Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-36 (20) (2014) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3401563</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p5>2014* / 2015</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p6_>
       <p7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7>
       <p8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <10_>[Wartość wyboru w polu 10. Dostępne wartości: 1 2 ]</10_>
       <p11>[nazwisko]</p11>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[dataUrodzenia]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[nazwisko]</p24>
       <p25>[pierwszeImie]</p25>
       <p26>[dataUrodzenia]</p26>
       <p27>[KodKraju]</p27>
       <p28>[Wojewodztwo]</p28>
       <p29>[Powiat]</p29>
       <p30>[Gmina]</p30>
       <p31>[Ulica]</p31>
       <p32>[NrDomu]</p32>
       <p33>[NrLokalu]</p33>
       <p34>[Miejscowosc]</p34>
       <p35>[KodPocztowy]</p35>
       <p36>[Poczta]</p36>
       <37_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</37_1>
       <37_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</37_2>
       <38_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</38_1>
       <38_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</38_2>
       <39_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</39_1>
       <39_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</39_2>
       <40_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</40_1>
       <40_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</40_2>
       <p41>[Rok na druku]</p41>
       <p42>[Rok na druku]</p42>
       <p43_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p43 = p43_subfield_1 ]</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 zł dla jednego stosunku pracy, 2002,05 zł dla wielu stosunków pracy, 1668,72 zł - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 zł - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p44 = p44_subfield_1 ]</p44_subfield_1>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p49 = p49_subfield_1 ]</p49_subfield_1>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p50>[Pole kwoty]</p50>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <dochodydzial1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial1>
       <p55>[Pole kwoty]</p55>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p58>[Pole kwoty]</p58>
       <p57_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p57 = zaokr(p57_subfield_1) ]</p57_subfield_1>
       <p59_subfield_1>[Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej Pole p59 = p59_subfield_1 ]</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_1>[Koszt z działów specjalnych produkcji rolnej Pole p60 = p60_subfield_1 ]</p60_subfield_1>
       <p63_subfield_1>[Zaliczka z działów specjalnych produkcji rolnej Pole p63 = zaokr(p63_subfield_1) ]</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p64 = p64_subfield_1+p64_subfield_2 ]</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p65 = p65_subfield_1+p65_subfield_2 ]</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p68 = zaokr(p68_subfield_1+p68_subfield_2) ]</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p68 = zaokr(p68_subfield_1+p68_subfield_2) ]</p68_subfield_2>
       <p69_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p69 = p69_subfield_1 ]</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p70 = p70_subfield_1 ]</p70_subfield_1>
       <p73_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p73 = zaokr(p73_subfield_1) ]</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p74 = p74_subfield_1 ]</p74_subfield_1>
       <p75>[Pole kwoty]</p75>
       <p79>[Pole kwoty]</p79>
       <p80_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p80 = p80_subfield_1 ]</p80_subfield_1>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p81_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p81 = p81_subfield_1+p81_subfield_2+p81_subfield_3+p81_subfield_4 ]</p81_subfield_1>
       <p81_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p81 = p81_subfield_1+p81_subfield_2+p81_subfield_3+p81_subfield_4 ]</p81_subfield_2>
       <p81_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p81 = p81_subfield_1+p81_subfield_2+p81_subfield_3+p81_subfield_4 ]</p81_subfield_3>
       <p81_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p81 = p81_subfield_1+p81_subfield_2+p81_subfield_3+p81_subfield_4 ]</p81_subfield_4>
       <p82_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2 ]</p82_subfield_1>
       <p82_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p82 = p82_subfield_1+p82_subfield_2 ]</p82_subfield_2>
       <p85_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_1>
       <p85_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p85 = p85_subfield_1+p85_subfield_2+p85_subfield_3+p85_subfield_4 ]</p85_subfield_4>
       <p90_subfield_1>[Przychód ze stosunku pracy Pole p90 = p90_subfield_1 ]</p90_subfield_1>
       <p91_subfield_1>[Koszt ze stosunku pracy. Limit kosztów stosunku pracy - 1335,00 dla jednego stosunku pracy, 2002,05 dla wielu stosunków pracy, 1668,72 - dla jednego stosunku pracy dla osoby dojeżdzającej, 2502,56 - dla wielu stosunków pracy dla osoby dojeżdzającej, badź kwota wydatków na bilety miesięczne Pole p91 = p91_subfield_1 ]</p91_subfield_1>
       <p95>[Pole kwoty]</p95>
       <p96_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 5 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p96 = p96_subfield_1 ]</p96_subfield_1>
       <p94>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p94>
       <p97>[Pole kwoty]</p97>
       <p99>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p99>
       <dochodydzial2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodydzial2>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p100>[Pole kwoty]</p100>
       <p101>[Pole kwoty]</p101>
       <p105>[Pole kwoty]</p105>
       <p104_subfield_1>[Kwota zaliczek Pole p104 = p104_subfield_1 ]</p104_subfield_1>
       <p106_subfield_1>[Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej Pole p106 = p106_subfield_1 ]</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>[Koszt z działów specjalnych produkcji rolnej Pole p107 = p107_subfield_1 ]</p107_subfield_1>
       <p110_subfield_1>[Zaliczka z działów specjalnych produkcji rolnej Pole p110 = p110_subfield_1 ]</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>[Przychód z działalności wykonywanej osobiście Pole p111 = p111_subfield_1+p111_subfield_2 ]</p111_subfield_1>
       <p111_subfield_2>[Przychód z czynu społecznego Pole p111 = p111_subfield_1+p111_subfield_2 ]</p111_subfield_2>
       <p112_subfield_1>[Koszt z działalności wykonywanej osobiście Pole p112 = p112_subfield_1+p112_subfield_2 ]</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_2>[Koszt z czynu społecznego Pole p112 = p112_subfield_1+p112_subfield_2 ]</p112_subfield_2>
       <p115_subfield_1>[Zaliczka z działalności wykonywanej osobiście Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2 ]</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>[Zaliczka z czynu społecznego Pole p115 = p115_subfield_1+p115_subfield_2 ]</p115_subfield_2>
       <p116_subfield_1>[Przychód z najmu Pole p116 = p116_subfield_1 ]</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>[Koszt z najmu Pole p117 = p117_subfield_1 ]</p117_subfield_1>
       <p120_subfield_1>[Zaliczka z najmu Pole p120 = p120_subfield_1 ]</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>[Przychód z praw autorskich Pole p121 = p121_subfield_1 ]</p121_subfield_1>
       <p122>[Pole kwoty]</p122>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p127_subfield_1>[Wpisz kwotę kosztów (na podstawie art.22 ust.9 pkt 1-3 - ograniczenie do kwoty 42 764 zł) Pole p127 = p127_subfield_1 ]</p127_subfield_1>
       <p125>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p125>
       <p128_subfield_1>[Przychód z innych źródeł Pole p128 = p128_subfield_1+p128_subfield_2+p128_subfield_3+p128_subfield_4 ]</p128_subfield_1>
       <p128_subfield_2>[Przychód więźniów Pole p128 = p128_subfield_1+p128_subfield_2+p128_subfield_3+p128_subfield_4 ]</p128_subfield_2>
       <p128_subfield_3>[Przychód z FGŚP Pole p128 = p128_subfield_1+p128_subfield_2+p128_subfield_3+p128_subfield_4 ]</p128_subfield_3>
       <p128_subfield_4>[Przychód z umów aktywizacyjnych Pole p128 = p128_subfield_1+p128_subfield_2+p128_subfield_3+p128_subfield_4 ]</p128_subfield_4>
       <p129_subfield_1>[Koszt z innych źródeł Pole p129 = p129_subfield_1+p129_subfield_2 ]</p129_subfield_1>
       <p129_subfield_2>[Koszt wynikający z umów aktywizacyjnych Pole p129 = p129_subfield_1+p129_subfield_2 ]</p129_subfield_2>
       <p132_subfield_1>[Zaliczka z innych źródeł Pole p132 = p132_subfield_1+p132_subfield_2+p132_subfield_3+p132_subfield_4 ]</p132_subfield_1>
       <p132_subfield_2>[Zaliczka więźniów Pole p132 = p132_subfield_1+p132_subfield_2+p132_subfield_3+p132_subfield_4 ]</p132_subfield_2>
       <p132_subfield_3>[Zaliczka z FGŚP Pole p132 = p132_subfield_1+p132_subfield_2+p132_subfield_3+p132_subfield_4 ]</p132_subfield_3>
       <p132_subfield_4>[Zaliczka z umów aktywizacyjnych Pole p132 = p132_subfield_1+p132_subfield_2+p132_subfield_3+p132_subfield_4 ]</p132_subfield_4>
       <rect2197>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</rect2197>
       <p137>[Pole kwoty]</p137>
       <p138>[Pole kwoty]</p138>
       <p139>[Pole kwoty]</p139>
       <p140>[Pole kwoty]</p140>
       <p141_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p141 = ograniczDo(p141_subfield_1,p88+p137) ]</p141_subfield_1>
       <p142_subfield_1>[Dochód zwolniony Pole p142 = ograniczDo(p142_subfield_1,p135+p138) ]</p142_subfield_1>
       <p135_1>[Pole tekstowe]</p135_1>
       <p143_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p143 = ograniczDo(p143_subfield_1,p88+p137+p141+p145) ]</p143_subfield_1>
       <p144_subfield_1>[Straty z lat ubiegłych Pole p144 = ograniczDo(p144_subfield_1,p135+p138-p142-p146) ]</p144_subfield_1>
       <p145_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p145 = ograniczDo(p145_subfield_1,p88+p137-p141-p143) ]</p145_subfield_1>
       <p146_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie społeczne Pole p146 = ograniczDo(p146_subfield_1,p135+p138-p142-p144) ]</p146_subfield_1>
       <p147_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p147 = ograniczDo(p147_subfield_1,p145) ]</p147_subfield_1>
       <p148_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie społeczne Pole p148 = ograniczDo(p148_subfield_1,p146) ]</p148_subfield_1>
       <odliczenia1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia1>
       <p151_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p151 = ograniczDo(p151_subfield_1,p149) ]</p151_subfield_1>
       <p152_subfield_1>[Odliczenia od dochodu Pole p152 = ograniczDo(p152_subfield_1,p150) ]</p152_subfield_1>
       <p153>[Pole kwoty]</p153>
       <p154_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p154 = ograniczDo(p154_subfield_1,p149-p151-p153) ]</p154_subfield_1>
       <p155_subfield_1>[Kwota dodatkowej obniżki Pole p155 = ograniczDo(p155_subfield_1,p150-p152-p153) ]</p155_subfield_1>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p159_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p159 = ograniczDo(p159_subfield_1,p149-p151-p153-p157) ]</p159_subfield_1>
       <p160_subfield_1>[Dochód zwoniony od podatku Pole p160 = ograniczDo(p160_subfield_1,p150-p152-p153-p157) ]</p160_subfield_1>
       <p161>[Pole kwoty]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p163>[Pole kwoty]</p163>
       <p164>[Pole kwoty]</p164>
       <p165>[Pole kwoty]</p165>
       <p166>[Pole kwoty]</p166>
       <p167>[Pole kwoty]</p167>
       <p168>[Pole kwoty]</p168>
       <p169>[Pole kwoty]</p169>
       <p170>[Pole kwoty]</p170>
       <p171>[Pole kwoty]</p171>
       <p172>[Pole kwoty]</p172>
       <dochodyzagraniczne>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dochodyzagraniczne>
       <p174>[Pole kwoty]</p174>
       <p175>[Pole kwoty]</p175>
       <p178>[Pole kwoty]</p178>
       <p179>[Pole kwoty]</p179>
       <p180>[Pole kwoty]</p180>
       <p182_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p182 = ograniczDo(p182_subfield_1,p181-p183) ]</p182_subfield_1>
       <p183_subfield_1>[Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p183 = ograniczDo(p183_subfield_1,p181-p182) ]</p183_subfield_1>
       <p184_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p184 = ograniczDo(p184_subfield_1,p182) ]</p184_subfield_1>
       <p185_subfield_1>[Kwota zagranicznej składki na ubezpieczenie zdrowotne Pole p185 = ograniczDo(p185_subfield_1,p183) ]</p185_subfield_1>
       <odliczenia2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</odliczenia2>
       <p186_subfield_1>[Kwota odliczeń od podatku wydatków mieszkaniowych Pole p186 = ograniczDo(p186_subfield_1,p181-p182-p183-p187) ]</p186_subfield_1>
       <p187>[Pole kwoty]</p187>
       <p188>[Pole kwoty]</p188>
       <p196_subfield_0>[wpłacone zaliczki (wpisz zero lub kwotę) Pole p196 = zaokr(p196_subfield_1+p196_subfield_2+p196_subfield_3+p196_subfield_4) ]</p196_subfield_0>
       <p196_subfield_1>[Zapłacone zaliczki (działalność i działy specjalne) podatnika Pole p196 = zaokr(p196_subfield_1+p196_subfield_2+p196_subfield_3+p196_subfield_4) ]</p196_subfield_1>
       <p196_subfield_2>[Zapłacone zaliczki (działalność i działy specjalne) małżonka Pole p196 = zaokr(p196_subfield_1+p196_subfield_2+p196_subfield_3+p196_subfield_4) ]</p196_subfield_2>
       <p196_subfield_3>[Zapłacone zaliczki z najmu podatnika Pole p196 = zaokr(p196_subfield_1+p196_subfield_2+p196_subfield_3+p196_subfield_4) ]</p196_subfield_3>
       <p196_subfield_4>[Zapłacone zaliczki z najmu małżonka Pole p196 = zaokr(p196_subfield_1+p196_subfield_2+p196_subfield_3+p196_subfield_4) ]</p196_subfield_4>
       <p197_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p197 = p197_subfield_1 ]</p197_subfield_1>
       <p198_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p198 = p198_subfield_1 ]</p198_subfield_1>
       <p199_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p199 = p199_subfield_1+p199_subfield_2 ]</p199_subfield_1>
       <p199_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p199 = p199_subfield_1+p199_subfield_2 ]</p199_subfield_2>
       <p200_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p200 = p200_subfield_1+p200_subfield_2 ]</p200_subfield_1>
       <p200_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p200 = p200_subfield_1+p200_subfield_2 ]</p200_subfield_2>
       <p201_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p201 = ograniczDo(p201_subfield_1+p201_subfield_2,p199) ]</p201_subfield_1>
       <p201_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p201 = ograniczDo(p201_subfield_1+p201_subfield_2,p199) ]</p201_subfield_2>
       <p202_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p202 = ograniczDo(p202_subfield_1+p202_subfield_2,p200) ]</p202_subfield_1>
       <p202_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p202 = ograniczDo(p202_subfield_1+p202_subfield_2,p200) ]</p202_subfield_2>
       <p203>[Pole kwoty]</p203>
       <p204>[Pole kwoty]</p204>
       <p211>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p211>
       <p212>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p212>
       <p213>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p213>
       <p214>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p214>
       <p215>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p215>
       <p216>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p216>
       <p217>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p217>
       <p218>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p218>
       <p219>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p219>
       <p220>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p220>
       <p221>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p221>
       <p222>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p222>
       <p223>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p223>
       <p224>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p224>
       <p225>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p225>
       <p226>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p226>
       <p227>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p227>
       <p228>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p228>
       <p229>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p229>
       <p230>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p230>
       <p231>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p231>
       <p232>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p232>
       <p233>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p233>
       <p234>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p234>
       <p235>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p235>
       <p236>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p236>
       <p237>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p237>
       <p238>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p238>
       <p239>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p239>
       <p240>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p240>
       <p241>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p241>
       <p242>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p242>
       <p243>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p243>
       <p244>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p244>
       <p245>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p245>
       <p246>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p246>
       <p247>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p247>
       <p248>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p248>
       <p249>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p249>
       <p250>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p250>
       <p251>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p251>
       <p252>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p252>
       <p253>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p253>
       <p254>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p254>
       <p255>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p255>
       <p256>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p256>
       <p257>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p257>
       <p258>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p258>
       <p259>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p259>
       <p260>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p260>
       <p261>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p261>
       <p262>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p262>
       <p263>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p263>
       <p264>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p264>
       <p265>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p265>
       <p266>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p266>
       <p267>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p267>
       <p268>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p268>
       <p269>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p269>
       <p270>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p270>
       <p271>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p271>
       <p272>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p272>
       <p273>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p273>
       <p274>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p274>
       <p275>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p275>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p277>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p277>
       <p278>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p278>
       <p279>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p279>
       <p280>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p280>
       <p281>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p281>
       <p282>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p282>
       <p283>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p283>
       <p284>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p284>
       <p285>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p285>
       <p286>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p286>
       <p287>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p287>
       <p288>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p288>
       <p289>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p289>
       <p290>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p290>
       <p291>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p291>
       <p292>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p292>
       <p293>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p293>
       <p294>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p294>
       <p295>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p295>
       <p296>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p296>
       <p297>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p297>
       <p298>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p298>
       <p299>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p299>
       <p300>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p300>
       <p301>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p301>
       <p302>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p302>
       <p303>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p303>
       <p304>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p304>
       <p305>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p305>
       <p306>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p306>
       <p307>[Pole kwoty]</p307>
       <p308>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p308>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p312>[Pole tekstowe]</p312>
       <p313>[Pole integer - wartość liczbowa]</p313>
       <p314>[Pole integer - wartość liczbowa]</p314>
       <p315>[Pole integer - wartość liczbowa]</p315>
       <p316>[Pole integer - wartość liczbowa]</p316>
       <p317>[Pole integer - wartość liczbowa]</p317>
       <p318>[Pole integer - wartość liczbowa]</p318>
       <p319>[Pole integer - wartość liczbowa]</p319>
       <p320>[Pole integer - wartość liczbowa]</p320>
       <p321>[Pole integer - wartość liczbowa]</p321>
       <p322>[Pole integer - wartość liczbowa]</p322>
       <p323>[Pole integer - wartość liczbowa]</p323>
       <p324>[Pole integer - wartość liczbowa]</p324>
       <p325_>[Wartość wyboru w polu p325. Dostępne wartości: 1 2 ]</p325_>
       <p326_>[Wartość wyboru w polu p326. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p326_>
       <p327>[pole wielowierszowe]</p327>
       <p330_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p330_subfield_0>
       <p330_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p330_subfield_1>
       <p311>[Funkcja checkbox]</p311>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-36 (20)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3401563</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p5>2014</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>1</p7>
       <p8>1</p8>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <10_>1</10_>
       <p11>Kowalski</p11>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>30-10-1985</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>Kowalski</p24>
       <p25>Jan</p25>
       <p26>30-10-1985</p26>
       <p27>PL</p27>
       <p28>wielkopolskie</p28>
       <p29>poznański</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>Strzelecka</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>61-155</p35>
       <p36>Poznań</p36>
       <37_1>1</37_1>
       <37_2>1</37_2>
       <38_1>1</38_1>
       <38_2>1</38_2>
       <39_1>1</39_1>
       <39_2>1</39_2>
       <40_1>1</40_1>
       <40_2>1</40_2>
       <p41>2013</p41>
       <p42>2013</p42>
       <p43_subfield_1>1</p43_subfield_1>
       <p44_subfield_1>1</p44_subfield_1>
       <p48>10</p48>
       <p49_subfield_1>1</p49_subfield_1>
       <p47>10</p47>
       <p50>10</p50>
       <p52>10</p52>
       <dochodydzial1></dochodydzial1>
       <p55>10</p55>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p58>10</p58>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p59_subfield_1>1</p59_subfield_1>
       <p60_subfield_1>1</p60_subfield_1>
       <p63_subfield_1>1</p63_subfield_1>
       <p64_subfield_1>1</p64_subfield_1>
       <p64_subfield_2>1</p64_subfield_2>
       <p65_subfield_1>1</p65_subfield_1>
       <p65_subfield_2>1</p65_subfield_2>
       <p68_subfield_1>1</p68_subfield_1>
       <p68_subfield_2>1</p68_subfield_2>
       <p69_subfield_1>1</p69_subfield_1>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p73_subfield_1>1</p73_subfield_1>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p75>10</p75>
       <p79>10</p79>
       <p80_subfield_1>1</p80_subfield_1>
       <p78>10</p78>
       <p81_subfield_1>1</p81_subfield_1>
       <p81_subfield_2>1</p81_subfield_2>
       <p81_subfield_3>1</p81_subfield_3>
       <p81_subfield_4>1</p81_subfield_4>
       <p82_subfield_1>1</p82_subfield_1>
       <p82_subfield_2>1</p82_subfield_2>
       <p85_subfield_1>1</p85_subfield_1>
       <p85_subfield_2>1</p85_subfield_2>
       <p85_subfield_3>1</p85_subfield_3>
       <p85_subfield_4>1</p85_subfield_4>
       <p90_subfield_1>1</p90_subfield_1>
       <p91_subfield_1>1</p91_subfield_1>
       <p95>10</p95>
       <p96_subfield_1>1</p96_subfield_1>
       <p94>10</p94>
       <p97>10</p97>
       <p99>10</p99>
       <dochodydzial2></dochodydzial2>
       <p102>10</p102>
       <p100>10</p100>
       <p101>10</p101>
       <p105>10</p105>
       <p104_subfield_1>1</p104_subfield_1>
       <p106_subfield_1>1</p106_subfield_1>
       <p107_subfield_1>1</p107_subfield_1>
       <p110_subfield_1>1</p110_subfield_1>
       <p111_subfield_1>1</p111_subfield_1>
       <p111_subfield_2>1</p111_subfield_2>
       <p112_subfield_1>1</p112_subfield_1>
       <p112_subfield_2>1</p112_subfield_2>
       <p115_subfield_1>1</p115_subfield_1>
       <p115_subfield_2>1</p115_subfield_2>
       <p116_subfield_1>1</p116_subfield_1>
       <p117_subfield_1>1</p117_subfield_1>
       <p120_subfield_1>1</p120_subfield_1>
       <p121_subfield_1>1</p121_subfield_1>
       <p122>10</p122>
       <p126>10</p126>
       <p127_subfield_1>1</p127_subfield_1>
       <p125>10</p125>
       <p128_subfield_1>1</p128_subfield_1>
       <p128_subfield_2>1</p128_subfield_2>
       <p128_subfield_3>1</p128_subfield_3>
       <p128_subfield_4>1</p128_subfield_4>
       <p129_subfield_1>1</p129_subfield_1>
       <p129_subfield_2>1</p129_subfield_2>
       <p132_subfield_1>1</p132_subfield_1>
       <p132_subfield_2>1</p132_subfield_2>
       <p132_subfield_3>1</p132_subfield_3>
       <p132_subfield_4>1</p132_subfield_4>
       <rect2197></rect2197>
       <p137>10</p137>
       <p138>10</p138>
       <p139>10</p139>
       <p140>10</p140>
       <p141_subfield_1>1</p141_subfield_1>
       <p142_subfield_1>1</p142_subfield_1>
       <p135_1>test pola tekstowego</p135_1>
       <p143_subfield_1>1</p143_subfield_1>
       <p144_subfield_1>1</p144_subfield_1>
       <p145_subfield_1>1</p145_subfield_1>
       <p146_subfield_1>1</p146_subfield_1>
       <p147_subfield_1>1</p147_subfield_1>
       <p148_subfield_1>1</p148_subfield_1>
       <odliczenia1></odliczenia1>
       <p151_subfield_1>1</p151_subfield_1>
       <p152_subfield_1>1</p152_subfield_1>
       <p153>10</p153>
       <p154_subfield_1>1</p154_subfield_1>
       <p155_subfield_1>1</p155_subfield_1>
       <p156>10</p156>
       <p159_subfield_1>1</p159_subfield_1>
       <p160_subfield_1>1</p160_subfield_1>
       <p161>10</p161>
       <p162>10</p162>
       <p163>10</p163>
       <p164>10</p164>
       <p165>10</p165>
       <p166>10</p166>
       <p167>10</p167>
       <p168>10</p168>
       <p169>10</p169>
       <p170>10</p170>
       <p171>10</p171>
       <p172>10</p172>
       <dochodyzagraniczne></dochodyzagraniczne>
       <p174>10</p174>
       <p175>10</p175>
       <p178>10</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>10</p180>
       <p182_subfield_1>1</p182_subfield_1>
       <p183_subfield_1>1</p183_subfield_1>
       <p184_subfield_1>1</p184_subfield_1>
       <p185_subfield_1>1</p185_subfield_1>
       <odliczenia2></odliczenia2>
       <p186_subfield_1>1</p186_subfield_1>
       <p187>10</p187>
       <p188>10</p188>
       <p196_subfield_0>1</p196_subfield_0>
       <p196_subfield_1>1</p196_subfield_1>
       <p196_subfield_2>1</p196_subfield_2>
       <p196_subfield_3>1</p196_subfield_3>
       <p196_subfield_4>1</p196_subfield_4>
       <p197_subfield_1>1</p197_subfield_1>
       <p198_subfield_1>1</p198_subfield_1>
       <p199_subfield_1>1</p199_subfield_1>
       <p199_subfield_2>1</p199_subfield_2>
       <p200_subfield_1>1</p200_subfield_1>
       <p200_subfield_2>1</p200_subfield_2>
       <p201_subfield_1>1</p201_subfield_1>
       <p201_subfield_2>1</p201_subfield_2>
       <p202_subfield_1>1</p202_subfield_1>
       <p202_subfield_2>1</p202_subfield_2>
       <p203>10</p203>
       <p204>10</p204>
       <p211>10</p211>
       <p212>10</p212>
       <p213>10</p213>
       <p214>10</p214>
       <p215>10</p215>
       <p216>10</p216>
       <p217>10</p217>
       <p218>10</p218>
       <p219>10</p219>
       <p220>10</p220>
       <p221>10</p221>
       <p222>10</p222>
       <p223>10</p223>
       <p224>10</p224>
       <p225>10</p225>
       <p226>10</p226>
       <p227>10</p227>
       <p228>10</p228>
       <p229>10</p229>
       <p230>10</p230>
       <p231>10</p231>
       <p232>10</p232>
       <p233>10</p233>
       <p234>10</p234>
       <p235>10</p235>
       <p236>10</p236>
       <p237>10</p237>
       <p238>10</p238>
       <p239>10</p239>
       <p240>10</p240>
       <p241>10</p241>
       <p242>10</p242>
       <p243>10</p243>
       <p244>10</p244>
       <p245>10</p245>
       <p246>10</p246>
       <p247>10</p247>
       <p248>10</p248>
       <p249>10</p249>
       <p250>10</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>10</p252>
       <p253>10</p253>
       <p254>10</p254>
       <p255>10</p255>
       <p256>10</p256>
       <p257>10</p257>
       <p258>10</p258>
       <p259>10</p259>
       <p260>10</p260>
       <p261>10</p261>
       <p262>10</p262>
       <p263>10</p263>
       <p264>10</p264>
       <p265>10</p265>
       <p266>10</p266>
       <p267>10</p267>
       <p268>10</p268>
       <p269>10</p269>
       <p270>10</p270>
       <p271>10</p271>
       <p272>10</p272>
       <p273>10</p273>
       <p274>10</p274>
       <p275>10</p275>
       <p276>10</p276>
       <p277>10</p277>
       <p278>10</p278>
       <p279>10</p279>
       <p280>10</p280>
       <p281>10</p281>
       <p282>10</p282>
       <p283>10</p283>
       <p284>10</p284>
       <p285>10</p285>
       <p286>10</p286>
       <p287>10</p287>
       <p288>10</p288>
       <p289>10</p289>
       <p290>10</p290>
       <p291>10</p291>
       <p292>10</p292>
       <p293>10</p293>
       <p294>10</p294>
       <p295>10</p295>
       <p296>10</p296>
       <p297>10</p297>
       <p298>10</p298>
       <p299>10</p299>
       <p300>10</p300>
       <p301>10</p301>
       <p302>10</p302>
       <p303>10</p303>
       <p304>10</p304>
       <p305>10</p305>
       <p306>10</p306>
       <p307>10</p307>
       <p308></p308>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p312>test pola tekstowego</p312>
       <p313>10</p313>
       <p314>10</p314>
       <p315>10</p315>
       <p316>10</p316>
       <p317>10</p317>
       <p318>10</p318>
       <p319>10</p319>
       <p320>10</p320>
       <p321>10</p321>
       <p322>10</p322>
       <p323>10</p323>
       <p324>10</p324>
       <p325_>1</p325_>
       <p326_>1</p326_>
       <p327>to jest pole wielowierszowe</p327>
       <p330_subfield_0>Krzysztof</p330_subfield_0>
       <p330_subfield_1>Kowalczyk</p330_subfield_1>
       <p311></p311>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>