Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: DWŚ-P (archiwalny) Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3345118</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pierwszeImie]</p1>
       <p2>[nazwisko]</p2>
       <p3>[nazwiskoRodowe]</p3>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: M K ]</p5_>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p6>[PESEL]</p6>
       <p7_1>[Ulica]</p7_1>
       <p7_2_1>[NrDomu]</p7_2_1>
       <p7_2_3>[NrLokalu]</p7_2_3>
       <p7_3>[KodPocztowy]</p7_3>
       <p7_4>[Miejscowosc]</p7_4>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11> / 01:Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu / 02:Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy / 03:Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie / 04:Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze / 05:Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi / 06:Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie / 07:Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie / 08:Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu / 09:Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie / 10:Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku / 11:Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku / 12:Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach / 13:Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach / 14:Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie / 15:Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu / 16:Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <pII_1>[nazwaPelna]</pII_1>
       <pII_2_subfield_0>[miejscowość]</pII_2_subfield_0>
       <pII_2_subfield_1>[ulica]</pII_2_subfield_1>
       <pII_2_subfield_2>[nr domu]</pII_2_subfield_2>
       <pII_2_subfield_3>[nr lokalu]</pII_2_subfield_3>
       <pII_2_subfield_4>[kod pocztowy]</pII_2_subfield_4>
       <pII_2_subfield_5>[poczta]</pII_2_subfield_5>
       <pII_3>[Pole tekstowe]</pII_3>
       <pII_4_>[Wartość wyboru w polu pII_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pII_4_>
       <pII_5>[data]</pII_5>
       <pIII_1_subfield_0>[imię]</pIII_1_subfield_0>
       <pIII_1_subfield_1>[nazwisko]</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_2>[Pole tekstowe]</pIII_2>
       <pIII_4_>[Wartość wyboru w polu pIII_4. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</pIII_4_>
       <pIII_5>[data]</pIII_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DWŚ-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3345118</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Jan</p1>
       <p2>Kowalski</p2>
       <p3>Kowalski</p3>
       <p5_>1</p5_>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p6>23050608219</p6>
       <p7_1>Strzelecka</p7_1>
       <p7_2_1>1</p7_2_1>
       <p7_2_3>1</p7_2_3>
       <p7_3>61-155</p7_3>
       <p7_4>Poznań</p7_4>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11></p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <pII_1>Pełna nazwa testowa</pII_1>
       <pII_2_subfield_0>Poznań</pII_2_subfield_0>
       <pII_2_subfield_1>Strzelecka</pII_2_subfield_1>
       <pII_2_subfield_2>1</pII_2_subfield_2>
       <pII_2_subfield_3>1</pII_2_subfield_3>
       <pII_2_subfield_4>61-155</pII_2_subfield_4>
       <pII_2_subfield_5>Poznań</pII_2_subfield_5>
       <pII_3>test pola tekstowego</pII_3>
       <pII_4_>1</pII_4_>
       <pII_5>30-10-1990</pII_5>
       <pIII_1_subfield_0>Jan</pIII_1_subfield_0>
       <pIII_1_subfield_1>Kowalski</pIII_1_subfield_1>
       <pIII_2>test pola tekstowego</pIII_2>
       <pIII_4_>1</pIII_4_>
       <pIII_5>30-10-1990</pIII_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>