Pola formularza

Formularz: ZUS ERR Wniosek o rentę rodzinnąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29329091</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0>[data]</p0>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_1>
       <p2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_2>
       <p3>[NIP]</p3>
       <p4>[pierwszeImie]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7>[plec]</p7>
       <p8>[nazwiskoRodowe]</p8>
       <p9>[imieOjca]</p9>
       <p10>[data]</p10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]</p12_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p13_>
       <p14_1>[nazwaPelna]</p14_1>
       <p14_2_subfield_0>[miejscowość]</p14_2_subfield_0>
       <p14_2_subfield_1>[ulica]</p14_2_subfield_1>
       <p14_2_subfield_2>[nr domu]</p14_2_subfield_2>
       <p14_2_subfield_3>[nr lokalu]</p14_2_subfield_3>
       <p14_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p14_2_subfield_4>
       <p14_2_subfield_5>[poczta]</p14_2_subfield_5>
       <p14_3>[Pole tekstowe]</p14_3>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 ]</p16_>
       <p17_1>[nazwaPelna]</p17_1>
       <p17_2_subfield_0>[miejscowość]</p17_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_1>[ulica]</p17_2_subfield_1>
       <p17_2_subfield_2>[nr domu]</p17_2_subfield_2>
       <p17_2_subfield_3>[nr lokalu]</p17_2_subfield_3>
       <p17_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p17_2_subfield_4>
       <p17_2_subfield_5>[poczta]</p17_2_subfield_5>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p18_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20_1>[nazwaPelna]</p20_1>
       <p20_2>[Pole tekstowe]</p20_2>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p23_>
       <p24>[PESEL]</p24>
       <p25_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p25_1>
       <p25_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p25_2>
       <p26>[NIP]</p26>
       <p27>[pierwszeImie]</p27>
       <p28>[nazwisko]</p28>
       <p29>[dataUrodzenia]</p29>
       <p30>[nazwiskoRodowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[imieOjca]</p32>
       <p33>[imieMatki]</p33>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p35>[UlicaZameldowanie]</p35>
       <p36>[NrDomuZameldowanie]</p36>
       <p37>[NrLokaluZameldowanie]</p37>
       <p38>[KodPocztowyZameldowanie]</p38>
       <p39>[MiejscowoscZameldowanie]</p39>
       <p40>[GminaZameldowanie]</p40>
       <p41>[Ulica]</p41>
       <p42>[NrDomu]</p42>
       <p43>[NrLokalu]</p43>
       <p44>[KodPocztowy]</p44>
       <p45>[Miejscowosc]</p45>
       <p46>[Gmina]</p46>
       <p47>[kraj]</p47>
       <p48>[UlicaKor]</p48>
       <p49>[NrDomuKor]</p49>
       <p50>[NrLokaluKor]</p50>
       <p51>[KodPocztowyKor]</p51>
       <p52>[MiejscowoscKor]</p52>
       <p53>[GminaKor]</p53>
       <p54>[kraj]</p54>
       <p55>[Telefon]</p55>
       <p56>[PESEL]</p56>
       <p57>[NIP]</p57>
       <p58_subfield_0>[imię]</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>[nazwisko]</p58_subfield_1>
       <p59>[dataUrodzenia]</p59>
       <p60>[miejsceUrodzenia]</p60>
       <p61>[obywatelstwo]</p61>
       <p62>[imieOjca]</p62>
       <p63>[imieMatki]</p63>
       <p64>[Pole tekstowe]</p64>
       <p65>[Ulica]</p65>
       <p66>[NrDomu]</p66>
       <p67>[NrLokalu]</p67>
       <p68>[KodPocztowy]</p68>
       <p69>[Miejscowosc]</p69>
       <p70>[kraj]</p70>
       <p71>[PESEL]</p71>
       <p72>[NIP]</p72>
       <p73_subfield_0>[imię]</p73_subfield_0>
       <p73_subfield_1>[nazwisko]</p73_subfield_1>
       <p74>[dataUrodzenia]</p74>
       <p75>[miejsceUrodzenia]</p75>
       <p76>[obywatelstwo]</p76>
       <p77>[imieOjca]</p77>
       <p78>[imieMatki]</p78>
       <p79>[Pole tekstowe]</p79>
       <p80>[Ulica]</p80>
       <p81>[NrDomu]</p81>
       <p82>[NrLokalu]</p82>
       <p83>[KodPocztowy]</p83>
       <p84>[Miejscowosc]</p84>
       <p85>[kraj]</p85>
       <p86>[PESEL]</p86>
       <p87>[NIP]</p87>
       <p88_subfield_0>[imię]</p88_subfield_0>
       <p88_subfield_1>[nazwisko]</p88_subfield_1>
       <p89>[dataUrodzenia]</p89>
       <p90>[miejsceUrodzenia]</p90>
       <p91>[obywatelstwo]</p91>
       <p92>[imieOjca]</p92>
       <p93>[imieMatki]</p93>
       <p94>[Pole tekstowe]</p94>
       <p95>[Ulica]</p95>
       <p96>[NrDomu]</p96>
       <p97>[NrLokalu]</p97>
       <p98>[KodPocztowy]</p98>
       <p99>[Miejscowosc]</p99>
       <p100>[kraj]</p100>
       <p101>[PESEL]</p101>
       <p102>[NIP]</p102>
       <p103_subfield_0>[imię]</p103_subfield_0>
       <p103_subfield_1>[nazwisko]</p103_subfield_1>
       <p104>[dataUrodzenia]</p104>
       <p105>[miejsceUrodzenia]</p105>
       <p106>[obywatelstwo]</p106>
       <p107>[imieOjca]</p107>
       <p108>[imieMatki]</p108>
       <p109>[Pole tekstowe]</p109>
       <p110>[Ulica]</p110>
       <p111>[NrDomu]</p111>
       <p112>[NrLokalu]</p112>
       <p113>[KodPocztowy]</p113>
       <p114>[Miejscowosc]</p114>
       <p115>[kraj]</p115>
       <p116_>[Wartość wyboru w polu p116. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p116_>
       <p117>[Rachunek]</p117>
       <p118_>[Wartość wyboru w polu p118. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p118_>
       <p119_>[Wartość wyboru w polu p119. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p119_>
       <p120_subfield_0>[imię]</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>[nazwisko]</p120_subfield_1>
       <p121>[Ulica]</p121>
       <p122>[NrDomu]</p122>
       <p123>[NrLokalu]</p123>
       <p124>[KodPocztowy]</p124>
       <p125>[Miejscowosc]</p125>
       <p126_>[Wartość wyboru w polu p126. Dostępne wartości: 1 2 ]</p126_>
       <p127_1_subfield_0>[imię]</p127_1_subfield_0>
       <p127_1_subfield_1>[nazwisko]</p127_1_subfield_1>
       <p127_2>[Pole tekstowe]</p127_2>
       <p127_3>[Pole tekstowe]</p127_3>
       <p127_4_subfield_0>[miejscowość]</p127_4_subfield_0>
       <p127_4_subfield_1>[ulica]</p127_4_subfield_1>
       <p127_4_subfield_2>[nr domu]</p127_4_subfield_2>
       <p127_4_subfield_3>[nr lokalu]</p127_4_subfield_3>
       <p127_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p127_4_subfield_4>
       <p127_4_subfield_5>[poczta]</p127_4_subfield_5>
       <p128_>[Wartość wyboru w polu p128. Dostępne wartości: 1 2 ]</p128_>
       <p129_>[Wartość wyboru w polu p129. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p129_>
       <p130_>[Wartość wyboru w polu p130. Dostępne wartości: 1 2 ]</p130_>
       <p131>[Pole tekstowe]</p131>
       <p132_>[Wartość wyboru w polu p132. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p132_>
       <p133_>[Wartość wyboru w polu p133. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]</p133_>
       <p134_>[Wartość wyboru w polu p134. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p134_>
       <p135_1>[nazwaPelna]</p135_1>
       <p135_2_subfield_0>[miejscowość]</p135_2_subfield_0>
       <p135_2_subfield_1>[ulica]</p135_2_subfield_1>
       <p135_2_subfield_2>[nr domu]</p135_2_subfield_2>
       <p135_2_subfield_3>[nr lokalu]</p135_2_subfield_3>
       <p135_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p135_2_subfield_4>
       <p135_2_subfield_5>[poczta]</p135_2_subfield_5>
       <p135_3>[Pole tekstowe]</p135_3>
       <p136_>[Wartość wyboru w polu p136. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p136_>
       <p137_1>[nazwaPelna]</p137_1>
       <p137_2_subfield_0>[miejscowość]</p137_2_subfield_0>
       <p137_2_subfield_1>[ulica]</p137_2_subfield_1>
       <p137_2_subfield_2>[nr domu]</p137_2_subfield_2>
       <p137_2_subfield_3>[nr lokalu]</p137_2_subfield_3>
       <p137_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p137_2_subfield_4>
       <p137_2_subfield_5>[poczta]</p137_2_subfield_5>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p139_>[Wartość wyboru w polu p139. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p139_>
       <p140_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p140_1_subfield_0>
       <p141_>[Wartość wyboru w polu p141. Dostępne wartości: 1 2 ]</p141_>
       <p142_>[Wartość wyboru w polu p142. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p142_>
       <p143_>[Wartość wyboru w polu p143. Dostępne wartości: 1 2 ]</p143_>
       <p144_>[Wartość wyboru w polu p144. Dostępne wartości: 1 2 ]</p144_>
       <p145>[pole wielowierszowe]</p145>
       <p146_>[Wartość wyboru w polu p146. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p146_>
       <p147_>[Wartość wyboru w polu p147. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]</p147_>
       <p148_>[Wartość wyboru w polu p148. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p148_>
       <p149_1>[nazwaPelna]</p149_1>
       <p149_2_subfield_0>[miejscowość]</p149_2_subfield_0>
       <p149_2_subfield_1>[ulica]</p149_2_subfield_1>
       <p149_2_subfield_2>[nr domu]</p149_2_subfield_2>
       <p149_2_subfield_3>[nr lokalu]</p149_2_subfield_3>
       <p149_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p149_2_subfield_4>
       <p149_2_subfield_5>[poczta]</p149_2_subfield_5>
       <p149_3>[Pole tekstowe]</p149_3>
       <p150_>[Wartość wyboru w polu p150. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p150_>
       <p151_1>[nazwaPelna]</p151_1>
       <p151_2_subfield_0>[miejscowość]</p151_2_subfield_0>
       <p151_2_subfield_1>[ulica]</p151_2_subfield_1>
       <p151_2_subfield_2>[nr domu]</p151_2_subfield_2>
       <p151_2_subfield_3>[nr lokalu]</p151_2_subfield_3>
       <p151_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p151_2_subfield_4>
       <p151_2_subfield_5>[poczta]</p151_2_subfield_5>
       <p154_>[Wartość wyboru w polu p154. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p154_>
       <p155_1_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</p155_1_subfield_0>
       <p155_2_subfield_0>[miejscowość]</p155_2_subfield_0>
       <p155_2_subfield_1>[ulica]</p155_2_subfield_1>
       <p155_2_subfield_2>[nr domu]</p155_2_subfield_2>
       <p155_2_subfield_3>[nr lokalu]</p155_2_subfield_3>
       <p155_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p155_2_subfield_4>
       <p155_2_subfield_5>[poczta]</p155_2_subfield_5>
       <p156_>[Wartość wyboru w polu p156. Dostępne wartości: 1 2 ]</p156_>
       <p157_>[Wartość wyboru w polu p157. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p157_>
       <p158_>[Wartość wyboru w polu p158. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p158_>
       <p159_>[Wartość wyboru w polu p159. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p159_>
       <p160_>[Wartość wyboru w polu p160. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p160_>
       <p161_1>[Pole tekstowe]</p161_1>
       <p161_2>[Pole tekstowe]</p161_2>
       <p161_3_subfield_0>[miejscowość]</p161_3_subfield_0>
       <p161_3_subfield_1>[ulica]</p161_3_subfield_1>
       <p161_3_subfield_2>[nr domu]</p161_3_subfield_2>
       <p161_3_subfield_3>[nr lokalu]</p161_3_subfield_3>
       <p161_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p161_3_subfield_4>
       <p161_3_subfield_5>[poczta]</p161_3_subfield_5>
       <p162_>[Wartość wyboru w polu p162. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p162_>
       <p163_subfield_0>[miejscowość]</p163_subfield_0>
       <p163_subfield_1>[ulica]</p163_subfield_1>
       <p163_subfield_2>[nr domu]</p163_subfield_2>
       <p163_subfield_3>[nr lokalu]</p163_subfield_3>
       <p163_subfield_4>[kod pocztowy]</p163_subfield_4>
       <p163_subfield_5>[poczta]</p163_subfield_5>
       <p164_>[Wartość wyboru w polu p164. Dostępne wartości: 1 2 ]</p164_>
       <p165_>[Wartość wyboru w polu p165. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p165_>
       <p166>[Pole integer - wartość liczbowa]</p166>
       <p167_>[Wartość wyboru w polu p167. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p167_>
       <p168>[Data wypełnienia]</p168>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ERR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>29329091</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0>30-10-1990</p0>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_2>NR-4321</p2_2>
       <p3>8875155741</p3>
       <p4>Jan</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7>M</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Stefan</p9>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_1>Pełna nazwa testowa</p14_1>
       <p14_2_subfield_0>Poznań</p14_2_subfield_0>
       <p14_2_subfield_1>Strzelecka</p14_2_subfield_1>
       <p14_2_subfield_2>1</p14_2_subfield_2>
       <p14_2_subfield_3>1</p14_2_subfield_3>
       <p14_2_subfield_4>61-155</p14_2_subfield_4>
       <p14_2_subfield_5>Poznań</p14_2_subfield_5>
       <p14_3>test pola tekstowego</p14_3>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_1>Pełna nazwa testowa</p17_1>
       <p17_2_subfield_0>Poznań</p17_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_1>Strzelecka</p17_2_subfield_1>
       <p17_2_subfield_2>1</p17_2_subfield_2>
       <p17_2_subfield_3>1</p17_2_subfield_3>
       <p17_2_subfield_4>61-155</p17_2_subfield_4>
       <p17_2_subfield_5>Poznań</p17_2_subfield_5>
       <p18_>1</p18_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20_1>Pełna nazwa testowa</p20_1>
       <p20_2>test pola tekstowego</p20_2>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>23050608219</p24>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p25_2>NR-4321</p25_2>
       <p26>8875155741</p26>
       <p27>Jan</p27>
       <p28>Kowalski</p28>
       <p29>30-10-1985</p29>
       <p30>Kowalski</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>Stefan</p32>
       <p33>Danuta</p33>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p35>Półwiejska</p35>
       <p36>1</p36>
       <p37>1</p37>
       <p38>61-155</p38>
       <p39>Poznań</p39>
       <p40>Poznań</p40>
       <p41>Strzelecka</p41>
       <p42>1</p42>
       <p43>1</p43>
       <p44>61-155</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>Poznań</p46>
       <p47>PL</p47>
       <p48>Półwiejska</p48>
       <p49>1</p49>
       <p50>1</p50>
       <p51>61-155</p51>
       <p52>Poznań</p52>
       <p53>Poznań</p53>
       <p54>PL</p54>
       <p55>500600400</p55>
       <p56>23050608219</p56>
       <p57>8875155741</p57>
       <p58_subfield_0>Jan</p58_subfield_0>
       <p58_subfield_1>Kowalski</p58_subfield_1>
       <p59>30-10-1985</p59>
       <p60>Poznań</p60>
       <p61>polskie</p61>
       <p62>Stefan</p62>
       <p63>Danuta</p63>
       <p64>test pola tekstowego</p64>
       <p65>Strzelecka</p65>
       <p66>1</p66>
       <p67>1</p67>
       <p68>61-155</p68>
       <p69>Poznań</p69>
       <p70>PL</p70>
       <p71>23050608219</p71>
       <p72>8875155741</p72>
       <p73_subfield_0>Jan</p73_subfield_0>
       <p73_subfield_1>Kowalski</p73_subfield_1>
       <p74>30-10-1985</p74>
       <p75>Poznań</p75>
       <p76>polskie</p76>
       <p77>Stefan</p77>
       <p78>Danuta</p78>
       <p79>test pola tekstowego</p79>
       <p80>Strzelecka</p80>
       <p81>1</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>61-155</p83>
       <p84>Poznań</p84>
       <p85>PL</p85>
       <p86>23050608219</p86>
       <p87>8875155741</p87>
       <p88_subfield_0>Jan</p88_subfield_0>
       <p88_subfield_1>Kowalski</p88_subfield_1>
       <p89>30-10-1985</p89>
       <p90>Poznań</p90>
       <p91>polskie</p91>
       <p92>Stefan</p92>
       <p93>Danuta</p93>
       <p94>test pola tekstowego</p94>
       <p95>Strzelecka</p95>
       <p96>1</p96>
       <p97>1</p97>
       <p98>61-155</p98>
       <p99>Poznań</p99>
       <p100>PL</p100>
       <p101>23050608219</p101>
       <p102>8875155741</p102>
       <p103_subfield_0>Jan</p103_subfield_0>
       <p103_subfield_1>Kowalski</p103_subfield_1>
       <p104>30-10-1985</p104>
       <p105>Poznań</p105>
       <p106>polskie</p106>
       <p107>Stefan</p107>
       <p108>Danuta</p108>
       <p109>test pola tekstowego</p109>
       <p110>Strzelecka</p110>
       <p111>1</p111>
       <p112>1</p112>
       <p113>61-155</p113>
       <p114>Poznań</p114>
       <p115>PL</p115>
       <p116_>1</p116_>
       <p117>453054504926965134154839080720</p117>
       <p118_>1</p118_>
       <p119_>1</p119_>
       <p120_subfield_0>Jan</p120_subfield_0>
       <p120_subfield_1>Kowalski</p120_subfield_1>
       <p121>Strzelecka</p121>
       <p122>1</p122>
       <p123>1</p123>
       <p124>61-155</p124>
       <p125>Poznań</p125>
       <p126_>1</p126_>
       <p127_1_subfield_0>Jan</p127_1_subfield_0>
       <p127_1_subfield_1>Kowalski</p127_1_subfield_1>
       <p127_2>test pola tekstowego</p127_2>
       <p127_3>test pola tekstowego</p127_3>
       <p127_4_subfield_0>Poznań</p127_4_subfield_0>
       <p127_4_subfield_1>Strzelecka</p127_4_subfield_1>
       <p127_4_subfield_2>1</p127_4_subfield_2>
       <p127_4_subfield_3>1</p127_4_subfield_3>
       <p127_4_subfield_4>61-155</p127_4_subfield_4>
       <p127_4_subfield_5>Poznań</p127_4_subfield_5>
       <p128_>1</p128_>
       <p129_>1</p129_>
       <p130_>1</p130_>
       <p131>test pola tekstowego</p131>
       <p132_>1</p132_>
       <p133_>1</p133_>
       <p134_>1</p134_>
       <p135_1>Pełna nazwa testowa</p135_1>
       <p135_2_subfield_0>Poznań</p135_2_subfield_0>
       <p135_2_subfield_1>Strzelecka</p135_2_subfield_1>
       <p135_2_subfield_2>1</p135_2_subfield_2>
       <p135_2_subfield_3>1</p135_2_subfield_3>
       <p135_2_subfield_4>61-155</p135_2_subfield_4>
       <p135_2_subfield_5>Poznań</p135_2_subfield_5>
       <p135_3>test pola tekstowego</p135_3>
       <p136_>1</p136_>
       <p137_1>Pełna nazwa testowa</p137_1>
       <p137_2_subfield_0>Poznań</p137_2_subfield_0>
       <p137_2_subfield_1>Strzelecka</p137_2_subfield_1>
       <p137_2_subfield_2>1</p137_2_subfield_2>
       <p137_2_subfield_3>1</p137_2_subfield_3>
       <p137_2_subfield_4>61-155</p137_2_subfield_4>
       <p137_2_subfield_5>Poznań</p137_2_subfield_5>
       <_>1</_>
       <p139_>1</p139_>
       <p140_1_subfield_0>26</p140_1_subfield_0>
       <p141_>1</p141_>
       <p142_>1</p142_>
       <p143_>1</p143_>
       <p144_>1</p144_>
       <p145>to jest pole wielowierszowe</p145>
       <p146_>1</p146_>
       <p147_>1</p147_>
       <p148_>1</p148_>
       <p149_1>Pełna nazwa testowa</p149_1>
       <p149_2_subfield_0>Poznań</p149_2_subfield_0>
       <p149_2_subfield_1>Strzelecka</p149_2_subfield_1>
       <p149_2_subfield_2>1</p149_2_subfield_2>
       <p149_2_subfield_3>1</p149_2_subfield_3>
       <p149_2_subfield_4>61-155</p149_2_subfield_4>
       <p149_2_subfield_5>Poznań</p149_2_subfield_5>
       <p149_3>test pola tekstowego</p149_3>
       <p150_>1</p150_>
       <p151_1>Pełna nazwa testowa</p151_1>
       <p151_2_subfield_0>Poznań</p151_2_subfield_0>
       <p151_2_subfield_1>Strzelecka</p151_2_subfield_1>
       <p151_2_subfield_2>1</p151_2_subfield_2>
       <p151_2_subfield_3>1</p151_2_subfield_3>
       <p151_2_subfield_4>61-155</p151_2_subfield_4>
       <p151_2_subfield_5>Poznań</p151_2_subfield_5>
       <p154_>1</p154_>
       <p155_1_subfield_0>26</p155_1_subfield_0>
       <p155_2_subfield_0>Poznań</p155_2_subfield_0>
       <p155_2_subfield_1>Strzelecka</p155_2_subfield_1>
       <p155_2_subfield_2>1</p155_2_subfield_2>
       <p155_2_subfield_3>1</p155_2_subfield_3>
       <p155_2_subfield_4>61-155</p155_2_subfield_4>
       <p155_2_subfield_5>Poznań</p155_2_subfield_5>
       <p156_>1</p156_>
       <p157_>1</p157_>
       <p158_>1</p158_>
       <p159_>1</p159_>
       <p160_>1</p160_>
       <p161_1>test pola tekstowego</p161_1>
       <p161_2>test pola tekstowego</p161_2>
       <p161_3_subfield_0>Poznań</p161_3_subfield_0>
       <p161_3_subfield_1>Strzelecka</p161_3_subfield_1>
       <p161_3_subfield_2>1</p161_3_subfield_2>
       <p161_3_subfield_3>1</p161_3_subfield_3>
       <p161_3_subfield_4>61-155</p161_3_subfield_4>
       <p161_3_subfield_5>Poznań</p161_3_subfield_5>
       <p162_>1</p162_>
       <p163_subfield_0>Poznań</p163_subfield_0>
       <p163_subfield_1>Strzelecka</p163_subfield_1>
       <p163_subfield_2>1</p163_subfield_2>
       <p163_subfield_3>1</p163_subfield_3>
       <p163_subfield_4>61-155</p163_subfield_4>
       <p163_subfield_5>Poznań</p163_subfield_5>
       <p164_>1</p164_>
       <p165_>1</p165_>
       <p166>10</p166>
       <p167_>1</p167_>
       <p168>30-10-2014</p168>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>