Pola formularza

Formularz: WoRRP Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku / zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy deklaracji PIT)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403129</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p1>[miejscowość]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p6_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p6_3_subfield_>
       <p6_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[Pole NIP]</p6_3_subfield_3>
       <p7>[Telefon]</p7>
       <p8_1_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p8_1_subfield_0>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p11>[rok]</p11>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p18>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p30>[data]</p30>
       <p31>[Pole kwoty]</p31>
       <p32>[data]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38>[data]</p38>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42>[data]</p42>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[pole wielowierszowe]</p44>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoRRP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3403129</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6_>1</p6_>
       <p6_3_subfield_>2</p6_3_subfield_>
       <p6_3_subfield_2>23050608219</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>8875155741</p6_3_subfield_3>
       <p7>500600400</p7>
       <p8_1_subfield_0>3022</p8_1_subfield_0>
       <p9_>1</p9_>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p11></p11>
       <p12_>1</p12_>
       <p16>10</p16>
       <p18>10</p18>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>10</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>10</p27>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>30-10-1990</p30>
       <p31>10</p31>
       <p32>30-10-1990</p32>
       <p33>10</p33>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>10</p37>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <p39>10</p39>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>30-10-1990</p42>
       <p43>10</p43>
       <p44>to jest pole wielowierszowe</p44>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>