Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: NIP-2 (10) - B.7 (archiwalny) Załącznik do NIP-2: Adresy miejsc prowadzenia działalności



Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405121</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_46_>[Wartość wyboru w polu p1_46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_46_>
       <p1_47>[kraj]</p1_47>
       <p1_48>[województwo]</p1_48>
       <p1_49>[powiat]</p1_49>
       <p1_50>[gmina]</p1_50>
       <p1_51>[Pole tekstowe]</p1_51>
       <p1_52>[Pole tekstowe]</p1_52>
       <p1_53>[Pole tekstowe]</p1_53>
       <p1_54>[miejscowość]</p1_54>
       <p1_55>[Pole tekstowe]</p1_55>
       <p1_56>[miejscowość]</p1_56>
       <p1_57>[Pole tekstowe]</p1_57>
       <p2_46_>[Wartość wyboru w polu p2_46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_46_>
       <p2_47>[kraj]</p2_47>
       <p2_48>[województwo]</p2_48>
       <p2_49>[powiat]</p2_49>
       <p2_50>[gmina]</p2_50>
       <p2_51>[Pole tekstowe]</p2_51>
       <p2_52>[Pole tekstowe]</p2_52>
       <p2_53>[Pole tekstowe]</p2_53>
       <p2_54>[miejscowość]</p2_54>
       <p2_55>[Pole tekstowe]</p2_55>
       <p2_56>[miejscowość]</p2_56>
       <p2_57>[Pole tekstowe]</p2_57>
       <p3_46_>[Wartość wyboru w polu p3_46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_46_>
       <p3_47>[kraj]</p3_47>
       <p3_48>[województwo]</p3_48>
       <p3_49>[powiat]</p3_49>
       <p3_50>[gmina]</p3_50>
       <p3_51>[Pole tekstowe]</p3_51>
       <p3_52>[Pole tekstowe]</p3_52>
       <p3_53>[Pole tekstowe]</p3_53>
       <p3_54>[miejscowość]</p3_54>
       <p3_55>[Pole tekstowe]</p3_55>
       <p3_56>[miejscowość]</p3_56>
       <p3_57>[Pole tekstowe]</p3_57>
       <p4_46_>[Wartość wyboru w polu p4_46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_46_>
       <p4_47>[kraj]</p4_47>
       <p4_48>[województwo]</p4_48>
       <p4_49>[powiat]</p4_49>
       <p4_50>[gmina]</p4_50>
       <p4_51>[Pole tekstowe]</p4_51>
       <p4_52>[Pole tekstowe]</p4_52>
       <p4_53>[Pole tekstowe]</p4_53>
       <p4_54>[miejscowość]</p4_54>
       <p4_55>[Pole tekstowe]</p4_55>
       <p4_56>[miejscowość]</p4_56>
       <p4_57>[Pole tekstowe]</p4_57>
       <p5_46_>[Wartość wyboru w polu p5_46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_46_>
       <p5_47>[kraj]</p5_47>
       <p5_48>[województwo]</p5_48>
       <p5_49>[powiat]</p5_49>
       <p5_50>[gmina]</p5_50>
       <p5_51>[Pole tekstowe]</p5_51>
       <p5_52>[Pole tekstowe]</p5_52>
       <p5_53>[Pole tekstowe]</p5_53>
       <p5_54>[miejscowość]</p5_54>
       <p5_55>[Pole tekstowe]</p5_55>
       <p5_56>[miejscowość]</p5_56>
       <p5_57>[Pole tekstowe]</p5_57>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>NIP-2 (10) - B.7</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>3405121</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_46_>1</p1_46_>
       <p1_47>PL</p1_47>
       <p1_48>wielkopolskie</p1_48>
       <p1_49>poznański</p1_49>
       <p1_50>Poznań</p1_50>
       <p1_51>test pola tekstowego</p1_51>
       <p1_52>test pola tekstowego</p1_52>
       <p1_53>test pola tekstowego</p1_53>
       <p1_54>Poznań</p1_54>
       <p1_55>test pola tekstowego</p1_55>
       <p1_56>Poznań</p1_56>
       <p1_57>test pola tekstowego</p1_57>
       <p2_46_>1</p2_46_>
       <p2_47>PL</p2_47>
       <p2_48>wielkopolskie</p2_48>
       <p2_49>poznański</p2_49>
       <p2_50>Poznań</p2_50>
       <p2_51>test pola tekstowego</p2_51>
       <p2_52>test pola tekstowego</p2_52>
       <p2_53>test pola tekstowego</p2_53>
       <p2_54>Poznań</p2_54>
       <p2_55>test pola tekstowego</p2_55>
       <p2_56>Poznań</p2_56>
       <p2_57>test pola tekstowego</p2_57>
       <p3_46_>1</p3_46_>
       <p3_47>PL</p3_47>
       <p3_48>wielkopolskie</p3_48>
       <p3_49>poznański</p3_49>
       <p3_50>Poznań</p3_50>
       <p3_51>test pola tekstowego</p3_51>
       <p3_52>test pola tekstowego</p3_52>
       <p3_53>test pola tekstowego</p3_53>
       <p3_54>Poznań</p3_54>
       <p3_55>test pola tekstowego</p3_55>
       <p3_56>Poznań</p3_56>
       <p3_57>test pola tekstowego</p3_57>
       <p4_46_>1</p4_46_>
       <p4_47>PL</p4_47>
       <p4_48>wielkopolskie</p4_48>
       <p4_49>poznański</p4_49>
       <p4_50>Poznań</p4_50>
       <p4_51>test pola tekstowego</p4_51>
       <p4_52>test pola tekstowego</p4_52>
       <p4_53>test pola tekstowego</p4_53>
       <p4_54>Poznań</p4_54>
       <p4_55>test pola tekstowego</p4_55>
       <p4_56>Poznań</p4_56>
       <p4_57>test pola tekstowego</p4_57>
       <p5_46_>1</p5_46_>
       <p5_47>PL</p5_47>
       <p5_48>wielkopolskie</p5_48>
       <p5_49>poznański</p5_49>
       <p5_50>Poznań</p5_50>
       <p5_51>test pola tekstowego</p5_51>
       <p5_52>test pola tekstowego</p5_52>
       <p5_53>test pola tekstowego</p5_53>
       <p5_54>Poznań</p5_54>
       <p5_55>test pola tekstowego</p5_55>
       <p5_56>Poznań</p5_56>
       <p5_57>test pola tekstowego</p5_57>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>