Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-ER-WGP-01 (archiwalny) Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3340000</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[drugieImie]</pI_6>
       <pI_7>[dataUrodzenia]</pI_7>
       <pII_1>[KodPocztowy]</pII_1>
       <pII_2>[Poczta]</pII_2>
       <pII_3>[Gmina]</pII_3>
       <pII_4>[Miejscowosc]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[kraj]</pII_9>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[kraj]</pII_11>
       <pI_1_8>[PESEL]</pI_1_8>
       <pI_2_8>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2_8>
       <pI_3_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3_2>
       <pI_4_4>[nazwisko]</pI_4_4>
       <pI_5_5>[pierwszeImie]</pI_5_5>
       <pI_5_4>[drugieImie]</pI_5_4>
       <pI_6_5>[dataUrodzenia]</pI_6_5>
       <pVI_8>[Pole tekstowe]</pVI_8>
       <pVI_9_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pVI_9_subfield_0>
       <pIV_>[Wartość wyboru w polu pIV. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_>
       <pV_1_1_>[Wartość wyboru w polu pV_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_1_1_>
       <pV_1_2>[Rachunek]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[pole wielowierszowe]</pV_1_3>
       <pV_1_6_subfield_0>[imię]</pV_1_6_subfield_0>
       <pV_1_6_subfield_1>[nazwisko]</pV_1_6_subfield_1>
       <pV_1_7>[Pole tekstowe]</pV_1_7>
       <pV_2_1_subfield_0>[imię]</pV_2_1_subfield_0>
       <pV_2_1_subfield_1>[nazwisko]</pV_2_1_subfield_1>
       <pV_2_2>[Pole tekstowe]</pV_2_2>
       <pV_2_3>[Rachunek]</pV_2_3>
       <pV_2_4>[pole wielowierszowe]</pV_2_4>
       <pV_2_7>[Pole tekstowe]</pV_2_7>
       <pV_3_1_subfield_0>[imię]</pV_3_1_subfield_0>
       <pV_3_1_subfield_1>[nazwisko]</pV_3_1_subfield_1>
       <pV_3_2>[Pole tekstowe]</pV_3_2>
       <pV_3_3>[pole wielowierszowe]</pV_3_3>
       <pV_3_6>[Pole tekstowe]</pV_3_6>
       <pV_3_7>[Rachunek]</pV_3_7>
       <pV_3_8_>[Wartość wyboru w polu pV_3_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pV_3_8_>
       <pV_3_9>[pole wielowierszowe]</pV_3_9>
       <pV_3_10>[Pole tekstowe]</pV_3_10>
       <pVI_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVI_1>
       <pVI_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVI_2_1>
       <pVI_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVI_2_2>
       <pVI_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pVI_2_3>
       <pVI_3>[pole wielowierszowe]</pVI_3>
       <pVI_4>[miejscowość]</pVI_4>
       <pVI_5>[Data wypełnienia]</pVI_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-ER-WGP-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3340000</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>Stefan</pI_6>
       <pI_7>30-10-1985</pI_7>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>PL</pII_9>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>PL</pII_11>
       <pI_1_8>23050608219</pI_1_8>
       <pI_2_8>1</pI_2_8>
       <pI_3_2>nr-test</pI_3_2>
       <pI_4_4>Kowalski</pI_4_4>
       <pI_5_5>Jan</pI_5_5>
       <pI_5_4>Stefan</pI_5_4>
       <pI_6_5>30-10-1985</pI_6_5>
       <pVI_8>test pola tekstowego</pVI_8>
       <pVI_9_subfield_0>26</pVI_9_subfield_0>
       <pIV_>1</pIV_>
       <pV_1_1_>1</pV_1_1_>
       <pV_1_2>453054504926965134154839080720</pV_1_2>
       <pV_1_3>to jest pole wielowierszowe</pV_1_3>
       <pV_1_6_subfield_0>Jan</pV_1_6_subfield_0>
       <pV_1_6_subfield_1>Kowalski</pV_1_6_subfield_1>
       <pV_1_7>test pola tekstowego</pV_1_7>
       <pV_2_1_subfield_0>Jan</pV_2_1_subfield_0>
       <pV_2_1_subfield_1>Kowalski</pV_2_1_subfield_1>
       <pV_2_2>test pola tekstowego</pV_2_2>
       <pV_2_3>453054504926965134154839080720</pV_2_3>
       <pV_2_4>to jest pole wielowierszowe</pV_2_4>
       <pV_2_7>test pola tekstowego</pV_2_7>
       <pV_3_1_subfield_0>Jan</pV_3_1_subfield_0>
       <pV_3_1_subfield_1>Kowalski</pV_3_1_subfield_1>
       <pV_3_2>test pola tekstowego</pV_3_2>
       <pV_3_3>to jest pole wielowierszowe</pV_3_3>
       <pV_3_6>test pola tekstowego</pV_3_6>
       <pV_3_7>453054504926965134154839080720</pV_3_7>
       <pV_3_8_>1</pV_3_8_>
       <pV_3_9>to jest pole wielowierszowe</pV_3_9>
       <pV_3_10>test pola tekstowego</pV_3_10>
       <pVI_1>10</pVI_1>
       <pVI_2_1>1</pVI_2_1>
       <pVI_2_2>1</pVI_2_2>
       <pVI_2_3>1</pVI_2_3>
       <pVI_3>to jest pole wielowierszowe</pVI_3>
       <pVI_4>Poznań</pVI_4>
       <pVI_5>30-10-2014</pVI_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>