Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZAP-3 (3) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiemPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402903</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p5>[nazwisko]</p5>
       <p6>[pierwszeImie]</p6>
       <p7>[KodKraju]</p7>
       <p8>[Wojewodztwo]</p8>
       <p9>[Powiat]</p9>
       <p10>[Gmina]</p10>
       <p11>[Ulica]</p11>
       <p12>[NrDomu]</p12>
       <p13>[NrLokalu]</p13>
       <p14>[Miejscowosc]</p14>
       <p15>[KodPocztowy]</p15>
       <p16>[Poczta]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[Faks]</p18>
       <p19>[Mail]</p19>
       <p20>[MailEPUAP]</p20>
       <p21>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p21>
       <p22>[KrajKor]</p22>
       <p23>[WojewodztwoKor]</p23>
       <p24>[PowiatKor]</p24>
       <p25>[GminaKor]</p25>
       <p26>[UlicaKor]</p26>
       <p27>[NrDomuKor]</p27>
       <p28>[NrLokaluKor]</p28>
       <p29>[MiejscowoscKor]</p29>
       <p30>[KodPocztowyKor]</p30>
       <p31>[PocztaKor]</p31>
       <p32>[KrajBanku]</p32>
       <p33>[NazwaBanku]</p33>
       <p34>[PosiadaczRachunku]</p34>
       <p35>[Rachunek]</p35>
       <p35_1>[Swift]</p35_1>
       <p36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p36>
       <p37>[pierwszeImie]</p37>
       <p38>[nazwisko]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p39_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p39_3_subfield_>
       <p39_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p39_3_subfield_2>
       <p39_3_subfield_3>[Pole NIP]</p39_3_subfield_3>
       <p40_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[ulica korespondencji]</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p40_subfield_3>
       <p40_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p40_subfield_4>
       <p40_subfield_5>[poczta korespondencji]</p40_subfield_5>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 2 ]</p42_>
       <p41>[Data wypełnienia]</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAP-3 (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3402903</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p5>Kowalski</p5>
       <p6>Jan</p6>
       <p7>PL</p7>
       <p8>wielkopolskie</p8>
       <p9>poznański</p9>
       <p10>Poznań</p10>
       <p11>Strzelecka</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>61-155</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18></p18>
       <p19>test@test.pl</p19>
       <p20>test@test.pl</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>wielkopolskie</p23>
       <p24>poznański</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Półwiejska</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>61-155</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Polska</p32>
       <p33>Bank Zachodni WBK</p33>
       <p34>Jan Nowak</p34>
       <p35>453054504926965134154839080720</p35>
       <p35_1>SWIFT</p35_1>
       <p36>1</p36>
       <p37>Jan</p37>
       <p38>Kowalski</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p39_3_subfield_>2</p39_3_subfield_>
       <p39_3_subfield_2>23050608219</p39_3_subfield_2>
       <p39_3_subfield_3>8875155741</p39_3_subfield_3>
       <p40_subfield_0>Poznań</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>Półwiejska</p40_subfield_1>
       <p40_subfield_2>1</p40_subfield_2>
       <p40_subfield_3>1</p40_subfield_3>
       <p40_subfield_4>61-155</p40_subfield_4>
       <p40_subfield_5>Poznań</p40_subfield_5>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p41>30-10-2014</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>