Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-40A/11A (17) (od 2011) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387531</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>[imię]</p0_1_subfield_0>
       <p0_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_1_subfield_1>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_2_>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p2>[rok]</p2>
       <p0_5>[Pole tekstowe]</p0_5>
       <p3_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3_subfield_0>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[nazwaPelna]</p5>
       <p6>[nazwa]</p6>
       <p7>[REGON]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[NIP]</p18>
       <p19>[nazwisko]</p19>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[PESEL]</p21>
       <p22>[dataUrodzenia]</p22>
       <p23>[KodKraju]</p23>
       <p24>[Wojewodztwo]</p24>
       <p25>[Powiat]</p25>
       <p26>[Gmina]</p26>
       <p27>[Ulica]</p27>
       <p28>[NrDomu]</p28>
       <p29>[NrLokalu]</p29>
       <p30>[Miejscowosc]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <p32>[Poczta]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p46_1_subfield_0>[imię]</p46_1_subfield_0>
       <p46_1_subfield_1>[nazwisko]</p46_1_subfield_1>
       <p46_2>[Stanowisko]</p46_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-40A/11A (17)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3387531</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_subfield_0>Jan</p0_1_subfield_0>
       <p0_1_subfield_1>Kowalski</p0_1_subfield_1>
       <p1>8875155741</p1>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p2></p2>
       <p0_5>test pola tekstowego</p0_5>
       <p3_subfield_0>3022</p3_subfield_0>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>Pełna nazwa testowa</p5>
       <p6>nazwa testowa</p6>
       <p7>773461194</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>8875155741</p18>
       <p19>Kowalski</p19>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>23050608219</p21>
       <p22>30-10-1985</p22>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Strzelecka</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>10</p40>
       <p46_1_subfield_0>Jan</p46_1_subfield_0>
       <p46_1_subfield_1>Kowalski</p46_1_subfield_1>
       <p46_2>manager</p46_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>