Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SP s.18 (2013) (archiwalny) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2013 - załącznik strona 18Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349314</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_24>[REGON]</p0_24>
       <p2_1h_6_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_6_1>
       <p2_1h_6_2>[nazwaPelna]</p2_1h_6_2>
       <p2_1h_6_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_6_3>
       <p2_1h_6_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_6_11>
       <p2_1h_6_4>[Powiat]</p2_1h_6_4>
       <p1099>[Pole tekstowe]</p1099>
       <p2_1h_6_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_6_13>
       <p2_1h_6_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_6_17>
       <p2_1h_6_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_6_19>
       <p2_1h_6_5>[Gmina]</p2_1h_6_5>
       <p1100>[Pole tekstowe]</p1100>
       <p2_1g_8_5_42_0987> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1g_8_5_42_0987>
       <p2_1h_6_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_6_12>
       <p2_1h_6_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_6_15>
       <p2_1h_6_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_6_16>
       <p2_1h_6_6>[Ulica]</p2_1h_6_6>
       <p2_1h_6_7>[NrDomu]</p2_1h_6_7>
       <p2_1h_6_8>[NrLokalu]</p2_1h_6_8>
       <p2_1h_6_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_6_14>
       <p2_1h_6_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_6_18>
       <p2_1h_6_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_6_20>
       <p2_1h_6_9>[KodPocztowy]</p2_1h_6_9>
       <p2_1h_6_10>[Miejscowosc]</p2_1h_6_10>
       <p1101>[Pole tekstowe]</p1101>
       <p1102>[Pole tekstowe]</p1102>
       <p2_1h_6_21>[pkd1]</p2_1h_6_21>
       <p2_1h_7_1>[Pole tekstowe]</p2_1h_7_1>
       <p2_1h_7_2>[nazwaPelna]</p2_1h_7_2>
       <p2_1h_7_11> / 02:dolnośląskie / 04:kujawsko-pomorskie / 06:lubelskie / 08:lubuskie / 10:łódzkie / 12:małopolskie / 14:mazowieckie / 16:opolskie / 18:podkarpackie / 20:podlaskie / 22:pomorskie / 24:śląskie / 26:świętokrzyskie / 28:warmińsko-mazurskie / 30:wielkopolskie / 32:zachodniopomorskie / 35:zagranica</p2_1h_7_11>
       <p2_1h_7_3>[Wojewodztwo]</p2_1h_7_3>
       <p1104>[Pole tekstowe]</p1104>
       <p2_1h_7_4>[Powiat]</p2_1h_7_4>
       <p2_1h_7_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_7_13>
       <p2_1h_7_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_7_17>
       <p2_1h_7_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_7_19>
       <p1103>[Pole tekstowe]</p1103>
       <p2_1h_7_5>[Gmina]</p2_1h_7_5>
       <p2_1h_7_11_1766> / PR:jednostka produkcyjna / PO:jednostka pomocnicza / PR1:przedsiębiorstwa, których cała działalność zlokalizowana pod jednym adresem / PR:przedsiębiorstwa wykazujące jedną jednostkę lokalną i sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne</p2_1h_7_11_1766>
       <p2_1h_7_12> / 1:jednostka prowadzi działalność / 3:jednostka jest w budowie / 4:działalność w jednostce uległa zawieszeniu, w tym z powodu oddania w dzierżawę / 7:jednostka lokalna została zlikwidowana w ciągu roku</p2_1h_7_12>
       <p2_1h_7_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_7_15>
       <p2_1h_7_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_7_16>
       <p2_1h_7_6>[Ulica]</p2_1h_7_6>
       <p2_1h_7_7>[NrDomu]</p2_1h_7_7>
       <p2_1h_7_8>[NrLokalu]</p2_1h_7_8>
       <p2_1h_7_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1h_7_14>
       <p2_1h_7_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_7_18>
       <p2_1h_7_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1h_7_20>
       <p1105>[Pole tekstowe]</p1105>
       <p2_1h_7_9>[KodPocztowy]</p2_1h_7_9>
       <p2_1h_7_10>[Miejscowosc]</p2_1h_7_10>
       <p1106>[Pole tekstowe]</p1106>
       <p2_1h_7_21>[pkd1opis]</p2_1h_7_21>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SP s.18 (2013)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3349314</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_24>773461194</p0_24>
       <p2_1h_6_1>1</p2_1h_6_1>
       <p2_1h_6_2>Pełna nazwa testowa</p2_1h_6_2>
       <p2_1h_6_3>wielkopolskie</p2_1h_6_3>
       <p2_1h_6_11></p2_1h_6_11>
       <p2_1h_6_4>poznański</p2_1h_6_4>
       <p1099>test pola tekstowego</p1099>
       <p2_1h_6_13>1</p2_1h_6_13>
       <p2_1h_6_17>1</p2_1h_6_17>
       <p2_1h_6_19>1</p2_1h_6_19>
       <p2_1h_6_5>Poznań</p2_1h_6_5>
       <p1100>test pola tekstowego</p1100>
       <p2_1g_8_5_42_0987></p2_1g_8_5_42_0987>
       <p2_1h_6_12></p2_1h_6_12>
       <p2_1h_6_15>1</p2_1h_6_15>
       <p2_1h_6_16>1</p2_1h_6_16>
       <p2_1h_6_6>Strzelecka</p2_1h_6_6>
       <p2_1h_6_7>1</p2_1h_6_7>
       <p2_1h_6_8>1</p2_1h_6_8>
       <p2_1h_6_14>1</p2_1h_6_14>
       <p2_1h_6_18>1</p2_1h_6_18>
       <p2_1h_6_20>1</p2_1h_6_20>
       <p2_1h_6_9>61-155</p2_1h_6_9>
       <p2_1h_6_10>Poznań</p2_1h_6_10>
       <p1101>test pola tekstowego</p1101>
       <p1102>test pola tekstowego</p1102>
       <p2_1h_6_21>01.11.Z</p2_1h_6_21>
       <p2_1h_7_1>1</p2_1h_7_1>
       <p2_1h_7_2>Pełna nazwa testowa</p2_1h_7_2>
       <p2_1h_7_11></p2_1h_7_11>
       <p2_1h_7_3>wielkopolskie</p2_1h_7_3>
       <p1104>test pola tekstowego</p1104>
       <p2_1h_7_4>poznański</p2_1h_7_4>
       <p2_1h_7_13>1</p2_1h_7_13>
       <p2_1h_7_17>1</p2_1h_7_17>
       <p2_1h_7_19>1</p2_1h_7_19>
       <p1103>test pola tekstowego</p1103>
       <p2_1h_7_5>Poznań</p2_1h_7_5>
       <p2_1h_7_11_1766></p2_1h_7_11_1766>
       <p2_1h_7_12></p2_1h_7_12>
       <p2_1h_7_15>1</p2_1h_7_15>
       <p2_1h_7_16>1</p2_1h_7_16>
       <p2_1h_7_6>Strzelecka</p2_1h_7_6>
       <p2_1h_7_7>1</p2_1h_7_7>
       <p2_1h_7_8>1</p2_1h_7_8>
       <p2_1h_7_14>1</p2_1h_7_14>
       <p2_1h_7_18>1</p2_1h_7_18>
       <p2_1h_7_20>1</p2_1h_7_20>
       <p1105>test pola tekstowego</p1105>
       <p2_1h_7_9>61-155</p2_1h_7_9>
       <p2_1h_7_10>Poznań</p2_1h_7_10>
       <p1106>test pola tekstowego</p1106>
       <p2_1h_7_21>Uprawa ryżu, roślin strączkowych i roślin oleistych (…)</p2_1h_7_21>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>