Pola formularza

Formularz: ZZ-1a (3) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych - dane małżonkaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3344153</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pA1_1_>[Wartość wyboru w polu pA1_1. Dostępne wartości: 2 1 ]</pA1_1_>
       <pA1_2>[pierwszeImie]</pA1_2>
       <pA1_3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</pA1_3_subfield_>
       <pA1_3_subfield_2>[nazwa skrócona]</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_1>[nazwisko]</pA1_3_subfield_1>
       <pA1_4>[KodKraju]</pA1_4>
       <pA1_5>[Wojewodztwo]</pA1_5>
       <pA1_6>[Powiat]</pA1_6>
       <pA1_7>[Gmina]</pA1_7>
       <pA1_8>[Ulica]</pA1_8>
       <pA1_9>[NrDomu]</pA1_9>
       <pA1_10>[NrLokalu]</pA1_10>
       <pA1_11>[Miejscowosc]</pA1_11>
       <pA1_12>[KodPocztowy]</pA1_12>
       <pA1_13>[Poczta]</pA1_13>
       <pA1_14>[NIP]</pA1_14>
       <pA1_15>[PESEL]</pA1_15>
       <pA1_16>[REGON]</pA1_16>
       <pA1_17>[dataUrodzenia]</pA1_17>
       <pA1_18>[imieOjca]</pA1_18>
       <pA1_19>[imieMatki]</pA1_19>
       <pA1_20>[Telefon]</pA1_20>
       <pA1_21>[Mail]</pA1_21>
       <pA1_22_1>[nazwaPelna]</pA1_22_1>
       <pA1_22_2_subfield_0>[miejscowość]</pA1_22_2_subfield_0>
       <pA1_22_2_subfield_1>[ulica]</pA1_22_2_subfield_1>
       <pA1_22_2_subfield_2>[nr domu]</pA1_22_2_subfield_2>
       <pA1_22_2_subfield_3>[nr lokalu]</pA1_22_2_subfield_3>
       <pA1_22_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pA1_22_2_subfield_4>
       <pA1_22_2_subfield_5>[poczta]</pA1_22_2_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZ-1a (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3344153</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pA1_1_>1</pA1_1_>
       <pA1_2>Jan</pA1_2>
       <pA1_3_subfield_>2</pA1_3_subfield_>
       <pA1_3_subfield_2>nazwa testowa</pA1_3_subfield_2>
       <pA1_3_subfield_1>Kowalski</pA1_3_subfield_1>
       <pA1_4>PL</pA1_4>
       <pA1_5>wielkopolskie</pA1_5>
       <pA1_6>poznański</pA1_6>
       <pA1_7>Poznań</pA1_7>
       <pA1_8>Strzelecka</pA1_8>
       <pA1_9>1</pA1_9>
       <pA1_10>1</pA1_10>
       <pA1_11>Poznań</pA1_11>
       <pA1_12>61-155</pA1_12>
       <pA1_13>Poznań</pA1_13>
       <pA1_14>8875155741</pA1_14>
       <pA1_15>23050608219</pA1_15>
       <pA1_16>773461194</pA1_16>
       <pA1_17>30-10-1985</pA1_17>
       <pA1_18>Stefan</pA1_18>
       <pA1_19>Danuta</pA1_19>
       <pA1_20>500600400</pA1_20>
       <pA1_21>test@test.pl</pA1_21>
       <pA1_22_1>Pełna nazwa testowa</pA1_22_1>
       <pA1_22_2_subfield_0>Poznań</pA1_22_2_subfield_0>
       <pA1_22_2_subfield_1>Strzelecka</pA1_22_2_subfield_1>
       <pA1_22_2_subfield_2>1</pA1_22_2_subfield_2>
       <pA1_22_2_subfield_3>1</pA1_22_2_subfield_3>
       <pA1_22_2_subfield_4>61-155</pA1_22_2_subfield_4>
       <pA1_22_2_subfield_5>Poznań</pA1_22_2_subfield_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>