Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: ZUS Rp-9 (od XII 2013) (archiwalny) Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3033672</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3_0>[Pole tekstowe]</p3_0>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p3>[miejscowość]</p3>
       <p4_subfield_0>[imię]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[nazwisko]</p4_subfield_1>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta]</p6_subfield_5>
       <p7>[data]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_3>[nazwa pełna]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_0>[miejscowość]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[ulica]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[nr domu]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>[poczta]</p10_subfield_5>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16>[Pole tekstowe]</p16>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18>[Pole tekstowe]</p18>
       <p19>[data]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p34>[pole wielowierszowe]</p34>
       <p37>[pole wielowierszowe]</p37>
       <p42_subfield_1>[nazwisko]</p42_subfield_1>
       <p42_subfield_0>[imię]</p42_subfield_0>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p45>[data]</p45>
       <p46>[data]</p46>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p47_subfield_1>[nazwisko]</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_0>[imię]</p47_subfield_0>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p50>[data]</p50>
       <p51>[data]</p51>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p53>[data]</p53>
       <p52>[pole wielowierszowe]</p52>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Rp-9 (od XII 2013)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3033672</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3_0>test pola tekstowego</p3_0>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4_subfield_0>Jan</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Kowalski</p4_subfield_1>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Strzelecka</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p10_subfield_0>Poznań</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Strzelecka</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>1</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>1</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>61-155</p10_subfield_4>
       <p10_subfield_5>Poznań</p10_subfield_5>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p24_>1</p24_>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16>test pola tekstowego</p16>
       <p17_>1</p17_>
       <p18>test pola tekstowego</p18>
       <p19>30-10-1990</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p32_>1</p32_>
       <p34>to jest pole wielowierszowe</p34>
       <p37>to jest pole wielowierszowe</p37>
       <p42_subfield_1>Kowalski</p42_subfield_1>
       <p42_subfield_0>Jan</p42_subfield_0>
       <p43_>1</p43_>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p44_>1</p44_>
       <p47_subfield_1>Kowalski</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_0>Jan</p47_subfield_0>
       <p48_>1</p48_>
       <p50>30-10-1990</p50>
       <p51>30-10-1990</p51>
       <p49_>1</p49_>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p52>to jest pole wielowierszowe</p52>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>