Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-37 (20) (2014) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3395479</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p5>2014* / 2015</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <10_>[Wartość wyboru w polu 10. Dostępne wartości: 1 2 ]</10_>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <p37_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p37 = p37_subfield_1 ]</p37_subfield_1>
       <p38_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 zł dla jednego stosunku pracy, 2002,05 zł dla wielu stosunków pracy, 1668,72 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 zł - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p38 = p38_subfield_1 ]</p38_subfield_1>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p47 = p47_subfield_1+p47_subfield_2 ]</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_2>[Przychod z czynu społecznego Pole p47 = p47_subfield_1+p47_subfield_2 ]</p47_subfield_2>
       <p48_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p48 = p48_subfield_1+p48_subfield_2 ]</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p48 = p48_subfield_1+p48_subfield_2 ]</p48_subfield_2>
       <p51_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p51 = zaokr(p51_subfield_1+p51_subfield_2) ]</p51_subfield_1>
       <p51_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p51 = zaokr(p51_subfield_1+p51_subfield_2) ]</p51_subfield_2>
       <p52_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p52 = p52_subfield_1 ]</p52_subfield_1>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p58 = p58_subfield_1 ]</p58_subfield_1>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p59_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_2>
       <p59_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_3>
       <p59_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p59 = p59_subfield_1+p59_subfield_2+p59_subfield_3+p59_subfield_4 ]</p59_subfield_4>
       <p60_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p60 = p60_subfield_1+p60_subfield_2 ]</p60_subfield_1>
       <p60_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p60 = p60_subfield_1+p60_subfield_2 ]</p60_subfield_2>
       <p63_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p63 = p63_subfield_1+p63_subfield_2+p63_subfield_3+p63_subfield_4 ]</p63_subfield_1>
       <p63_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p63 = p63_subfield_1+p63_subfield_2+p63_subfield_3+p63_subfield_4 ]</p63_subfield_2>
       <p63_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p63 = p63_subfield_1+p63_subfield_2+p63_subfield_3+p63_subfield_4 ]</p63_subfield_3>
       <p63_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p63 = p63_subfield_1+p63_subfield_2+p63_subfield_3+p63_subfield_4 ]</p63_subfield_4>
       <p68_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p68 = p68_subfield_1 ]</p68_subfield_1>
       <p69_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 dla jednego stosunku pracy, 2002,05 dla wielu stosunków pracy, 1668,72 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p69 = p69_subfield_1 ]</p69_subfield_1>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p74 = p74_subfield_1 ]</p74_subfield_1>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p77>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p77>
       <p78_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p78 = p78_subfield_1+p78_subfield_2 ]</p78_subfield_1>
       <p78_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p78 = p78_subfield_1+p78_subfield_2 ]</p78_subfield_2>
       <p79_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p79 = p79_subfield_1+p79_subfield_2 ]</p79_subfield_1>
       <p79_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p79 = p79_subfield_1+p79_subfield_2 ]</p79_subfield_2>
       <p82_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2 ]</p82_subfield_1>
       <p82_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2 ]</p82_subfield_2>
       <p83_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p83 = p83_subfield_1 ]</p83_subfield_1>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p88>[Pole kwoty]</p88>
       <p89_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p89 = p89_subfield_1 ]</p89_subfield_1>
       <p87>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p87>
       <p90_subfield_1>[Przychód z innych żródeł Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2+p90_subfield_3+p90_subfield_4 ]</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2+p90_subfield_3+p90_subfield_4 ]</p90_subfield_2>
       <p90_subfield_3>[Przychód z FGSP Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2+p90_subfield_3+p90_subfield_4 ]</p90_subfield_3>
       <p90_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p90 = p90_subfield_1+p90_subfield_2+p90_subfield_3+p90_subfield_4 ]</p90_subfield_4>
       <p91_subfield_1>[Koszt z innych żródeł Pole p91 = p91_subfield_1+p91_subfield_2 ]</p91_subfield_1>
       <p91_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p91 = p91_subfield_1+p91_subfield_2 ]</p91_subfield_2>
       <p94_subfield_1>[Zaliczka z innych żródeł Pole p94 = p94_subfield_1+p94_subfield_2+p94_subfield_3+p94_subfield_4 ]</p94_subfield_1>
       <p94_subfield_2>[Zaliczka węźniów Pole p94 = p94_subfield_1+p94_subfield_2+p94_subfield_3+p94_subfield_4 ]</p94_subfield_2>
       <p94_subfield_3>[Zaliczka z FGSP Pole p94 = p94_subfield_1+p94_subfield_2+p94_subfield_3+p94_subfield_4 ]</p94_subfield_3>
       <p94_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p94 = p94_subfield_1+p94_subfield_2+p94_subfield_3+p94_subfield_4 ]</p94_subfield_4>
       <p99_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p99 = ograniczDo(p99_subfield_1,p66) ]</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p100 = ograniczDo(p100_subfield_1,p97) ]</p100_subfield_1>
       <p101_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p101 = ograniczDo(p101_subfield_1,p99) ]</p101_subfield_1>
       <p102_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p102 = ograniczDo(p102_subfield_1,p100) ]</p102_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p105_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p105 = ograniczDo(p105_subfield_1,p103) ]</p105_subfield_1>
       <p106_subfield_1>[Odliczenia od dochodu - wykazane w części B.1 załącznika PIT/O Pole p106 = ograniczDo(p106_subfield_1,p104) ]</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>[Kwota ulgi odsetkowej - wykazana w części załącznika PIT/D Pole p107 = ograniczDo(p107_subfield_1,p103+p104-p105-p106) ]</p107_subfield_1>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p116_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p116 = ograniczDo(p116_subfield_1,p115-p117) ]</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p117 = ograniczDo(p117_subfield_1,p115-p116) ]</p117_subfield_1>
       <p118_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p118 = ograniczDo(p118_subfield_1,p116) ]</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p119 = ograniczDo(p119_subfield_1,p117) ]</p119_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p120_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załąćznika PIT/O Pole p120 = ograniczDo(p120_subfield_1, p115-p116-p117-p121) ]</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku - wykazanych w części C załąćznika PIT/O Pole p121 = ograniczDo(p121_subfield_1, p115-p116-p117-p120) ]</p121_subfield_1>
       <p123>[Pole kwoty]</p123>
       <p130>[Pole kwoty]</p130>
       <p131>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p131>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p135>[Pole tekstowe]</p135>
       <p136>[Pole integer - wartość liczbowa]</p136>
       <p137>[Pole integer - wartość liczbowa]</p137>
       <p138>[Pole integer - wartość liczbowa]</p138>
       <p139>[Pole integer - wartość liczbowa]</p139>
       <p140>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140>
       <p141_>[Wartość wyboru w polu p141. Dostępne wartości: 1 2 ]</p141_>
       <p142_>[Wartość wyboru w polu p142. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p142_>
       <p143>[pole wielowierszowe]</p143>
       <p134>[Funkcja checkbox]</p134>
       <p146_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p146_subfield_0>
       <p146_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p146_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-37 (20)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3395479</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p5>2014</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <10_>1</10_>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p42>10</p42>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p41>10</p41>
       <p44>10</p44>
       <p46>10</p46>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_2>1</p47_subfield_2>
       <p48_subfield_1>1</p48_subfield_1>
       <p48_subfield_2>1</p48_subfield_2>
       <p51_subfield_1>1</p51_subfield_1>
       <p51_subfield_2>1</p51_subfield_2>
       <p52_subfield_1>1</p52_subfield_1>
       <p53>10</p53>
       <p57>10</p57>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p56>10</p56>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p59_subfield_2>1</p59_subfield_2>
       <p59_subfield_3>1</p59_subfield_3>
       <p59_subfield_4>1</p59_subfield_4>
       <p60_subfield_1>1</p60_subfield_1>
       <p60_subfield_2>1</p60_subfield_2>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p63_subfield_2>1</p63_subfield_2>
       <p63_subfield_3>1</p63_subfield_3>
       <p63_subfield_4>1</p63_subfield_4>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p73>10</p73>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p72>10</p72>
       <p75>10</p75>
       <p77>10</p77>
       <p78_subfield_1>1</p78_subfield_1>
       <p78_subfield_2>1</p78_subfield_2>
       <p79_subfield_1>1</p79_subfield_1>
       <p79_subfield_2>1</p79_subfield_2>
       <p82_subfield_1>1</p82_subfield_1>
       <p82_subfield_2>1</p82_subfield_2>
       <p83_subfield_1>1</p83_subfield_1>
       <p84>10</p84>
       <p88>10</p88>
       <p89_subfield_1>1</p89_subfield_1>
       <p87>10</p87>
       <p90_subfield_1>1</p90_subfield_1>
       <p90_subfield_2>1</p90_subfield_2>
       <p90_subfield_3>1</p90_subfield_3>
       <p90_subfield_4>1</p90_subfield_4>
       <p91_subfield_1>1</p91_subfield_1>
       <p91_subfield_2>1</p91_subfield_2>
       <p94_subfield_1>1</p94_subfield_1>
       <p94_subfield_2>1</p94_subfield_2>
       <p94_subfield_3>1</p94_subfield_3>
       <p94_subfield_4>1</p94_subfield_4>
       <p99_subfield_1>1</p99_subfield_1>
       <p100_subfield_1>1</p100_subfield_1>
       <p101_subfield_1>1</p101_subfield_1>
       <p102_subfield_1>1</p102_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p105_subfield_1>1</p105_subfield_1>
       <p106_subfield_1>1</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>1</p107_subfield_1>
       <p108>10</p108>
       <p114>10</p114>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>1</p117_subfield_1>
       <p118_subfield_1>1</p118_subfield_1>
       <p119_subfield_1>1</p119_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>1</p121_subfield_1>
       <p123>10</p123>
       <p130>10</p130>
       <p131></p131>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p135>test pola tekstowego</p135>
       <p136>10</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141_>1</p141_>
       <p142_>1</p142_>
       <p143>to jest pole wielowierszowe</p143>
       <p134></p134>
       <p146_subfield_0>Krzysztof</p146_subfield_0>
       <p146_subfield_1>Kowalczyk</p146_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>