Pola formularza

Formularz: AZKS Akt założycielski komitetu społecznegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3348444</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[miejscowość]</p3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_2>[PESEL]</p5_2>
       <p5_3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p5_3>
       <p5_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5_4>
       <p5_5_subfield_0>[miejscowość]</p5_5_subfield_0>
       <p5_5_subfield_1>[ulica]</p5_5_subfield_1>
       <p5_5_subfield_2>[nr domu]</p5_5_subfield_2>
       <p5_5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_5_subfield_3>
       <p5_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_5_subfield_4>
       <p5_5_subfield_5>[poczta]</p5_5_subfield_5>
       <p6_1_subfield_0>[imię]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_subfield_1>
       <p6_2>[PESEL]</p6_2>
       <p6_3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p6_3>
       <p6_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p6_4>
       <p6_5_subfield_0>[miejscowość]</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>[ulica]</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>[nr domu]</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>[nr lokalu]</p6_5_subfield_3>
       <p6_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_5_subfield_4>
       <p6_5_subfield_5>[poczta]</p6_5_subfield_5>
       <p7_1_subfield_0>[imię]</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>[nazwisko]</p7_1_subfield_1>
       <p7_2>[PESEL]</p7_2>
       <p7_3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p7_3>
       <p7_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p7_4>
       <p7_5_subfield_0>[miejscowość]</p7_5_subfield_0>
       <p7_5_subfield_1>[ulica]</p7_5_subfield_1>
       <p7_5_subfield_2>[nr domu]</p7_5_subfield_2>
       <p7_5_subfield_3>[nr lokalu]</p7_5_subfield_3>
       <p7_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_5_subfield_4>
       <p7_5_subfield_5>[poczta]</p7_5_subfield_5>
       <p8>[Miejscowosc]</p8>
       <p9_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[ulica korespondencji]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[poczta korespondencji]</p9_subfield_5>
       <p10_1_subfield_0>[imię]</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1>[nazwisko]</p10_1_subfield_1>
       <p10_2>[PESEL]</p10_2>
       <p10_3>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p10_3>
       <p10_4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p10_4>
       <p10_5_subfield_0>[miejscowość]</p10_5_subfield_0>
       <p10_5_subfield_1>[ulica]</p10_5_subfield_1>
       <p10_5_subfield_2>[nr domu]</p10_5_subfield_2>
       <p10_5_subfield_3>[nr lokalu]</p10_5_subfield_3>
       <p10_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_5_subfield_4>
       <p10_5_subfield_5>[poczta]</p10_5_subfield_5>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AZKS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3348444</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>Poznań</p3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_2>23050608219</p5_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p5_4>NR-4321</p5_4>
       <p5_5_subfield_0>Poznań</p5_5_subfield_0>
       <p5_5_subfield_1>Strzelecka</p5_5_subfield_1>
       <p5_5_subfield_2>1</p5_5_subfield_2>
       <p5_5_subfield_3>1</p5_5_subfield_3>
       <p5_5_subfield_4>61-155</p5_5_subfield_4>
       <p5_5_subfield_5>Poznań</p5_5_subfield_5>
       <p6_1_subfield_0>Jan</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_subfield_1>
       <p6_2>23050608219</p6_2>
       <p6_3>1</p6_3>
       <p6_4>NR-4321</p6_4>
       <p6_5_subfield_0>Poznań</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>Strzelecka</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>1</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>1</p6_5_subfield_3>
       <p6_5_subfield_4>61-155</p6_5_subfield_4>
       <p6_5_subfield_5>Poznań</p6_5_subfield_5>
       <p7_1_subfield_0>Jan</p7_1_subfield_0>
       <p7_1_subfield_1>Kowalski</p7_1_subfield_1>
       <p7_2>23050608219</p7_2>
       <p7_3>1</p7_3>
       <p7_4>NR-4321</p7_4>
       <p7_5_subfield_0>Poznań</p7_5_subfield_0>
       <p7_5_subfield_1>Strzelecka</p7_5_subfield_1>
       <p7_5_subfield_2>1</p7_5_subfield_2>
       <p7_5_subfield_3>1</p7_5_subfield_3>
       <p7_5_subfield_4>61-155</p7_5_subfield_4>
       <p7_5_subfield_5>Poznań</p7_5_subfield_5>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9_subfield_0>Poznań</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Półwiejska</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>1</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>1</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>61-155</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>Poznań</p9_subfield_5>
       <p10_1_subfield_0>Jan</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1>Kowalski</p10_1_subfield_1>
       <p10_2>23050608219</p10_2>
       <p10_3>1</p10_3>
       <p10_4>NR-4321</p10_4>
       <p10_5_subfield_0>Poznań</p10_5_subfield_0>
       <p10_5_subfield_1>Strzelecka</p10_5_subfield_1>
       <p10_5_subfield_2>1</p10_5_subfield_2>
       <p10_5_subfield_3>1</p10_5_subfield_3>
       <p10_5_subfield_4>61-155</p10_5_subfield_4>
       <p10_5_subfield_5>Poznań</p10_5_subfield_5>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>