Pola formularza

Formularz: CMR Międzynarodowy samochodowy list przewozowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387130</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>[KodKraju]</p1_4>
       <p16_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p16_1_subfield_>
       <p16_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p16_1_subfield_2>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_subfield_1>
       <p16_2_subfield_0>[miejscowość]</p16_2_subfield_0>
       <p16_2_subfield_1>[ulica]</p16_2_subfield_1>
       <p16_2_subfield_2>[nr domu]</p16_2_subfield_2>
       <p16_2_subfield_3>[nr lokalu]</p16_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p16_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>[poczta]</p16_3_subfield_1>
       <p16_4>[KodKraju]</p16_4>
       <p16_5>[Pole tekstowe]</p16_5>
       <p16_6>[Pole tekstowe]</p16_6>
       <p2_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[poczta]</p2_3_subfield_1>
       <p2_4>[KodKraju]</p2_4>
       <p17_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p17_1_subfield_>
       <p17_1_subfield_2>[nazwa skrócona]</p17_1_subfield_2>
       <p17_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_1_subfield_1>
       <p17_2_subfield_0>[miejscowość]</p17_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_1>[ulica]</p17_2_subfield_1>
       <p17_2_subfield_2>[nr domu]</p17_2_subfield_2>
       <p17_2_subfield_3>[nr lokalu]</p17_2_subfield_3>
       <p3_1>[miejscowość]</p3_1>
       <p3_2>[kraj]</p3_2>
       <p17_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p17_3_subfield_0>
       <p17_3_subfield_1>[poczta]</p17_3_subfield_1>
       <p17_4>[KodKraju]</p17_4>
       <p4_1>[miejscowość]</p4_1>
       <p4_2>[kraj]</p4_2>
       <p4_3>[data]</p4_3>
       <p18>[pole wielowierszowe]</p18>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_1>[pole wielowierszowe]</p6_1>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p11_1>[pole wielowierszowe]</p11_1>
       <p12_1>[pole wielowierszowe]</p12_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p11_2>[pole wielowierszowe]</p11_2>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p6_3>[pole wielowierszowe]</p6_3>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p8_3>[pole wielowierszowe]</p8_3>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p11_3>[pole wielowierszowe]</p11_3>
       <p12_3>[pole wielowierszowe]</p12_3>
       <p6_4>[pole wielowierszowe]</p6_4>
       <p7_4>[pole wielowierszowe]</p7_4>
       <p8_4>[pole wielowierszowe]</p8_4>
       <p9_4>[pole wielowierszowe]</p9_4>
       <p10_4>[pole wielowierszowe]</p10_4>
       <p11_4>[pole wielowierszowe]</p11_4>
       <p12_4>[pole wielowierszowe]</p12_4>
       <p6_5>[pole wielowierszowe]</p6_5>
       <p7_5>[pole wielowierszowe]</p7_5>
       <p8_5>[pole wielowierszowe]</p8_5>
       <p9_5>[pole wielowierszowe]</p9_5>
       <p10_5>[pole wielowierszowe]</p10_5>
       <p11_5>[pole wielowierszowe]</p11_5>
       <p12_5>[pole wielowierszowe]</p12_5>
       <p6_6>[pole wielowierszowe]</p6_6>
       <p7_6>[pole wielowierszowe]</p7_6>
       <p8_6>[pole wielowierszowe]</p8_6>
       <p9_6>[pole wielowierszowe]</p9_6>
       <p10_6>[pole wielowierszowe]</p10_6>
       <p11_6>[pole wielowierszowe]</p11_6>
       <p12_6>[pole wielowierszowe]</p12_6>
       <p12_7>[Pole tekstowe]</p12_7>
       <p12_8>[Pole tekstowe]</p12_8>
       <p12_9>[Pole tekstowe]</p12_9>
       <p12_10>[Pole tekstowe]</p12_10>
       <p12_11>[Pole tekstowe]</p12_11>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_1_1>[Pole kwoty]</p20_1_1>
       <p20_2_1>[Lista walut]</p20_2_1>
       <p20_3_1>[Lista walut]</p20_3_1>
       <p20_4_1>[Pole kwoty]</p20_4_1>
       <p20_1_2>[Pole kwoty]</p20_1_2>
       <p20_2_2>[Lista walut]</p20_2_2>
       <p20_3_2>[Lista walut]</p20_3_2>
       <p20_4_2>[Pole kwoty]</p20_4_2>
       <p20_1_3>[Pole kwoty]</p20_1_3>
       <p20_2_3>[Lista walut]</p20_2_3>
       <p20_3_3>[Lista walut]</p20_3_3>
       <p20_4_3>[Pole kwoty]</p20_4_3>
       <p20_1_4>[Pole kwoty]</p20_1_4>
       <p20_2_4>[Lista walut]</p20_2_4>
       <p20_3_4>[Lista walut]</p20_3_4>
       <p20_4_4>[Pole kwoty]</p20_4_4>
       <p20_1_5>[Pole kwoty]</p20_1_5>
       <p20_2_5>[Lista walut]</p20_2_5>
       <p20_3_5>[Lista walut]</p20_3_5>
       <p20_4_5>[Pole kwoty]</p20_4_5>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p20_1_6>[Pole kwoty]</p20_1_6>
       <p20_2_6>[Lista walut]</p20_2_6>
       <p20_3_6>[Lista walut]</p20_3_6>
       <p20_4_6>[Pole kwoty]</p20_4_6>
       <p20_2_7>[Lista walut]</p20_2_7>
       <p20_3_7>[Lista walut]</p20_3_7>
       <p21_1>[miejscowość]</p21_1>
       <p21_2>[data]</p21_2>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CMR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387130</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_subfield_>2</p1_1_subfield_>
       <p1_1_subfield_2>nazwa testowa</p1_1_subfield_2>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_4>PL</p1_4>
       <p16_1_subfield_>2</p16_1_subfield_>
       <p16_1_subfield_2>nazwa testowa</p16_1_subfield_2>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p2_1_subfield_>2</p2_1_subfield_>
       <p2_1_subfield_2>nazwa testowa</p2_1_subfield_2>
       <p2_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_subfield_1>
       <p16_2_subfield_0>Poznań</p16_2_subfield_0>
       <p16_2_subfield_1>Strzelecka</p16_2_subfield_1>
       <p16_2_subfield_2>1</p16_2_subfield_2>
       <p16_2_subfield_3>1</p16_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p16_3_subfield_0>61-155</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>Poznań</p16_3_subfield_1>
       <p16_4>PL</p16_4>
       <p16_5>test pola tekstowego</p16_5>
       <p16_6>test pola tekstowego</p16_6>
       <p2_3_subfield_0>61-155</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Poznań</p2_3_subfield_1>
       <p2_4>PL</p2_4>
       <p17_1_subfield_>2</p17_1_subfield_>
       <p17_1_subfield_2>nazwa testowa</p17_1_subfield_2>
       <p17_1_subfield_1>Kowalski</p17_1_subfield_1>
       <p17_2_subfield_0>Poznań</p17_2_subfield_0>
       <p17_2_subfield_1>Strzelecka</p17_2_subfield_1>
       <p17_2_subfield_2>1</p17_2_subfield_2>
       <p17_2_subfield_3>1</p17_2_subfield_3>
       <p3_1>Poznań</p3_1>
       <p3_2>PL</p3_2>
       <p17_3_subfield_0>61-155</p17_3_subfield_0>
       <p17_3_subfield_1>Poznań</p17_3_subfield_1>
       <p17_4>PL</p17_4>
       <p4_1>Poznań</p4_1>
       <p4_2>PL</p4_2>
       <p4_3>30-10-1990</p4_3>
       <p18>to jest pole wielowierszowe</p18>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_1>to jest pole wielowierszowe</p6_1>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p11_1>to jest pole wielowierszowe</p11_1>
       <p12_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p11_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p6_3>to jest pole wielowierszowe</p6_3>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p8_3>to jest pole wielowierszowe</p8_3>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p11_3>to jest pole wielowierszowe</p11_3>
       <p12_3>to jest pole wielowierszowe</p12_3>
       <p6_4>to jest pole wielowierszowe</p6_4>
       <p7_4>to jest pole wielowierszowe</p7_4>
       <p8_4>to jest pole wielowierszowe</p8_4>
       <p9_4>to jest pole wielowierszowe</p9_4>
       <p10_4>to jest pole wielowierszowe</p10_4>
       <p11_4>to jest pole wielowierszowe</p11_4>
       <p12_4>to jest pole wielowierszowe</p12_4>
       <p6_5>to jest pole wielowierszowe</p6_5>
       <p7_5>to jest pole wielowierszowe</p7_5>
       <p8_5>to jest pole wielowierszowe</p8_5>
       <p9_5>to jest pole wielowierszowe</p9_5>
       <p10_5>to jest pole wielowierszowe</p10_5>
       <p11_5>to jest pole wielowierszowe</p11_5>
       <p12_5>to jest pole wielowierszowe</p12_5>
       <p6_6>to jest pole wielowierszowe</p6_6>
       <p7_6>to jest pole wielowierszowe</p7_6>
       <p8_6>to jest pole wielowierszowe</p8_6>
       <p9_6>to jest pole wielowierszowe</p9_6>
       <p10_6>to jest pole wielowierszowe</p10_6>
       <p11_6>to jest pole wielowierszowe</p11_6>
       <p12_6>to jest pole wielowierszowe</p12_6>
       <p12_7>test pola tekstowego</p12_7>
       <p12_8>test pola tekstowego</p12_8>
       <p12_9>test pola tekstowego</p12_9>
       <p12_10>test pola tekstowego</p12_10>
       <p12_11>test pola tekstowego</p12_11>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_1_1>10</p20_1_1>
       <p20_2_1></p20_2_1>
       <p20_3_1></p20_3_1>
       <p20_4_1>10</p20_4_1>
       <p20_1_2>10</p20_1_2>
       <p20_2_2></p20_2_2>
       <p20_3_2></p20_3_2>
       <p20_4_2>10</p20_4_2>
       <p20_1_3>10</p20_1_3>
       <p20_2_3></p20_2_3>
       <p20_3_3></p20_3_3>
       <p20_4_3>10</p20_4_3>
       <p20_1_4>10</p20_1_4>
       <p20_2_4></p20_2_4>
       <p20_3_4></p20_3_4>
       <p20_4_4>10</p20_4_4>
       <p20_1_5>10</p20_1_5>
       <p20_2_5></p20_2_5>
       <p20_3_5></p20_3_5>
       <p20_4_5>10</p20_4_5>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p20_1_6>10</p20_1_6>
       <p20_2_6></p20_2_6>
       <p20_3_6></p20_3_6>
       <p20_4_6>10</p20_4_6>
       <p20_2_7></p20_2_7>
       <p20_3_7></p20_3_7>
       <p21_1>Poznań</p21_1>
       <p21_2>30-10-1990</p21_2>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>