Pola formularza

Formularz: PIT5LPL20 Zaliczki na podatek i składki społeczne i zdrowotne - podatek liniowy dla PIT-36L (dawny PIT-5L)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29290970</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <C25Lista>2:Stawka 2% / 3:Stawka 3% / 5.5:Stawka 5.5% / 8.5:Stawka 8.5%* / 10:Stawka 10% / 12:Stawka 12% / 12.5:Stawka 12.5% / 12:Stawka 12% / 14:Stawka 14% / 15:Stawka 15% / 17:Stawka 17% / :Własna stawka</C25Lista>
       <refreshForm>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</refreshForm>
       <p_konto_zus>[RachunekZUS]</p_konto_zus>
       <B26>[Pole kwoty]</B26>
       <B27>[Pole kwoty]</B27>
       <p_nip>[NIP]</p_nip>
       <B18>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</B18>
       <B20>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</B20>
       <p_nazwa_firmy>[nazwaPelna]</p_nazwa_firmy>
       <B19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</B19>
       <placeChorobowe>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</placeChorobowe>
       <p_adres_subfield_0>[miejscowość]</p_adres_subfield_0>
       <p_adres_subfield_1>[ulica]</p_adres_subfield_1>
       <p_adres_subfield_2>[nr domu]</p_adres_subfield_2>
       <p_adres_subfield_3>[nr lokalu]</p_adres_subfield_3>
       <p_adres_subfield_4>[kod pocztowy]</p_adres_subfield_4>
       <p_adres_subfield_5>[poczta]</p_adres_subfield_5>
       <malyZUS>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</malyZUS>
       <skladkiWKosztach>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</skladkiWKosztach>
       <p_us_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p_us_subfield_0>
       <B1_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B1 = return (B1_subfield_1) ? B1_subfield_1 : B26; ]</B1_subfield_1>
       <C1_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C1 = return (C1_subfield_1) ? C1_subfield_1 : B27; ]</C1_subfield_1>
       <E1_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 01.2022 Pole E1 = return jezeli(E1_subfield_1>0 || E1_subfield_1_format_zero,E1_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E19,F19),jezeli(placeChorobowe == 0,G19,H19)),0)); ]</E1_subfield_1>
       <I1_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 01.2022 Pole I1 = I1_subfield_1 || I1_subfield_1_format_zero ? I1_subfield_1 : jezeli(B23,419.92,0); ]</I1_subfield_1>
       <J1_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 01.2022 Pole J1 = J1_subfield_1 || J1_subfield_1_format_zero ? J1_subfield_1 : jezeli(B24,419.92,0); ]</J1_subfield_1>
       <F1>[Pole kwoty]</F1>
       <P1>[Pole kwoty]</P1>
       <zaplac1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac1>
       <zaplacpod1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod1>
       <B2_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B2 = return (B2_subfield_1) ? B2_subfield_1 : B26; ]</B2_subfield_1>
       <C2_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C2 = return (C2_subfield_1) ? C2_subfield_1 : B27; ]</C2_subfield_1>
       <E2_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 02.2022 Pole E2 = return jezeli(E2_subfield_1>0 || E2_subfield_1_format_zero,E2_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0));&#10; ]</E2_subfield_1>
       <I2_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 02.2022 Pole I2 = I2_subfield_1 || I2_subfield_1_format_zero ? I2_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H2*G23),0); ]</I2_subfield_1>
       <J2_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 02.2022 Pole J2 = J2_subfield_1 || J2_subfield_1_format_zero ? J2_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H2*H23),0); ]</J2_subfield_1>
       <F2>[Pole kwoty]</F2>
       <P2>[Pole kwoty]</P2>
       <zaplac2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac2>
       <zaplacpod2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod2>
       <B3_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B3 = return (B3_subfield_1) ? B3_subfield_1 : B26; ]</B3_subfield_1>
       <C3_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C3 = return (C3_subfield_1) ? C3_subfield_1 : B27; ]</C3_subfield_1>
       <E3_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 03.2022 Pole E3 = return jezeli(E3_subfield_1>0 || E3_subfield_1_format_zero,E3_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E3_subfield_1>
       <I3_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 03.2022 Pole I3 = I3_subfield_1 || I3_subfield_1_format_zero ? I3_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H3*G23),0); ]</I3_subfield_1>
       <J3_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 03.2022 Pole J3 = J3_subfield_1 || J3_subfield_1_format_zero ? J3_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H3*H23),0); ]</J3_subfield_1>
       <F3>[Pole kwoty]</F3>
       <P3>[Pole kwoty]</P3>
       <zaplac3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac3>
       <zaplacpod3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod3>
       <B4_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B4 = return (B4_subfield_1) ? B4_subfield_1 : B26; ]</B4_subfield_1>
       <C4_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C4 = return (C4_subfield_1) ? C4_subfield_1 : B27; ]</C4_subfield_1>
       <E4_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 04.2022 Pole E4 = return jezeli(E4_subfield_1>0 || E4_subfield_1_format_zero,E4_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E4_subfield_1>
       <I4_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 04.2022 Pole I4 = I4_subfield_1 || I4_subfield_1_format_zero ? I4_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H4*G23),0); ]</I4_subfield_1>
       <J4_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 04.2022 Pole J4 = J4_subfield_1 || J4_subfield_1_format_zero ? J4_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H4*H23),0); ]</J4_subfield_1>
       <F4>[Pole kwoty]</F4>
       <P4>[Pole kwoty]</P4>
       <zaplac4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac4>
       <zaplacpod4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod4>
       <B5_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B5 = return (B5_subfield_1) ? B5_subfield_1 : B26; ]</B5_subfield_1>
       <C5_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C5 = return (C5_subfield_1) ? C5_subfield_1 : B27; ]</C5_subfield_1>
       <E5_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 05.2022 Pole E5 = return jezeli(E5_subfield_1>0 || E5_subfield_1_format_zero,E5_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E5_subfield_1>
       <I5_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 05.2022 Pole I5 = I5_subfield_1 || I5_subfield_1_format_zero ? I5_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H5*G23),0); ]</I5_subfield_1>
       <J5_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 05.2022 Pole J5 = J5_subfield_1 || J5_subfield_1_format_zero ? J5_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H5*H23),0); ]</J5_subfield_1>
       <F5>[Pole kwoty]</F5>
       <P5>[Pole kwoty]</P5>
       <zaplac5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac5>
       <zaplacpod5>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod5>
       <B6_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B6 = return (B6_subfield_1) ? B6_subfield_1 : B26; ]</B6_subfield_1>
       <C6_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C6 = return (C6_subfield_1) ? C6_subfield_1 : B27; ]</C6_subfield_1>
       <E6_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 06.2022 Pole E6 = return jezeli(E6_subfield_1>0 || E6_subfield_1_format_zero,E6_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E6_subfield_1>
       <I6_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 06.2022 Pole I6 = I6_subfield_1 || I6_subfield_1_format_zero ? I6_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H6*G23),0); ]</I6_subfield_1>
       <J6_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 06.2022 Pole J6 = J6_subfield_1 || J6_subfield_1_format_zero ? J6_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H6*H23),0); ]</J6_subfield_1>
       <F6>[Pole kwoty]</F6>
       <P6>[Pole kwoty]</P6>
       <zaplac6>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac6>
       <zaplacpod6>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod6>
       <B7_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B7 = return (B7_subfield_1) ? B7_subfield_1 : B26; ]</B7_subfield_1>
       <C7_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C7 = return (C7_subfield_1) ? C7_subfield_1 : B27; ]</C7_subfield_1>
       <E7_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 07.2022 Pole E7 = return jezeli(E7_subfield_1>0 || E7_subfield_1_format_zero,E7_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E7_subfield_1>
       <I7_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 07.2022 Pole I7 = I7_subfield_1 || I7_subfield_1_format_zero ? I7_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H7*G23),0); ]</I7_subfield_1>
       <J7_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 07.2022 Pole J7 = J7_subfield_1 || J7_subfield_1_format_zero ? J7_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H7*H23),0); ]</J7_subfield_1>
       <F7>[Pole kwoty]</F7>
       <P7>[Pole kwoty]</P7>
       <zaplac7>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac7>
       <zaplacpod7>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod7>
       <B8_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B8 = return (B8_subfield_1) ? B8_subfield_1 : B26; ]</B8_subfield_1>
       <C8_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C8 = return (C8_subfield_1) ? C8_subfield_1 : B27; ]</C8_subfield_1>
       <E8_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 08.2022 Pole E8 = return jezeli(E8_subfield_1>0 || E8_subfield_1_format_zero,E8_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E8_subfield_1>
       <I8_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 08.2022 Pole I8 = I8_subfield_1 || I8_subfield_1_format_zero ? I8_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H8*G23),0); ]</I8_subfield_1>
       <J8_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 08.2022 Pole J8 = J8_subfield_1 || J8_subfield_1_format_zero ? J8_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H8*H23),0); ]</J8_subfield_1>
       <F8>[Pole kwoty]</F8>
       <P8>[Pole kwoty]</P8>
       <zaplac8>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac8>
       <zaplacpod8>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod8>
       <B9_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B9 = return (B9_subfield_1) ? B9_subfield_1 : B26; ]</B9_subfield_1>
       <C9_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C9 = return (C9_subfield_1) ? C9_subfield_1 : B27; ]</C9_subfield_1>
       <E9_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 09.2022 Pole E9 = return jezeli(E9_subfield_1>0 || E9_subfield_1_format_zero,E9_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E9_subfield_1>
       <I9_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 09.2022 Pole I9 = I9_subfield_1 || I9_subfield_1_format_zero ? I9_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H9*G23),0); ]</I9_subfield_1>
       <J9_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 09.2022 Pole J9 = J9_subfield_1 || J9_subfield_1_format_zero ? J9_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H9*H23),0); ]</J9_subfield_1>
       <F9>[Pole kwoty]</F9>
       <P9>[Pole kwoty]</P9>
       <zaplac9>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac9>
       <zaplacpod9>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod9>
       <B10_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B10 = return (B10_subfield_1) ? B10_subfield_1 : B26; ]</B10_subfield_1>
       <C10_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C10 = return (C10_subfield_1) ? C10_subfield_1 : B27; ]</C10_subfield_1>
       <E10_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 10.2022 Pole E10 = return jezeli(E10_subfield_1>0 || E10_subfield_1_format_zero,E10_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E10_subfield_1>
       <I10_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 10.2022 Pole I10 = I10_subfield_1 || I10_subfield_1_format_zero ? I10_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H10*G23),0); ]</I10_subfield_1>
       <J10_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 10.2022 Pole J10 = J10_subfield_1 || J10_subfield_1_format_zero ? J10_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H10*H23),0); ]</J10_subfield_1>
       <F10>[Pole kwoty]</F10>
       <P10>[Pole kwoty]</P10>
       <zaplac10>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac10>
       <zaplacpod10>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod10>
       <B11_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B11 = return (B11_subfield_1) ? B11_subfield_1 : B26; ]</B11_subfield_1>
       <C11_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C11 = return (C11_subfield_1) ? C11_subfield_1 : B27; ]</C11_subfield_1>
       <E11_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 11.2022 Pole E11 = return jezeli(E11_subfield_1>0 || E11_subfield_1_format_zero,E11_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E11_subfield_1>
       <I11_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 11.2022 Pole I11 = I11_subfield_1 || I11_subfield_1_format_zero ? I11_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H11*G23),0); ]</I11_subfield_1>
       <J11_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 11.2022 Pole J11 = J11_subfield_1 || J11_subfield_1_format_zero ? J11_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H11*H23),0); ]</J11_subfield_1>
       <F11>[Pole kwoty]</F11>
       <P11>[Pole kwoty]</P11>
       <zaplac11>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac11>
       <zaplacpod11>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod11>
       <B12_subfield_1>[Przychód za miesiąc Pole B12 = return (B12_subfield_1) ? B12_subfield_1 : B26; ]</B12_subfield_1>
       <C12_subfield_1>[Koszt za miesiąc Pole C12 = return (C12_subfield_1) ? C12_subfield_1 : B27; ]</C12_subfield_1>
       <E12_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka społeczna w 12.2022 Pole E12 = return jezeli(E12_subfield_1>0 || E12_subfield_1_format_zero,E12_subfield_1,jezeli(B20 == 0,jezeli(malyZUS == 0,jezeli(placeChorobowe == 0,E20,F20),jezeli(placeChorobowe == 0,G20,H20)),0)); ]</E12_subfield_1>
       <I12_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 12.2022 Pole I12 = I12_subfield_1 || I12_subfield_1_format_zero ? I12_subfield_1 : jezeli(B23,max(270.9,H12*G23),0); ]</I12_subfield_1>
       <J12_subfield_1>[Faktycznie zapłacona składka zdrowotna w 12.2022 Pole J12 = J12_subfield_1 || J12_subfield_1_format_zero ? J12_subfield_1 : jezeli(B24,max(270.9,H12*H23),0); ]</J12_subfield_1>
       <F12>[Pole kwoty]</F12>
       <P12>[Pole kwoty]</P12>
       <zaplac12>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac12>
       <zaplacpod12>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplacpod12>
       <zaplac1_8_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</zaplac1_8_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT5LPL20</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29290970</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <C25Lista>8.5</C25Lista>
       <refreshForm></refreshForm>
       <p_konto_zus>453054504926965134154839080720</p_konto_zus>
       <B26>10</B26>
       <B27>10</B27>
       <p_nip>8875155741</p_nip>
       <B18>1</B18>
       <B20>1</B20>
       <p_nazwa_firmy>Pełna nazwa testowa</p_nazwa_firmy>
       <B19>1</B19>
       <placeChorobowe>1</placeChorobowe>
       <p_adres_subfield_0>Poznań</p_adres_subfield_0>
       <p_adres_subfield_1>Strzelecka</p_adres_subfield_1>
       <p_adres_subfield_2>1</p_adres_subfield_2>
       <p_adres_subfield_3>1</p_adres_subfield_3>
       <p_adres_subfield_4>61-155</p_adres_subfield_4>
       <p_adres_subfield_5>Poznań</p_adres_subfield_5>
       <malyZUS>1</malyZUS>
       <skladkiWKosztach>1</skladkiWKosztach>
       <p_us_subfield_0>3022</p_us_subfield_0>
       <B1_subfield_1>1</B1_subfield_1>
       <C1_subfield_1>1</C1_subfield_1>
       <E1_subfield_1>1</E1_subfield_1>
       <I1_subfield_1>1</I1_subfield_1>
       <J1_subfield_1>1</J1_subfield_1>
       <F1>10</F1>
       <P1>10</P1>
       <zaplac1></zaplac1>
       <zaplacpod1></zaplacpod1>
       <B2_subfield_1>1</B2_subfield_1>
       <C2_subfield_1>1</C2_subfield_1>
       <E2_subfield_1>1</E2_subfield_1>
       <I2_subfield_1>1</I2_subfield_1>
       <J2_subfield_1>1</J2_subfield_1>
       <F2>10</F2>
       <P2>10</P2>
       <zaplac2></zaplac2>
       <zaplacpod2></zaplacpod2>
       <B3_subfield_1>1</B3_subfield_1>
       <C3_subfield_1>1</C3_subfield_1>
       <E3_subfield_1>1</E3_subfield_1>
       <I3_subfield_1>1</I3_subfield_1>
       <J3_subfield_1>1</J3_subfield_1>
       <F3>10</F3>
       <P3>10</P3>
       <zaplac3></zaplac3>
       <zaplacpod3></zaplacpod3>
       <B4_subfield_1>1</B4_subfield_1>
       <C4_subfield_1>1</C4_subfield_1>
       <E4_subfield_1>1</E4_subfield_1>
       <I4_subfield_1>1</I4_subfield_1>
       <J4_subfield_1>1</J4_subfield_1>
       <F4>10</F4>
       <P4>10</P4>
       <zaplac4></zaplac4>
       <zaplacpod4></zaplacpod4>
       <B5_subfield_1>1</B5_subfield_1>
       <C5_subfield_1>1</C5_subfield_1>
       <E5_subfield_1>1</E5_subfield_1>
       <I5_subfield_1>1</I5_subfield_1>
       <J5_subfield_1>1</J5_subfield_1>
       <F5>10</F5>
       <P5>10</P5>
       <zaplac5></zaplac5>
       <zaplacpod5></zaplacpod5>
       <B6_subfield_1>1</B6_subfield_1>
       <C6_subfield_1>1</C6_subfield_1>
       <E6_subfield_1>1</E6_subfield_1>
       <I6_subfield_1>1</I6_subfield_1>
       <J6_subfield_1>1</J6_subfield_1>
       <F6>10</F6>
       <P6>10</P6>
       <zaplac6></zaplac6>
       <zaplacpod6></zaplacpod6>
       <B7_subfield_1>1</B7_subfield_1>
       <C7_subfield_1>1</C7_subfield_1>
       <E7_subfield_1>1</E7_subfield_1>
       <I7_subfield_1>1</I7_subfield_1>
       <J7_subfield_1>1</J7_subfield_1>
       <F7>10</F7>
       <P7>10</P7>
       <zaplac7></zaplac7>
       <zaplacpod7></zaplacpod7>
       <B8_subfield_1>1</B8_subfield_1>
       <C8_subfield_1>1</C8_subfield_1>
       <E8_subfield_1>1</E8_subfield_1>
       <I8_subfield_1>1</I8_subfield_1>
       <J8_subfield_1>1</J8_subfield_1>
       <F8>10</F8>
       <P8>10</P8>
       <zaplac8></zaplac8>
       <zaplacpod8></zaplacpod8>
       <B9_subfield_1>1</B9_subfield_1>
       <C9_subfield_1>1</C9_subfield_1>
       <E9_subfield_1>1</E9_subfield_1>
       <I9_subfield_1>1</I9_subfield_1>
       <J9_subfield_1>1</J9_subfield_1>
       <F9>10</F9>
       <P9>10</P9>
       <zaplac9></zaplac9>
       <zaplacpod9></zaplacpod9>
       <B10_subfield_1>1</B10_subfield_1>
       <C10_subfield_1>1</C10_subfield_1>
       <E10_subfield_1>1</E10_subfield_1>
       <I10_subfield_1>1</I10_subfield_1>
       <J10_subfield_1>1</J10_subfield_1>
       <F10>10</F10>
       <P10>10</P10>
       <zaplac10></zaplac10>
       <zaplacpod10></zaplacpod10>
       <B11_subfield_1>1</B11_subfield_1>
       <C11_subfield_1>1</C11_subfield_1>
       <E11_subfield_1>1</E11_subfield_1>
       <I11_subfield_1>1</I11_subfield_1>
       <J11_subfield_1>1</J11_subfield_1>
       <F11>10</F11>
       <P11>10</P11>
       <zaplac11></zaplac11>
       <zaplacpod11></zaplacpod11>
       <B12_subfield_1>1</B12_subfield_1>
       <C12_subfield_1>1</C12_subfield_1>
       <E12_subfield_1>1</E12_subfield_1>
       <I12_subfield_1>1</I12_subfield_1>
       <J12_subfield_1>1</J12_subfield_1>
       <F12>10</F12>
       <P12>10</P12>
       <zaplac12></zaplac12>
       <zaplacpod12></zaplacpod12>
       <zaplac1_8_1></zaplac1_8_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>