>
       <p17>[kraj]</p17>
       <p18>[data]</p18>
       <p16_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_2>
       <p16_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p16_5>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p20_1>
       <p21_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21_1>
       <p22_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p22_1>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p23>[data]</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CN-23</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29210016</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Kowalski</p1_1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p1_2>Pełna nazwa testowa</p1_2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p1_3>Strzelecka</p1_3>
       <p1_4>61-155</p1_4>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p1_6>PL</p1_6>
       <p6_subfield_0>500600400</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1></p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>test@test.pl</p6_subfield_2>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2>Pełna nazwa testowa</p2_2>
       <p2_3>Strzelecka</p2_3>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_4>61-155</p2_4>
       <p2_5>Poznań</p2_5>
       <p2_6>PL</p2_6>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p7_6>PL</p7_6>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p8_6>PL</p8_6>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p9_3>test pola tekstowego</p9_3>
       <p9_4>test pola tekstowego</p9_4>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p9_6>PL</p9_6>
       <p10_1>test pola tekstowego</p10_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p10_5>test pola tekstowego</p10_5>
       <p10_6>PL</p10_6>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16_3>1</p16_3>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_4>1</p16_4>
       <p16_6>to jest pole wielowierszowe</p16_6>
       <p17>PL</p17>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p16_2>1</p16_2>
       <p16_5>1</p16_5>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_1>1</p20_1>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p23>30-10-1990</p23>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>