Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: ZPCHZ Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3356306</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>[poczta]</p1_2_subfield_5>
       <p1_3_>[Wartość wyboru w polu p1_3. Dostępne wartości: 1 1 2 3 3 1 2 5 ]</p1_3_>
       <p1_3_2_>[Wartość wyboru w polu p1_3_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p1_3_2_>
       <p1_3_4_>[Wartość wyboru w polu p1_3_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_3_4_>
       <p1_4>[miejscowość]</p1_4>
       <p1_5>[miejscowość]</p1_5>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p2_1>[dataUrodzenia]</p2_1>
       <p2_1_5>[miejsceUrodzenia]</p2_1_5>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p4>[PESEL]</p4>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p5_1_>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6_1>[nazwaPelna]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p6_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>[ulica]</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>[nr domu]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>[poczta]</p6_3_subfield_5>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5>[REGON]</p6_5>
       <p7_1>[nazwaPelna]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3_subfield_0>[miejscowość]</p7_3_subfield_0>
       <p7_3_subfield_1>[ulica]</p7_3_subfield_1>
       <p7_3_subfield_2>[nr domu]</p7_3_subfield_2>
       <p7_3_subfield_3>[nr lokalu]</p7_3_subfield_3>
       <p7_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_3_subfield_4>
       <p7_3_subfield_5>[poczta]</p7_3_subfield_5>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5>[REGON]</p7_5>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[Data wypełnienia]</p14>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZPCHZ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3356306</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_2_subfield_4>61-155</p1_2_subfield_4>
       <p1_2_subfield_5>Poznań</p1_2_subfield_5>
       <p1_3_>1</p1_3_>
       <p1_3_2_>1</p1_3_2_>
       <p1_3_4_>1</p1_3_4_>
       <p1_4>Poznań</p1_4>
       <p1_5>Poznań</p1_5>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p2_1>30-10-1985</p2_1>
       <p2_1_5>Poznań</p2_1_5>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p4>23050608219</p4>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6_1>Pełna nazwa testowa</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p6_3_subfield_0>Poznań</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>Strzelecka</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>1</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>1</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>61-155</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>Poznań</p6_3_subfield_5>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5>773461194</p6_5>
       <p7_1>Pełna nazwa testowa</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3_subfield_0>Poznań</p7_3_subfield_0>
       <p7_3_subfield_1>Strzelecka</p7_3_subfield_1>
       <p7_3_subfield_2>1</p7_3_subfield_2>
       <p7_3_subfield_3>1</p7_3_subfield_3>
       <p7_3_subfield_4>61-155</p7_3_subfield_4>
       <p7_3_subfield_5>Poznań</p7_3_subfield_5>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5>773461194</p7_5>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>30-10-2014</p14>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>