Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-REF (4) (archiwalny) Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskimImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/03/13/2129/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3364407</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p9_2_1>[Data wypełnienia]</p9_2_1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_5>[nazwa pełna]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_6>[REGON]</p9_subfield_6>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>[PESEL]</p9_subfield_4>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[Telefon]</p20>
       <p21>[Mail]</p21>
       <p22>[NIP]</p22>
       <p23>[PESEL]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26_1>(0: / NVAT / 1:TIN / 2:other)</p26_1>
       <p26_2>[kraj]</p26_2>
       <p26_3>[Pole tekstowe]</p26_3>
       <p26_4>[Pole tekstowe]</p26_4>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37>[Telefon]</p37>
       <p38>[Mail]</p38>
       <p39> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Czechy (Republika Czeska) / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia (Niderlandy) / IE:Irlandia / LV:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p39>
       <p40_1>[data]</p40_1>
       <p40_2>[data]</p40_2>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>
       <rect3671>[Nagłówek]</rect3671>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45> / bg / cs / da / de / el / en / es / et / fi / fr / ga / hr / hu / it / lt / lv / mt / nl / pl / pt / ro / sk / sl / sv / tr</p45>
       <rect9359>[Pole powtarzalne]</rect9359>
       <p46>[pole wielowierszowe]</p46>
       <p47> / wnioskodawca / reprezentant</p47>
       <p48>[Pole tekstowe]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Lista walut]</p50>
       <rect1316>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1316>
       <rect1316_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect1316_4>
       <p87>[Lista walut]</p87>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <lp2>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp2>
       <p89> / pdf:application/pdf / jpeg:image/jpeg / tiff:image/tiff</p89>
       <p90>[Pole tekstowe]</p90>
       <p91>[Pole tekstowe]</p91>
       <rect9351>[Pole powtarzalne (z plikami)]</rect9351>
       <p92_1>[data]</p92_1>
       <p92_2>[data]</p92_2>
       <p93>[Pole integer - wartość liczbowa]</p93>
       <VATREF>[Pole tekstowe]</VATREF>
       <rect1315>[Koniec strony]</rect1315>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <pages2>[Liczba stron]</pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-REF (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3364407</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p9_2_1>30-10-2014</p9_2_1>
       <p5_>1</p5_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p2>1</p2>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_5>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_6>773461194</p9_subfield_6>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p9_subfield_4>23050608219</p9_subfield_4>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>500600400</p20>
       <p21>test@test.pl</p21>
       <p22>8875155741</p22>
       <p23>23050608219</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26_1>(0</p26_1>
       <p26_2>PL</p26_2>
       <p26_3>test pola tekstowego</p26_3>
       <p26_4>test pola tekstowego</p26_4>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37>500600400</p37>
       <p38>test@test.pl</p38>
       <p39></p39>
       <p40_1>30-10-1990</p40_1>
       <p40_2>30-10-1990</p40_2>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>
       <rect3671></rect3671>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45></p45>
       <rect9359></rect9359>
       <p46>to jest pole wielowierszowe</p46>
       <p47></p47>
       <p48>test pola tekstowego</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50></p50>
       <rect1316></rect1316>
       <rect1316_4></rect1316_4>
       <p87></p87>
       <p88>10</p88>
       <lp2>10</lp2>
       <p89></p89>
       <p90>test pola tekstowego</p90>
       <p91>test pola tekstowego</p91>
       <rect9351></rect9351>
       <p92_1>30-10-1990</p92_1>
       <p92_2>30-10-1990</p92_2>
       <p93>10</p93>
       <VATREF>test pola tekstowego</VATREF>
       <rect1315></rect1315>
       <pageno2></pageno2>
       <pages2></pages2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>