Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-7 (3) - D.2.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-7: Rachunki związane z działalnościąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404611</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_111>[KrajBanku]</p1_111>
       <p1_112>[NazwaBanku]</p1_112>
       <p1_113>[PosiadaczRachunku]</p1_113>
       <p1_114>[Rachunek]</p1_114>
       <p1_114_1>[Pole tekstowe]</p1_114_1>
       <p1_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p1_115>
       <p2_111>[KrajBanku]</p2_111>
       <p2_112>[NazwaBanku]</p2_112>
       <p2_113>[PosiadaczRachunku]</p2_113>
       <p2_114>[Rachunek]</p2_114>
       <p2_114_1>[Pole tekstowe]</p2_114_1>
       <p2_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_115>
       <p3_111>[KrajBanku]</p3_111>
       <p3_112>[NazwaBanku]</p3_112>
       <p3_113>[PosiadaczRachunku]</p3_113>
       <p3_114>[Rachunek]</p3_114>
       <p3_114_1>[Pole tekstowe]</p3_114_1>
       <p3_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_115>
       <p4_111>[KrajBanku]</p4_111>
       <p4_112>[NazwaBanku]</p4_112>
       <p4_113>[PosiadaczRachunku]</p4_113>
       <p4_114>[Rachunek]</p4_114>
       <p4_114_1>[Pole tekstowe]</p4_114_1>
       <p4_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_115>
       <p5_111>[KrajBanku]</p5_111>
       <p5_112>[NazwaBanku]</p5_112>
       <p5_113>[PosiadaczRachunku]</p5_113>
       <p5_114>[Rachunek]</p5_114>
       <p5_114_1>[Pole tekstowe]</p5_114_1>
       <p5_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_115>
       <p6_111>[KrajBanku]</p6_111>
       <p6_112>[NazwaBanku]</p6_112>
       <p6_113>[PosiadaczRachunku]</p6_113>
       <p6_114>[Rachunek]</p6_114>
       <p6_114_1>[Pole tekstowe]</p6_114_1>
       <p6_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_115>
       <p7_111>[KrajBanku]</p7_111>
       <p7_112>[NazwaBanku]</p7_112>
       <p7_113>[PosiadaczRachunku]</p7_113>
       <p7_114>[Rachunek]</p7_114>
       <p7_114_1>[Pole tekstowe]</p7_114_1>
       <p7_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_115>
       <p8_111>[KrajBanku]</p8_111>
       <p8_112>[NazwaBanku]</p8_112>
       <p8_113>[PosiadaczRachunku]</p8_113>
       <p8_114>[Rachunek]</p8_114>
       <p8_114_1>[Pole tekstowe]</p8_114_1>
       <p8_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p8_115>
       <p9_111>[KrajBanku]</p9_111>
       <p9_112>[NazwaBanku]</p9_112>
       <p9_113>[PosiadaczRachunku]</p9_113>
       <p9_114>[Rachunek]</p9_114>
       <p9_114_1>[Pole tekstowe]</p9_114_1>
       <p9_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p9_115>
       <p10_111>[KrajBanku]</p10_111>
       <p10_112>[NazwaBanku]</p10_112>
       <p10_113>[PosiadaczRachunku]</p10_113>
       <p10_114>[Rachunek]</p10_114>
       <p10_114_1>[Pole tekstowe]</p10_114_1>
       <p10_115>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10_115>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-7 (3) - D.2.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3404611</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_111>Polska</p1_111>
       <p1_112>Bank Zachodni WBK</p1_112>
       <p1_113>Jan Nowak</p1_113>
       <p1_114>453054504926965134154839080720</p1_114>
       <p1_114_1>test pola tekstowego</p1_114_1>
       <p1_115>1</p1_115>
       <p2_111>Polska</p2_111>
       <p2_112>Bank Zachodni WBK</p2_112>
       <p2_113>Jan Nowak</p2_113>
       <p2_114>453054504926965134154839080720</p2_114>
       <p2_114_1>test pola tekstowego</p2_114_1>
       <p2_115>1</p2_115>
       <p3_111>Polska</p3_111>
       <p3_112>Bank Zachodni WBK</p3_112>
       <p3_113>Jan Nowak</p3_113>
       <p3_114>453054504926965134154839080720</p3_114>
       <p3_114_1>test pola tekstowego</p3_114_1>
       <p3_115>1</p3_115>
       <p4_111>Polska</p4_111>
       <p4_112>Bank Zachodni WBK</p4_112>
       <p4_113>Jan Nowak</p4_113>
       <p4_114>453054504926965134154839080720</p4_114>
       <p4_114_1>test pola tekstowego</p4_114_1>
       <p4_115>1</p4_115>
       <p5_111>Polska</p5_111>
       <p5_112>Bank Zachodni WBK</p5_112>
       <p5_113>Jan Nowak</p5_113>
       <p5_114>453054504926965134154839080720</p5_114>
       <p5_114_1>test pola tekstowego</p5_114_1>
       <p5_115>1</p5_115>
       <p6_111>Polska</p6_111>
       <p6_112>Bank Zachodni WBK</p6_112>
       <p6_113>Jan Nowak</p6_113>
       <p6_114>453054504926965134154839080720</p6_114>
       <p6_114_1>test pola tekstowego</p6_114_1>
       <p6_115>1</p6_115>
       <p7_111>Polska</p7_111>
       <p7_112>Bank Zachodni WBK</p7_112>
       <p7_113>Jan Nowak</p7_113>
       <p7_114>453054504926965134154839080720</p7_114>
       <p7_114_1>test pola tekstowego</p7_114_1>
       <p7_115>1</p7_115>
       <p8_111>Polska</p8_111>
       <p8_112>Bank Zachodni WBK</p8_112>
       <p8_113>Jan Nowak</p8_113>
       <p8_114>453054504926965134154839080720</p8_114>
       <p8_114_1>test pola tekstowego</p8_114_1>
       <p8_115>1</p8_115>
       <p9_111>Polska</p9_111>
       <p9_112>Bank Zachodni WBK</p9_112>
       <p9_113>Jan Nowak</p9_113>
       <p9_114>453054504926965134154839080720</p9_114>
       <p9_114_1>test pola tekstowego</p9_114_1>
       <p9_115>1</p9_115>
       <p10_111>Polska</p10_111>
       <p10_112>Bank Zachodni WBK</p10_112>
       <p10_113>Jan Nowak</p10_113>
       <p10_114>453054504926965134154839080720</p10_114>
       <p10_114_1>test pola tekstowego</p10_114_1>
       <p10_115>1</p10_115>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>