Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Rp-2a (archiwalny) (od 2015) Załącznik do wniosku o rentę rodzinną (część dalsza z formularza ZUS Rp-2 III. Dane członków rodziny ubiegających się o rentę)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4149546</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_0_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pI_0_subfield_0>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[NIP]</pI_1_2>
       <pI_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[nazwisko]</pI_1_6>
       <pI_1_9>[pierwszeImie]</pI_1_9>
       <pII_1_1>[PESEL]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[NIP]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[plec]</pII_1_3>
       <pII_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pII_1_4>
       <pII_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pII_1_5>
       <pII_1_6>[nazwisko]</pII_1_6>
       <pII_1_7>[nazwiskoRodowe]</pII_1_7>
       <pII_1_8>[Pole tekstowe]</pII_1_8>
       <pII_1_9>[pierwszeImie]</pII_1_9>
       <pII_1_10>[drugieImie]</pII_1_10>
       <pII_1_11>[imieOjca]</pII_1_11>
       <pII_1_12>[imieMatki]</pII_1_12>
       <pII_1_13>[obywatelstwo]</pII_1_13>
       <pII_1_14>[dataUrodzenia]</pII_1_14>
       <pII_1_15>[miejsceUrodzenia]</pII_1_15>
       <pII_1_16>[KrajUrodzenia]</pII_1_16>
       <pII_1_17>[KrajUrodzenia]</pII_1_17>
       <pII_1_18>[Pole tekstowe]</pII_1_18>
       <pII_1_19_>[Wartość wyboru w polu pII_1_19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pII_1_19_>
       <pII_2_1>[KodPocztowyZameldowanie]</pII_2_1>
       <pII_2_2>[PocztaZameldowanie]</pII_2_2>
       <pII_2_3>[GminaZameldowanie]</pII_2_3>
       <pII_2_4>[MiejscowoscZameldowanie]</pII_2_4>
       <pII_2_5>[UlicaZameldowanie]</pII_2_5>
       <pII_2_6>[NrDomuZameldowanie]</pII_2_6>
       <pII_2_7>[NrLokaluZameldowanie]</pII_2_7>
       <pII_2_8>[Telefon]</pII_2_8>
       <pII_2_9>[kraj]</pII_2_9>
       <pII_2_10>[Pole tekstowe]</pII_2_10>
       <pII_2_11>[kraj]</pII_2_11>
       <pII_3_1>[KodPocztowy]</pII_3_1>
       <pII_3_2>[Poczta]</pII_3_2>
       <pII_3_3>[Gmina]</pII_3_3>
       <pII_3_4>[Miejscowosc]</pII_3_4>
       <pII_3_5>[Ulica]</pII_3_5>
       <pII_3_6>[NrDomu]</pII_3_6>
       <pII_3_7>[NrLokalu]</pII_3_7>
       <pII_3_8>[Pole tekstowe]</pII_3_8>
       <pII_3_9>[kraj]</pII_3_9>
       <pII_3_10>[Pole tekstowe]</pII_3_10>
       <pII_3_11>[kraj]</pII_3_11>
       <pII_4_1>[KodPocztowyKor]</pII_4_1>
       <pII_4_2>[PocztaKor]</pII_4_2>
       <pII_4_3>[GminaKor]</pII_4_3>
       <pII_4_4>[MiejscowoscKor]</pII_4_4>
       <pII_4_5>[UlicaKor]</pII_4_5>
       <pII_4_6>[NrDomuKor]</pII_4_6>
       <pII_4_7>[NrLokaluKor]</pII_4_7>
       <pII_4_8>[Pole tekstowe]</pII_4_8>
       <pII_4_9>[kraj]</pII_4_9>
       <pII_4_10>[Pole tekstowe]</pII_4_10>
       <pII_4_11>[kraj]</pII_4_11>
       <pII_5_1>[Pole tekstowe]</pII_5_1>
       <pII_5_2>[miejscowość]</pII_5_2>
       <pII_5_3>[gmina]</pII_5_3>
       <pII_5_4>[miejscowość]</pII_5_4>
       <pII_5_5>[Pole tekstowe]</pII_5_5>
       <pII_5_8_>[Wartość wyboru w polu pII_5_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_5_8_>
       <pIII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_1_>
       <pIII_0_1>[pole wielowierszowe]</pIII_0_1>
       <pIII_1_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_2_>
       <pIII_0_2>[pole wielowierszowe]</pIII_0_2>
       <pIII_1_3_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_3_>
       <pIII_0_3>[pole wielowierszowe]</pIII_0_3>
       <pIII_1_4_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_4_>
       <pIII_0_4>[pole wielowierszowe]</pIII_0_4>
       <pIII_1_5_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_5_>
       <pIII_0_5>[pole wielowierszowe]</pIII_0_5>
       <pIII_1_6_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_1_6_>
       <pIII_1_6>[pole wielowierszowe]</pIII_1_6>
       <pIII_7_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_7_1_>
       <pIII_7_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_7_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_7_2_>
       <pIII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_1_>
       <pIII_2_0_1>[pole wielowierszowe]</pIII_2_0_1>
       <pIII_2_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_2_>
       <pIII_2_0_2>[pole wielowierszowe]</pIII_2_0_2>
       <pIII_2_3_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_3_>
       <pIII_2_0_3>[pole wielowierszowe]</pIII_2_0_3>
       <pIII_2_4_1_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_2_4_1_>
       <pIII_2_4_2_>[Wartość wyboru w polu pIII_2_4_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIII_2_4_2_>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIV_1_>
       <pIV_2_1>[Rachunek]</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>[pole wielowierszowe]</pIV_2_2>
       <pIV_2_3_subfield_0>[imię]</pIV_2_3_subfield_0>
       <pIV_2_3_subfield_1>[nazwisko]</pIV_2_3_subfield_1>
       <pIV_2_4>[Pole tekstowe]</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>[Pole tekstowe]</pIV_2_5>
       <pIV_3_>[Wartość wyboru w polu pIV_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_3_>
       <pIV_4_1>[nazwisko]</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>[pierwszeImie]</pIV_4_2>
       <pIV_5_1>[KodPocztowy]</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>[Poczta]</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>[Gmina]</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>[Miejscowosc]</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>[Ulica]</pIV_5_5>
       <pIV_5_6>[NrDomu]</pIV_5_6>
       <pIV_5_7>[NrLokalu]</pIV_5_7>
       <pIV_5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pIV_5_8>
       <pIV_5_9>[miejscowość]</pIV_5_9>
       <pIV_5_10>[Data wypełnienia]</pIV_5_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Rp-2a</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4149546</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_0_subfield_0>26</pI_0_subfield_0>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>8875155741</pI_1_2>
       <pI_1_4>1</pI_1_4>
       <pI_1_5>nr-test</pI_1_5>
       <pI_1_6>Kowalski</pI_1_6>
       <pI_1_9>Jan</pI_1_9>
       <pII_1_1>23050608219</pII_1_1>
       <pII_1_2>8875155741</pII_1_2>
       <pII_1_3>M</pII_1_3>
       <pII_1_4>1</pII_1_4>
       <pII_1_5>nr-test</pII_1_5>
       <pII_1_6>Kowalski</pII_1_6>
       <pII_1_7>Kowalski</pII_1_7>
       <pII_1_8>test pola tekstowego</pII_1_8>
       <pII_1_9>Jan</pII_1_9>
       <pII_1_10>Stefan</pII_1_10>
       <pII_1_11>Stefan</pII_1_11>
       <pII_1_12>Danuta</pII_1_12>
       <pII_1_13>polskie</pII_1_13>
       <pII_1_14>30-10-1985</pII_1_14>
       <pII_1_15>Poznań</pII_1_15>
       <pII_1_16>PL</pII_1_16>
       <pII_1_17>PL</pII_1_17>
       <pII_1_18>test pola tekstowego</pII_1_18>
       <pII_1_19_>1</pII_1_19_>
       <pII_2_1>61-155</pII_2_1>
       <pII_2_2>Poznań</pII_2_2>
       <pII_2_3>Poznań</pII_2_3>
       <pII_2_4>Poznań</pII_2_4>
       <pII_2_5>Półwiejska</pII_2_5>
       <pII_2_6>1</pII_2_6>
       <pII_2_7>1</pII_2_7>
       <pII_2_8>500600400</pII_2_8>
       <pII_2_9>PL</pII_2_9>
       <pII_2_10>test pola tekstowego</pII_2_10>
       <pII_2_11>PL</pII_2_11>
       <pII_3_1>61-155</pII_3_1>
       <pII_3_2>Poznań</pII_3_2>
       <pII_3_3>Poznań</pII_3_3>
       <pII_3_4>Poznań</pII_3_4>
       <pII_3_5>Strzelecka</pII_3_5>
       <pII_3_6>1</pII_3_6>
       <pII_3_7>1</pII_3_7>
       <pII_3_8>test pola tekstowego</pII_3_8>
       <pII_3_9>PL</pII_3_9>
       <pII_3_10>test pola tekstowego</pII_3_10>
       <pII_3_11>PL</pII_3_11>
       <pII_4_1>61-155</pII_4_1>
       <pII_4_2>Poznań</pII_4_2>
       <pII_4_3>Poznań</pII_4_3>
       <pII_4_4>Poznań</pII_4_4>
       <pII_4_5>Półwiejska</pII_4_5>
       <pII_4_6>1</pII_4_6>
       <pII_4_7>1</pII_4_7>
       <pII_4_8>test pola tekstowego</pII_4_8>
       <pII_4_9>PL</pII_4_9>
       <pII_4_10>test pola tekstowego</pII_4_10>
       <pII_4_11>PL</pII_4_11>
       <pII_5_1>test pola tekstowego</pII_5_1>
       <pII_5_2>Poznań</pII_5_2>
       <pII_5_3>Poznań</pII_5_3>
       <pII_5_4>Poznań</pII_5_4>
       <pII_5_5>test pola tekstowego</pII_5_5>
       <pII_5_8_>1</pII_5_8_>
       <pIII_1_1_>1</pIII_1_1_>
       <pIII_0_1>to jest pole wielowierszowe</pIII_0_1>
       <pIII_1_2_>1</pIII_1_2_>
       <pIII_0_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_0_2>
       <pIII_1_3_>1</pIII_1_3_>
       <pIII_0_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_0_3>
       <pIII_1_4_>1</pIII_1_4_>
       <pIII_0_4>to jest pole wielowierszowe</pIII_0_4>
       <pIII_1_5_>1</pIII_1_5_>
       <pIII_0_5>to jest pole wielowierszowe</pIII_0_5>
       <pIII_1_6_>1</pIII_1_6_>
       <pIII_1_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_1_6>
       <pIII_7_1_>1</pIII_7_1_>
       <pIII_7_2_>1</pIII_7_2_>
       <pIII_2_1_>1</pIII_2_1_>
       <pIII_2_0_1>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_0_1>
       <pIII_2_2_>1</pIII_2_2_>
       <pIII_2_0_2>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_0_2>
       <pIII_2_3_>1</pIII_2_3_>
       <pIII_2_0_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_0_3>
       <pIII_2_4_1_>1</pIII_2_4_1_>
       <pIII_2_4_2_>1</pIII_2_4_2_>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_2_1>453054504926965134154839080720</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>to jest pole wielowierszowe</pIV_2_2>
       <pIV_2_3_subfield_0>Jan</pIV_2_3_subfield_0>
       <pIV_2_3_subfield_1>Kowalski</pIV_2_3_subfield_1>
       <pIV_2_4>test pola tekstowego</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>test pola tekstowego</pIV_2_5>
       <pIV_3_>1</pIV_3_>
       <pIV_4_1>Kowalski</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>Jan</pIV_4_2>
       <pIV_5_1>61-155</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>Poznań</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>Poznań</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>Poznań</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>Strzelecka</pIV_5_5>
       <pIV_5_6>1</pIV_5_6>
       <pIV_5_7>1</pIV_5_7>
       <pIV_5_8>10</pIV_5_8>
       <pIV_5_9>Poznań</pIV_5_9>
       <pIV_5_10>30-10-2014</pIV_5_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>