Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZZFJB (archiwalny) Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385112</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p6>[nazwaPelna]</p6>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p8_subfield_0>[kod pocztowy]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[poczta]</p8_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <pI_1>[Pole kwoty]</pI_1>
       <pI_2>[Pole kwoty]</pI_2>
       <pI_1_1_1>[Pole kwoty]</pI_1_1_1>
       <pI_1_1_2>[Pole kwoty]</pI_1_1_2>
       <pI_1_2_1>[Pole kwoty]</pI_1_2_1>
       <pI_1_2_2>[Pole kwoty]</pI_1_2_2>
       <pI_1_3_1>[Pole kwoty]</pI_1_3_1>
       <pI_1_3_2>[Pole kwoty]</pI_1_3_2>
       <pI_1_4_1>[Pole kwoty]</pI_1_4_1>
       <pI_1_4_2>[Pole kwoty]</pI_1_4_2>
       <pI_1_5_1>[Pole kwoty]</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>[Pole kwoty]</pI_1_5_2>
       <pI_1_6_1>[Pole kwoty]</pI_1_6_1>
       <pI_1_6_2>[Pole kwoty]</pI_1_6_2>
       <pI_1_7_1>[Pole kwoty]</pI_1_7_1>
       <pI_1_7_2>[Pole kwoty]</pI_1_7_2>
       <pI_1_8_1>[Pole kwoty]</pI_1_8_1>
       <pI_1_8_2>[Pole kwoty]</pI_1_8_2>
       <pI_1_9_1>[Pole kwoty]</pI_1_9_1>
       <pI_1_9_2>[Pole kwoty]</pI_1_9_2>
       <pI_1_10_1>[Pole kwoty]</pI_1_10_1>
       <pI_1_10_2>[Pole kwoty]</pI_1_10_2>
       <pI_2_1_1>[Pole kwoty]</pI_2_1_1>
       <pI_2_1_2>[Pole kwoty]</pI_2_1_2>
       <pI_2_2_1>[Pole kwoty]</pI_2_2_1>
       <pI_2_2_2>[Pole kwoty]</pI_2_2_2>
       <pI_2_3_1>[Pole kwoty]</pI_2_3_1>
       <pI_2_3_2>[Pole kwoty]</pI_2_3_2>
       <pI_2_4_1>[Pole kwoty]</pI_2_4_1>
       <pI_2_4_2>[Pole kwoty]</pI_2_4_2>
       <pI_2_5_1>[Pole kwoty]</pI_2_5_1>
       <pI_2_5_2>[Pole kwoty]</pI_2_5_2>
       <pI_2_6_1>[Pole kwoty]</pI_2_6_1>
       <pI_2_6_2>[Pole kwoty]</pI_2_6_2>
       <pI_2_7_1>[Pole kwoty]</pI_2_7_1>
       <pI_2_7_2>[Pole kwoty]</pI_2_7_2>
       <pI_2_8_1>[Pole kwoty]</pI_2_8_1>
       <pI_2_8_2>[Pole kwoty]</pI_2_8_2>
       <pI_2_9_1>[Pole kwoty]</pI_2_9_1>
       <pI_2_9_2>[Pole kwoty]</pI_2_9_2>
       <pII_1>[Pole kwoty]</pII_1>
       <pII_2>[Pole kwoty]</pII_2>
       <pIII_1_1>[Pole kwoty]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[Pole kwoty]</pIII_1_2>
       <pIII_2_1>[Pole kwoty]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[Pole kwoty]</pIII_2_2>
       <pIV_1>[Pole kwoty]</pIV_1>
       <pIV_2>[Pole kwoty]</pIV_2>
       <pVI_1>[Pole tekstowe]</pVI_1>
       <pVI_2>[Pole tekstowe]</pVI_2>
       <pVI_3>[Pole tekstowe]</pVI_3>
       <pVI_4>[Pole tekstowe]</pVI_4>
       <pVI_5>[Pole tekstowe]</pVI_5>
       <pVI_6>[data]</pVI_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZFJB</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3385112</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p6>Pełna nazwa testowa</p6>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p8_subfield_0>61-155</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Poznań</p8_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <pI_1>10</pI_1>
       <pI_2>10</pI_2>
       <pI_1_1_1>10</pI_1_1_1>
       <pI_1_1_2>10</pI_1_1_2>
       <pI_1_2_1>10</pI_1_2_1>
       <pI_1_2_2>10</pI_1_2_2>
       <pI_1_3_1>10</pI_1_3_1>
       <pI_1_3_2>10</pI_1_3_2>
       <pI_1_4_1>10</pI_1_4_1>
       <pI_1_4_2>10</pI_1_4_2>
       <pI_1_5_1>10</pI_1_5_1>
       <pI_1_5_2>10</pI_1_5_2>
       <pI_1_6_1>10</pI_1_6_1>
       <pI_1_6_2>10</pI_1_6_2>
       <pI_1_7_1>10</pI_1_7_1>
       <pI_1_7_2>10</pI_1_7_2>
       <pI_1_8_1>10</pI_1_8_1>
       <pI_1_8_2>10</pI_1_8_2>
       <pI_1_9_1>10</pI_1_9_1>
       <pI_1_9_2>10</pI_1_9_2>
       <pI_1_10_1>10</pI_1_10_1>
       <pI_1_10_2>10</pI_1_10_2>
       <pI_2_1_1>10</pI_2_1_1>
       <pI_2_1_2>10</pI_2_1_2>
       <pI_2_2_1>10</pI_2_2_1>
       <pI_2_2_2>10</pI_2_2_2>
       <pI_2_3_1>10</pI_2_3_1>
       <pI_2_3_2>10</pI_2_3_2>
       <pI_2_4_1>10</pI_2_4_1>
       <pI_2_4_2>10</pI_2_4_2>
       <pI_2_5_1>10</pI_2_5_1>
       <pI_2_5_2>10</pI_2_5_2>
       <pI_2_6_1>10</pI_2_6_1>
       <pI_2_6_2>10</pI_2_6_2>
       <pI_2_7_1>10</pI_2_7_1>
       <pI_2_7_2>10</pI_2_7_2>
       <pI_2_8_1>10</pI_2_8_1>
       <pI_2_8_2>10</pI_2_8_2>
       <pI_2_9_1>10</pI_2_9_1>
       <pI_2_9_2>10</pI_2_9_2>
       <pII_1>10</pII_1>
       <pII_2>10</pII_2>
       <pIII_1_1>10</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>10</pIII_1_2>
       <pIII_2_1>10</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>10</pIII_2_2>
       <pIV_1>10</pIV_1>
       <pIV_2>10</pIV_2>
       <pVI_1>test pola tekstowego</pVI_1>
       <pVI_2>test pola tekstowego</pVI_2>
       <pVI_3>test pola tekstowego</pVI_3>
       <pVI_4>test pola tekstowego</pVI_4>
       <pVI_5>test pola tekstowego</pVI_5>
       <pVI_6>30-10-1990</pVI_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>