Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-2 (10) - B.2 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405091</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p11_1>[kraj]</p11_1>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p13_1_>
       <p11_2>[kraj]</p11_2>
       <p12_2>[Pole tekstowe]</p12_2>
       <p13_2_>[Wartość wyboru w polu p13_2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p13_2_>
       <p11_3>[kraj]</p11_3>
       <p12_3>[Pole tekstowe]</p12_3>
       <p13_3_>[Wartość wyboru w polu p13_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_3_>
       <p11_4>[kraj]</p11_4>
       <p12_4>[Pole tekstowe]</p12_4>
       <p13_4_>[Wartość wyboru w polu p13_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_4_>
       <p11_5>[kraj]</p11_5>
       <p12_5>[Pole tekstowe]</p12_5>
       <p13_5_>[Wartość wyboru w polu p13_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_5_>
       <p11_6>[kraj]</p11_6>
       <p12_6>[Pole tekstowe]</p12_6>
       <p13_6_>[Wartość wyboru w polu p13_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_6_>
       <p11_7>[kraj]</p11_7>
       <p12_7>[Pole tekstowe]</p12_7>
       <p13_7_>[Wartość wyboru w polu p13_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_7_>
       <p11_8>[kraj]</p11_8>
       <p12_8>[Pole tekstowe]</p12_8>
       <p13_8_>[Wartość wyboru w polu p13_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_8_>
       <p11_9>[kraj]</p11_9>
       <p12_9>[Pole tekstowe]</p12_9>
       <p13_9_>[Wartość wyboru w polu p13_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_9_>
       <p11_10>[kraj]</p11_10>
       <p12_10>[Pole tekstowe]</p12_10>
       <p13_10_>[Wartość wyboru w polu p13_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_10_>
       <p11_11>[kraj]</p11_11>
       <p12_11>[Pole tekstowe]</p12_11>
       <p13_11_>[Wartość wyboru w polu p13_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_11_>
       <p11_12>[kraj]</p11_12>
       <p12_12>[Pole tekstowe]</p12_12>
       <p13_12_>[Wartość wyboru w polu p13_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_12_>
       <p11_13>[kraj]</p11_13>
       <p12_13>[Pole tekstowe]</p12_13>
       <p13_13_>[Wartość wyboru w polu p13_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_13_>
       <p11_14>[kraj]</p11_14>
       <p12_14>[Pole tekstowe]</p12_14>
       <p13_14_>[Wartość wyboru w polu p13_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_14_>
       <p11_15>[kraj]</p11_15>
       <p12_15>[Pole tekstowe]</p12_15>
       <p13_15_>[Wartość wyboru w polu p13_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_15_>
       <p11_16>[kraj]</p11_16>
       <p12_16>[Pole tekstowe]</p12_16>
       <p13_16_>[Wartość wyboru w polu p13_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_16_>
       <p11_17>[kraj]</p11_17>
       <p12_17>[Pole tekstowe]</p12_17>
       <p13_17_>[Wartość wyboru w polu p13_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_17_>
       <p11_18>[kraj]</p11_18>
       <p12_18>[Pole tekstowe]</p12_18>
       <p13_18_>[Wartość wyboru w polu p13_18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_18_>
       <p11_19>[kraj]</p11_19>
       <p12_19>[Pole tekstowe]</p12_19>
       <p13_19_>[Wartość wyboru w polu p13_19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_19_>
       <p11_20>[kraj]</p11_20>
       <p12_20>[Pole tekstowe]</p12_20>
       <p13_20_>[Wartość wyboru w polu p13_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_20_>
       <p11_21>[kraj]</p11_21>
       <p12_21>[Pole tekstowe]</p12_21>
       <p13_21_>[Wartość wyboru w polu p13_21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_21_>
       <p11_22>[kraj]</p11_22>
       <p12_22>[Pole tekstowe]</p12_22>
       <p13_22_>[Wartość wyboru w polu p13_22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_22_>
       <p11_23>[kraj]</p11_23>
       <p12_23>[Pole tekstowe]</p12_23>
       <p13_23_>[Wartość wyboru w polu p13_23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_23_>
       <p11_24>[kraj]</p11_24>
       <p12_24>[Pole tekstowe]</p12_24>
       <p13_24_>[Wartość wyboru w polu p13_24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_24_>
       <p11_25>[kraj]</p11_25>
       <p12_25>[Pole tekstowe]</p12_25>
       <p13_25_>[Wartość wyboru w polu p13_25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_25_>
       <p11_26>[kraj]</p11_26>
       <p12_26>[Pole tekstowe]</p12_26>
       <p13_26_>[Wartość wyboru w polu p13_26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_26_>
       <p11_27>[kraj]</p11_27>
       <p12_27>[Pole tekstowe]</p12_27>
       <p13_27_>[Wartość wyboru w polu p13_27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_27_>
       <p11_28>[kraj]</p11_28>
       <p12_28>[Pole tekstowe]</p12_28>
       <p13_28_>[Wartość wyboru w polu p13_28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_28_>
       <p11_29>[kraj]</p11_29>
       <p12_29>[Pole tekstowe]</p12_29>
       <p13_29_>[Wartość wyboru w polu p13_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_29_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-2 (10) - B.2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405091</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p11_1>PL</p11_1>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p11_2>PL</p11_2>
       <p12_2>test pola tekstowego</p12_2>
       <p13_2_>1</p13_2_>
       <p11_3>PL</p11_3>
       <p12_3>test pola tekstowego</p12_3>
       <p13_3_>1</p13_3_>
       <p11_4>PL</p11_4>
       <p12_4>test pola tekstowego</p12_4>
       <p13_4_>1</p13_4_>
       <p11_5>PL</p11_5>
       <p12_5>test pola tekstowego</p12_5>
       <p13_5_>1</p13_5_>
       <p11_6>PL</p11_6>
       <p12_6>test pola tekstowego</p12_6>
       <p13_6_>1</p13_6_>
       <p11_7>PL</p11_7>
       <p12_7>test pola tekstowego</p12_7>
       <p13_7_>1</p13_7_>
       <p11_8>PL</p11_8>
       <p12_8>test pola tekstowego</p12_8>
       <p13_8_>1</p13_8_>
       <p11_9>PL</p11_9>
       <p12_9>test pola tekstowego</p12_9>
       <p13_9_>1</p13_9_>
       <p11_10>PL</p11_10>
       <p12_10>test pola tekstowego</p12_10>
       <p13_10_>1</p13_10_>
       <p11_11>PL</p11_11>
       <p12_11>test pola tekstowego</p12_11>
       <p13_11_>1</p13_11_>
       <p11_12>PL</p11_12>
       <p12_12>test pola tekstowego</p12_12>
       <p13_12_>1</p13_12_>
       <p11_13>PL</p11_13>
       <p12_13>test pola tekstowego</p12_13>
       <p13_13_>1</p13_13_>
       <p11_14>PL</p11_14>
       <p12_14>test pola tekstowego</p12_14>
       <p13_14_>1</p13_14_>
       <p11_15>PL</p11_15>
       <p12_15>test pola tekstowego</p12_15>
       <p13_15_>1</p13_15_>
       <p11_16>PL</p11_16>
       <p12_16>test pola tekstowego</p12_16>
       <p13_16_>1</p13_16_>
       <p11_17>PL</p11_17>
       <p12_17>test pola tekstowego</p12_17>
       <p13_17_>1</p13_17_>
       <p11_18>PL</p11_18>
       <p12_18>test pola tekstowego</p12_18>
       <p13_18_>1</p13_18_>
       <p11_19>PL</p11_19>
       <p12_19>test pola tekstowego</p12_19>
       <p13_19_>1</p13_19_>
       <p11_20>PL</p11_20>
       <p12_20>test pola tekstowego</p12_20>
       <p13_20_>1</p13_20_>
       <p11_21>PL</p11_21>
       <p12_21>test pola tekstowego</p12_21>
       <p13_21_>1</p13_21_>
       <p11_22>PL</p11_22>
       <p12_22>test pola tekstowego</p12_22>
       <p13_22_>1</p13_22_>
       <p11_23>PL</p11_23>
       <p12_23>test pola tekstowego</p12_23>
       <p13_23_>1</p13_23_>
       <p11_24>PL</p11_24>
       <p12_24>test pola tekstowego</p12_24>
       <p13_24_>1</p13_24_>
       <p11_25>PL</p11_25>
       <p12_25>test pola tekstowego</p12_25>
       <p13_25_>1</p13_25_>
       <p11_26>PL</p11_26>
       <p12_26>test pola tekstowego</p12_26>
       <p13_26_>1</p13_26_>
       <p11_27>PL</p11_27>
       <p12_27>test pola tekstowego</p12_27>
       <p13_27_>1</p13_27_>
       <p11_28>PL</p11_28>
       <p12_28>test pola tekstowego</p12_28>
       <p13_28_>1</p13_28_>
       <p11_29>PL</p11_29>
       <p12_29>test pola tekstowego</p12_29>
       <p13_29_>1</p13_29_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>