Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT/O (20) (2014) (archiwalny) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3400210</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[dataUrodzenia]</p7>
       <p8>[nazwisko]</p8>
       <p9>[pierwszeImie]</p9>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <dar1_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1_4>
       <p11>[Pole kwoty]</p11>
       <p12>[Pole kwoty]</p12>
       <p13>[Pole kwoty]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <dar1_4_4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1_4_4>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <p18>[Pole kwoty]</p18>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p21_subfield_1>[Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Pole p21 = p21_subfield_1 ]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>[Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_1>
       <p24_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_1>
       <p23_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p23_2>
       <p24_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p24_2>
       <p25_subfield_1>[Kwota wydatków na Internet Pole p25 = jezeli(p23_2, 0, p25_subfield_1) ]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>[Kwota wydatków na internet Pole p26 = jezeli(p24_2, 0, p26_subfield_1) ]</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>[Kwota wydatków na nowe technologie Pole p27 = p27_subfield_1 ]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Kwota wydatków na nowe technologie Pole p28 = p28_subfield_1 ]</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p29 = p29_subfield_1 ]</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>[Wpłaty na indywidualne konto (IKZE) Pole p30 = p30_subfield_1 ]</p30_subfield_1>
       <p31>[pole wielowierszowe]</p31>
       <p32_subfield_1>[Kwota innej ulgi od dochodu Pole p32 = p32_subfield_1 ]</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>[Kwota innej ulgi od dochodu Pole p33 = p33_subfield_1 ]</p33_subfield_1>
       <p36_subfield_1>[Kwota ulgi za wyszkolenie uczniów Pole p36 = p36_subfield_1 ]</p36_subfield_1>
       <p37_subfield_1>[Kwota ulgi za wyszkolenie uczniów Pole p37 = p37_subfield_1 ]</p37_subfield_1>
       <p38_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p38 = p38_subfield_1 ]</p38_subfield_1>
       <p39_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p39 = p39_subfield_1 ]</p39_subfield_1>
       <dziecko>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p43_subfield_1>[Kwota ulgi, o której mowa w art.27g ustawy Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>[Kwota ulgi, o której mowa w art.27g ustawy Pole p44 = p44_subfield_1 ]</p44_subfield_1>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <p46_subfield_1>[Inne ulgi niewymienione w wierszach od 1 do 4 Pole p46 = p46_subfield_1 ]</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_1>[Inne ulgi niewymienione w wierszach od 1 do 4 Pole p47 = p47_subfield_1 ]</p47_subfield_1>
       <dar1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar1>
       <pD_1_1>[nazwaPelna]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[KodKraju]</pD_1_2>
       <pD_1_4>[Miejscowosc]</pD_1_4>
       <pD_1_5>[Ulica]</pD_1_5>
       <pD_1_6>[NrDomu]</pD_1_6>
       <pD_1_7>[NrLokalu]</pD_1_7>
       <pD_1_8>[KodPocztowy]</pD_1_8>
       <pD_1_9>[Poczta]</pD_1_9>
       <pD_1_10>[Pole kwoty]</pD_1_10>
       <pD_1_11>[Pole kwoty]</pD_1_11>
       <dar2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dar2>
       <pD_2_1>[nazwaPelna]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[KodKraju]</pD_2_2>
       <pD_2_4>[Miejscowosc]</pD_2_4>
       <pD_2_5>[Ulica]</pD_2_5>
       <pD_2_6>[NrDomu]</pD_2_6>
       <pD_2_7>[NrLokalu]</pD_2_7>
       <pD_2_8>[KodPocztowy]</pD_2_8>
       <pD_2_9>[Poczta]</pD_2_9>
       <pD_2_10>[Pole kwoty]</pD_2_10>
       <pD_2_11>[Pole kwoty]</pD_2_11>
       <dziecko1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko1>
       <pE_1_1>[PESEL]</pE_1_1>
       <pE_1_2>[pierwszeImie]</pE_1_2>
       <pE_1_3>[nazwisko]</pE_1_3>
       <pE_1_4>[dataUrodzenia]</pE_1_4>
       <pE_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5>
       <pE_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6>
       <pE_1_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_1>
       <pE_1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_2>
       <pE_1_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_3>
       <pE_1_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_4>
       <pE_1_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_5>
       <pE_1_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_6>
       <pE_1_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_1>
       <pE_1_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_2>
       <pE_1_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_3>
       <pE_1_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_4>
       <pE_1_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_5>
       <pE_1_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_6>
       <pE_1_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_7>
       <pE_1_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_8>
       <pE_1_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_9>
       <pE_1_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_10>
       <pE_1_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_11>
       <pE_1_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_5_12>
       <pE_1_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_7>
       <pE_1_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_8>
       <pE_1_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_9>
       <pE_1_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_10>
       <pE_1_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_11>
       <pE_1_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_1_6_12>
       <pE_1_7>[Pole kwoty]</pE_1_7>
       <pE_1_8>[Pole kwoty]</pE_1_8>
       <dziecko2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko2>
       <pE_2_1>[PESEL]</pE_2_1>
       <pE_2_2>[pierwszeImie]</pE_2_2>
       <pE_2_3>[nazwisko]</pE_2_3>
       <pE_2_4>[dataUrodzenia]</pE_2_4>
       <pE_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5>
       <pE_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6>
       <pE_2_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_1>
       <pE_2_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_2>
       <pE_2_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_3>
       <pE_2_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_4>
       <pE_2_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_5>
       <pE_2_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_6>
       <pE_2_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_1>
       <pE_2_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_2>
       <pE_2_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_3>
       <pE_2_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_4>
       <pE_2_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_5>
       <pE_2_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_6>
       <pE_2_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_7>
       <pE_2_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_8>
       <pE_2_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_9>
       <pE_2_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_10>
       <pE_2_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_11>
       <pE_2_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_5_12>
       <pE_2_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_7>
       <pE_2_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_8>
       <pE_2_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_9>
       <pE_2_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_10>
       <pE_2_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_11>
       <pE_2_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_2_6_12>
       <dziecko3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko3>
       <pE_2_7>[Pole kwoty]</pE_2_7>
       <pE_2_8>[Pole kwoty]</pE_2_8>
       <pE_3_1>[PESEL]</pE_3_1>
       <pE_3_2>[pierwszeImie]</pE_3_2>
       <pE_3_3>[nazwisko]</pE_3_3>
       <pE_3_4>[dataUrodzenia]</pE_3_4>
       <pE_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5>
       <pE_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6>
       <pE_3_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_1>
       <pE_3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_2>
       <pE_3_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_3>
       <pE_3_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_4>
       <pE_3_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_5>
       <pE_3_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_6>
       <pE_3_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_1>
       <pE_3_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_2>
       <pE_3_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_3>
       <pE_3_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_4>
       <pE_3_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_5>
       <pE_3_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_6>
       <pE_3_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_7>
       <pE_3_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_8>
       <pE_3_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_9>
       <pE_3_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_10>
       <pE_3_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_11>
       <pE_3_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_5_12>
       <pE_3_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_7>
       <pE_3_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_8>
       <pE_3_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_9>
       <pE_3_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_10>
       <pE_3_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_11>
       <pE_3_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_3_6_12>
       <dziecko4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko4>
       <pE_3_7>[Pole kwoty]</pE_3_7>
       <pE_3_8>[Pole kwoty]</pE_3_8>
       <pE_4_1>[PESEL]</pE_4_1>
       <pE_4_2>[pierwszeImie]</pE_4_2>
       <pE_4_3>[nazwisko]</pE_4_3>
       <pE_4_4>[dataUrodzenia]</pE_4_4>
       <pE_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5>
       <pE_4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6>
       <pE_4_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_1>
       <pE_4_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_2>
       <pE_4_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_3>
       <pE_4_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_4>
       <pE_4_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_5>
       <pE_4_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_6>
       <pE_4_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_1>
       <pE_4_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_2>
       <pE_4_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_3>
       <pE_4_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_4>
       <pE_4_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_5>
       <pE_4_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_6>
       <pE_4_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_7>
       <pE_4_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_8>
       <pE_4_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_9>
       <pE_4_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_10>
       <pE_4_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_11>
       <pE_4_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_5_12>
       <pE_4_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_7>
       <pE_4_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_8>
       <pE_4_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_9>
       <pE_4_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_10>
       <pE_4_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_11>
       <pE_4_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_4_6_12>
       <pE_4_7>[Pole kwoty]</pE_4_7>
       <pE_4_8>[Pole kwoty]</pE_4_8>
       <dziecko5>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko5>
       <pE_5_1>[PESEL]</pE_5_1>
       <pE_5_2>[pierwszeImie]</pE_5_2>
       <pE_5_3>[nazwisko]</pE_5_3>
       <pE_5_4>[dataUrodzenia]</pE_5_4>
       <pE_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5>
       <pE_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6>
       <pE_5_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_1>
       <pE_5_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_2>
       <pE_5_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_3>
       <pE_5_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_4>
       <pE_5_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_5>
       <pE_5_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_6>
       <pE_5_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_1>
       <pE_5_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_2>
       <pE_5_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_3>
       <pE_5_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_4>
       <pE_5_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_5>
       <pE_5_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_6>
       <pE_5_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_7>
       <pE_5_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_8>
       <pE_5_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_9>
       <pE_5_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_10>
       <pE_5__11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5__11>
       <pE_5_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_5_12>
       <pE_5_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_7>
       <pE_5_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_8>
       <pE_5_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_9>
       <pE_5_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_10>
       <pE_5_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_11>
       <pE_5_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pE_5_6_12>
       <pE_5_7>[Pole kwoty]</pE_5_7>
       <pE_5_8>[Pole kwoty]</pE_5_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT/O (20)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3400210</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p3>2013</p3>
       <p4>10</p4>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>30-10-1985</p7>
       <p8>Kowalski</p8>
       <p9>Jan</p9>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <dar1_4></dar1_4>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p16>10</p16>
       <dar1_4_4></dar1_4_4>
       <p17>10</p17>
       <p18>10</p18>
       <p19>10</p19>
       <p20>10</p20>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p24_1>1</p24_1>
       <p23_2>1</p23_2>
       <p24_2>1</p24_2>
       <p25_subfield_1>1</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_1>1</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p29_subfield_1>1</p29_subfield_1>
       <p30_subfield_1>1</p30_subfield_1>
       <p31>to jest pole wielowierszowe</p31>
       <p32_subfield_1>1</p32_subfield_1>
       <p33_subfield_1>1</p33_subfield_1>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p39_subfield_1>1</p39_subfield_1>
       <dziecko></dziecko>
       <p40>10</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p47_subfield_1>1</p47_subfield_1>
       <dar1></dar1>
       <pD_1_1>Pełna nazwa testowa</pD_1_1>
       <pD_1_2>PL</pD_1_2>
       <pD_1_4>Poznań</pD_1_4>
       <pD_1_5>Strzelecka</pD_1_5>
       <pD_1_6>1</pD_1_6>
       <pD_1_7>1</pD_1_7>
       <pD_1_8>61-155</pD_1_8>
       <pD_1_9>Poznań</pD_1_9>
       <pD_1_10>10</pD_1_10>
       <pD_1_11>10</pD_1_11>
       <dar2></dar2>
       <pD_2_1>Pełna nazwa testowa</pD_2_1>
       <pD_2_2>PL</pD_2_2>
       <pD_2_4>Poznań</pD_2_4>
       <pD_2_5>Strzelecka</pD_2_5>
       <pD_2_6>1</pD_2_6>
       <pD_2_7>1</pD_2_7>
       <pD_2_8>61-155</pD_2_8>
       <pD_2_9>Poznań</pD_2_9>
       <pD_2_10>10</pD_2_10>
       <pD_2_11>10</pD_2_11>
       <dziecko1></dziecko1>
       <pE_1_1>23050608219</pE_1_1>
       <pE_1_2>Jan</pE_1_2>
       <pE_1_3>Kowalski</pE_1_3>
       <pE_1_4>30-10-1985</pE_1_4>
       <pE_1_5>1</pE_1_5>
       <pE_1_6>1</pE_1_6>
       <pE_1_5_1>1</pE_1_5_1>
       <pE_1_5_2>1</pE_1_5_2>
       <pE_1_5_3>1</pE_1_5_3>
       <pE_1_5_4>1</pE_1_5_4>
       <pE_1_5_5>1</pE_1_5_5>
       <pE_1_5_6>1</pE_1_5_6>
       <pE_1_6_1>1</pE_1_6_1>
       <pE_1_6_2>1</pE_1_6_2>
       <pE_1_6_3>1</pE_1_6_3>
       <pE_1_6_4>1</pE_1_6_4>
       <pE_1_6_5>1</pE_1_6_5>
       <pE_1_6_6>1</pE_1_6_6>
       <pE_1_5_7>1</pE_1_5_7>
       <pE_1_5_8>1</pE_1_5_8>
       <pE_1_5_9>1</pE_1_5_9>
       <pE_1_5_10>1</pE_1_5_10>
       <pE_1_5_11>1</pE_1_5_11>
       <pE_1_5_12>1</pE_1_5_12>
       <pE_1_6_7>1</pE_1_6_7>
       <pE_1_6_8>1</pE_1_6_8>
       <pE_1_6_9>1</pE_1_6_9>
       <pE_1_6_10>1</pE_1_6_10>
       <pE_1_6_11>1</pE_1_6_11>
       <pE_1_6_12>1</pE_1_6_12>
       <pE_1_7>10</pE_1_7>
       <pE_1_8>10</pE_1_8>
       <dziecko2></dziecko2>
       <pE_2_1>23050608219</pE_2_1>
       <pE_2_2>Jan</pE_2_2>
       <pE_2_3>Kowalski</pE_2_3>
       <pE_2_4>30-10-1985</pE_2_4>
       <pE_2_5>1</pE_2_5>
       <pE_2_6>1</pE_2_6>
       <pE_2_5_1>1</pE_2_5_1>
       <pE_2_5_2>1</pE_2_5_2>
       <pE_2_5_3>1</pE_2_5_3>
       <pE_2_5_4>1</pE_2_5_4>
       <pE_2_5_5>1</pE_2_5_5>
       <pE_2_5_6>1</pE_2_5_6>
       <pE_2_6_1>1</pE_2_6_1>
       <pE_2_6_2>1</pE_2_6_2>
       <pE_2_6_3>1</pE_2_6_3>
       <pE_2_6_4>1</pE_2_6_4>
       <pE_2_6_5>1</pE_2_6_5>
       <pE_2_6_6>1</pE_2_6_6>
       <pE_2_5_7>1</pE_2_5_7>
       <pE_2_5_8>1</pE_2_5_8>
       <pE_2_5_9>1</pE_2_5_9>
       <pE_2_5_10>1</pE_2_5_10>
       <pE_2_5_11>1</pE_2_5_11>
       <pE_2_5_12>1</pE_2_5_12>
       <pE_2_6_7>1</pE_2_6_7>
       <pE_2_6_8>1</pE_2_6_8>
       <pE_2_6_9>1</pE_2_6_9>
       <pE_2_6_10>1</pE_2_6_10>
       <pE_2_6_11>1</pE_2_6_11>
       <pE_2_6_12>1</pE_2_6_12>
       <dziecko3></dziecko3>
       <pE_2_7>10</pE_2_7>
       <pE_2_8>10</pE_2_8>
       <pE_3_1>23050608219</pE_3_1>
       <pE_3_2>Jan</pE_3_2>
       <pE_3_3>Kowalski</pE_3_3>
       <pE_3_4>30-10-1985</pE_3_4>
       <pE_3_5>1</pE_3_5>
       <pE_3_6>1</pE_3_6>
       <pE_3_5_1>1</pE_3_5_1>
       <pE_3_5_2>1</pE_3_5_2>
       <pE_3_5_3>1</pE_3_5_3>
       <pE_3_5_4>1</pE_3_5_4>
       <pE_3_5_5>1</pE_3_5_5>
       <pE_3_5_6>1</pE_3_5_6>
       <pE_3_6_1>1</pE_3_6_1>
       <pE_3_6_2>1</pE_3_6_2>
       <pE_3_6_3>1</pE_3_6_3>
       <pE_3_6_4>1</pE_3_6_4>
       <pE_3_6_5>1</pE_3_6_5>
       <pE_3_6_6>1</pE_3_6_6>
       <pE_3_5_7>1</pE_3_5_7>
       <pE_3_5_8>1</pE_3_5_8>
       <pE_3_5_9>1</pE_3_5_9>
       <pE_3_5_10>1</pE_3_5_10>
       <pE_3_5_11>1</pE_3_5_11>
       <pE_3_5_12>1</pE_3_5_12>
       <pE_3_6_7>1</pE_3_6_7>
       <pE_3_6_8>1</pE_3_6_8>
       <pE_3_6_9>1</pE_3_6_9>
       <pE_3_6_10>1</pE_3_6_10>
       <pE_3_6_11>1</pE_3_6_11>
       <pE_3_6_12>1</pE_3_6_12>
       <dziecko4></dziecko4>
       <pE_3_7>10</pE_3_7>
       <pE_3_8>10</pE_3_8>
       <pE_4_1>23050608219</pE_4_1>
       <pE_4_2>Jan</pE_4_2>
       <pE_4_3>Kowalski</pE_4_3>
       <pE_4_4>30-10-1985</pE_4_4>
       <pE_4_5>1</pE_4_5>
       <pE_4_6>1</pE_4_6>
       <pE_4_5_1>1</pE_4_5_1>
       <pE_4_5_2>1</pE_4_5_2>
       <pE_4_5_3>1</pE_4_5_3>
       <pE_4_5_4>1</pE_4_5_4>
       <pE_4_5_5>1</pE_4_5_5>
       <pE_4_5_6>1</pE_4_5_6>
       <pE_4_6_1>1</pE_4_6_1>
       <pE_4_6_2>1</pE_4_6_2>
       <pE_4_6_3>1</pE_4_6_3>
       <pE_4_6_4>1</pE_4_6_4>
       <pE_4_6_5>1</pE_4_6_5>
       <pE_4_6_6>1</pE_4_6_6>
       <pE_4_5_7>1</pE_4_5_7>
       <pE_4_5_8>1</pE_4_5_8>
       <pE_4_5_9>1</pE_4_5_9>
       <pE_4_5_10>1</pE_4_5_10>
       <pE_4_5_11>1</pE_4_5_11>
       <pE_4_5_12>1</pE_4_5_12>
       <pE_4_6_7>1</pE_4_6_7>
       <pE_4_6_8>1</pE_4_6_8>
       <pE_4_6_9>1</pE_4_6_9>
       <pE_4_6_10>1</pE_4_6_10>
       <pE_4_6_11>1</pE_4_6_11>
       <pE_4_6_12>1</pE_4_6_12>
       <pE_4_7>10</pE_4_7>
       <pE_4_8>10</pE_4_8>
       <dziecko5></dziecko5>
       <pE_5_1>23050608219</pE_5_1>
       <pE_5_2>Jan</pE_5_2>
       <pE_5_3>Kowalski</pE_5_3>
       <pE_5_4>30-10-1985</pE_5_4>
       <pE_5_5>1</pE_5_5>
       <pE_5_6>1</pE_5_6>
       <pE_5_5_1>1</pE_5_5_1>
       <pE_5_5_2>1</pE_5_5_2>
       <pE_5_5_3>1</pE_5_5_3>
       <pE_5_5_4>1</pE_5_5_4>
       <pE_5_5_5>1</pE_5_5_5>
       <pE_5_5_6>1</pE_5_5_6>
       <pE_5_6_1>1</pE_5_6_1>
       <pE_5_6_2>1</pE_5_6_2>
       <pE_5_6_3>1</pE_5_6_3>
       <pE_5_6_4>1</pE_5_6_4>
       <pE_5_6_5>1</pE_5_6_5>
       <pE_5_6_6>1</pE_5_6_6>
       <pE_5_5_7>1</pE_5_5_7>
       <pE_5_5_8>1</pE_5_5_8>
       <pE_5_5_9>1</pE_5_5_9>
       <pE_5_5_10>1</pE_5_5_10>
       <pE_5__11>1</pE_5__11>
       <pE_5_5_12>1</pE_5_5_12>
       <pE_5_6_7>1</pE_5_6_7>
       <pE_5_6_8>1</pE_5_6_8>
       <pE_5_6_9>1</pE_5_6_9>
       <pE_5_6_10>1</pE_5_6_10>
       <pE_5_6_11>1</pE_5_6_11>
       <pE_5_6_12>1</pE_5_6_12>
       <pE_5_7>10</pE_5_7>
       <pE_5_8>10</pE_5_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>