Pola formularza

Formularz: KW-ODPIS (od 2014) Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3382981</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_1_>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_2_>
       <p1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>[nazwa pełna]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>[pierwszy człon nazwiska]</p3_subfield_2>
       <p4>[nazwisko2]</p4>
       <p5>[pierwszeImie]</p5>
       <p6>[drugieImie]</p6>
       <p7>[Miejscowosc]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12>[Poczta]</p12>
       <p13>[KodKraju]</p13>
       <p14>[Data wypełnienia]</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KW-ODPIS</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3382981</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p1>10</p1>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_2>Kowalski</p3_subfield_2>
       <p4>Nowak</p4>
       <p5>Jan</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>30-10-2014</p14>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>