Pola formularza

Formularz: ZwSRU Zgłoszenie w sprawie rejestracji umowy najmu/dzierżawy/leasingu pojazdu samochodowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3114769</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[miejsc]</p2>
       <p3>[data]</p3>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>[nazwa pełna]</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>[nazwisko]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p7_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p7_subfield_0>
       <p8>[fun]</p8>
       <p9>najmu / dzierżawy / leasingu</p9>
       <p10>[fun]</p10>
       <p11>[data]</p11>
       <p12>[wpis_umowa]</p12>
       <p13>[data]</p13>
       <p15>Umowa - oryginał lub odpowiedni jej odpis / </p15>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p19>[NIP]</p19>
       <p20_subfield_0>[kod pocztowy]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[poczta]</p20_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZwSRU</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3114769</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p4_subfield_3>
       <p4_subfield_2>Kowalski</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p7_subfield_0>3022</p7_subfield_0>
       <p8></p8>
       <p9>najmu</p9>
       <p10></p10>
       <p11>30-10-1990</p11>
       <p12></p12>
       <p13>30-10-1990</p13>
       <p15>Umowa - oryginał lub odpowiedni jej odpis</p15>
       <p17></p17>
       <p19>8875155741</p19>
       <p20_subfield_0>61-155</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Poznań</p20_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>