Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON DEK-I-u (archiwalny) Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – korzystanie z obniżenia wpłatPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3170195</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NrPFRON]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <p5>[Ulica]</p5>
       <p6>[NrDomu]</p6>
       <p7>[NrLokalu]</p7>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9>[KodPocztowy]</p9>
       <p10>[Poczta]</p10>
       <p11>[Telefon]</p11>
       <p12>[Faks]</p12>
       <p13>[Mail]</p13>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</p16_>
       <p14_1>[Miesiąc na druku]</p14_1>
       <p14_2>[Rok na druku]</p14_2>
       <p17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p17>
       <p18>[NIP]</p18>
       <p19>[REGON]</p19>
       <p20>[nazwaPelna]</p20>
       <p21>[data]</p21>
       <p22> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88,poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r.</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[NIP]</p26>
       <p27>[REGON]</p27>
       <p28>[nazwaPelna]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88,poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r.</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[NIP]</p34>
       <p35>[REGON]</p35>
       <p36>[nazwaPelna]</p36>
       <p37>[data]</p37>
       <p38> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88,poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r.</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[NIP]</p42>
       <p43>[REGON]</p43>
       <p44>[nazwaPelna]</p44>
       <p45>[data]</p45>
       <p46> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88,poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r.</p46>
       <p47>[Pole kwoty]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50>[NIP]</p50>
       <p51>[REGON]</p51>
       <p52>[nazwaPelna]</p52>
       <p53>[data]</p53>
       <p54> / 1:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 września 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżania wpłat zakładów pracy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 88,poz. 401), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 1999 r. / 2:w przypadku nabycia prawa do obniżenia wpłat na zasadach obowiązujących od dnia 2 stycznia 1999 r.</p54>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <pD_1>[Pole tekstowe]</pD_1>
       <p58>[Data wypełnienia]</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON DEK-I-u</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3170195</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1></p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <p5>Strzelecka</p5>
       <p6>1</p6>
       <p7>1</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>61-155</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>500600400</p11>
       <p12></p12>
       <p13>test@test.pl</p13>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p14_1>9</p14_1>
       <p14_2>2013</p14_2>
       <p17>10</p17>
       <p18>8875155741</p18>
       <p19>773461194</p19>
       <p20>Pełna nazwa testowa</p20>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22></p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>8875155741</p26>
       <p27>773461194</p27>
       <p28>Pełna nazwa testowa</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30></p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>8875155741</p34>
       <p35>773461194</p35>
       <p36>Pełna nazwa testowa</p36>
       <p37>30-10-1990</p37>
       <p38></p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>8875155741</p42>
       <p43>773461194</p43>
       <p44>Pełna nazwa testowa</p44>
       <p45>30-10-1990</p45>
       <p46></p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>8875155741</p50>
       <p51>773461194</p51>
       <p52>Pełna nazwa testowa</p52>
       <p53>30-10-1990</p53>
       <p54></p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57>10</p57>
       <pD_1>test pola tekstowego</pD_1>
       <p58>30-10-2014</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>