Pola formularza

Formularz: WoRORT (od 2014) Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiana danychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330426</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1_>[Wartość wyboru w polu pI_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pI_1_>
       <pI_2>[Pole tekstowe]</pI_2>
       <p1_1_2_subfield_0>[imię]</p1_1_2_subfield_0>
       <p1_1_2_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_2_subfield_1>
       <p1_1_1>[nazwaPelna]</p1_1_1>
       <p1_2_1>[Ulica]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[NrDomu]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[NrLokalu]</p1_2_3>
       <p1_2_4>[KodPocztowy]</p1_2_4>
       <p1_2_5>[Miejscowosc]</p1_2_5>
       <p1_2_6>M:M / W:W</p1_2_6>
       <p1_3_1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_1_subfield_>
       <p1_3_1_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_1_subfield_2>
       <p1_3_1_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_1_subfield_3>
       <p1_3_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_3_2>
       <p1_3_2_8>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_3_2_8>
       <p1_4_1>[UlicaKor]</p1_4_1>
       <p1_4_2>[NrDomuKor]</p1_4_2>
       <p1_4_3>[NrLokaluKor]</p1_4_3>
       <p1_4_4>[KodPocztowyKor]</p1_4_4>
       <p1_4_5>[MiejscowoscKor]</p1_4_5>
       <p1_4_6>M:M / W:W</p1_4_6>
       <p1_5_5>[miejscowość]</p1_5_5>
       <p1_5_6>M:M / W:W</p1_5_6>
       <p1_6_>[Wartość wyboru w polu p1_6. Dostępne wartości: 3 1 2 ]</p1_6_>
       <p1_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_2>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 3 1 2 8 9 ]</p1_>
       <p1_10>[Data wypełnienia]</p1_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRORT (od 2014)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3330426</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1_>1</pI_1_>
       <pI_2>test pola tekstowego</pI_2>
       <p1_1_2_subfield_0>Jan</p1_1_2_subfield_0>
       <p1_1_2_subfield_1>Kowalski</p1_1_2_subfield_1>
       <p1_1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1_1>
       <p1_2_1>Strzelecka</p1_2_1>
       <p1_2_2>1</p1_2_2>
       <p1_2_3>1</p1_2_3>
       <p1_2_4>61-155</p1_2_4>
       <p1_2_5>Poznań</p1_2_5>
       <p1_2_6>M</p1_2_6>
       <p1_3_1_subfield_>2</p1_3_1_subfield_>
       <p1_3_1_subfield_2>23050608219</p1_3_1_subfield_2>
       <p1_3_1_subfield_3>8875155741</p1_3_1_subfield_3>
       <p1_3_2>1</p1_3_2>
       <p1_3_2_8>NR-4321</p1_3_2_8>
       <p1_4_1>Półwiejska</p1_4_1>
       <p1_4_2>1</p1_4_2>
       <p1_4_3>1</p1_4_3>
       <p1_4_4>61-155</p1_4_4>
       <p1_4_5>Poznań</p1_4_5>
       <p1_4_6>M</p1_4_6>
       <p1_5_5>Poznań</p1_5_5>
       <p1_5_6>M</p1_5_6>
       <p1_6_>1</p1_6_>
       <p1_7_1>10</p1_7_1>
       <p1_7_2>10</p1_7_2>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_10>30-10-2014</p1_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>