Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS Rp-2 (archiwalny) (od 2015) Wniosek o rentę rodzinnąPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4149706</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[data]</p0_1>
       <p0_3_>[Wartość wyboru w polu p0_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_3_>
       <pI_1_1>[PESEL]</pI_1_1>
       <pI_1_2>[NIP]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[plec]</pI_1_3>
       <pI_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_1_4>
       <pI_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_1_5>
       <pI_1_6>[nazwisko]</pI_1_6>
       <pI_1_7>[nazwiskoRodowe]</pI_1_7>
       <pI_1_8>[Pole tekstowe]</pI_1_8>
       <pI_1_9>[pierwszeImie]</pI_1_9>
       <pI_1_10>[drugieImie]</pI_1_10>
       <pI_1_11>[imieOjca]</pI_1_11>
       <pI_1_12>[imieMatki]</pI_1_12>
       <pI_1_13>[obywatelstwo]</pI_1_13>
       <pI_1_14>[dataUrodzenia]</pI_1_14>
       <pI_1_15>[miejsceUrodzenia]</pI_1_15>
       <pI_1_16>[kraj]</pI_1_16>
       <pI_1_17>[kraj]</pI_1_17>
       <pI_1_18>[data]</pI_1_18>
       <pI_1_19>[miejscowość]</pI_1_19>
       <pI_1_20>[kraj]</pI_1_20>
       <pI_1_21>[kraj]</pI_1_21>
       <pI_1_22>[Pole tekstowe]</pI_1_22>
       <pI_1_23>[Pole tekstowe]</pI_1_23>
       <pII_1_1_>[Wartość wyboru w polu pII_1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_1_1_>
       <pII_1_2_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pII_1_2_subfield_0>
       <pII_1_3>[Pole tekstowe]</pII_1_3>
       <pII_2_1_>[Wartość wyboru w polu pII_2_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_2_1_>
       <pII_2_2_>[Wartość wyboru w polu pII_2_2. Dostępne wartości: 1 3 5 7 2 4 6 8 ]</pII_2_2_>
       <pII_2_3>[pole wielowierszowe]</pII_2_3>
       <pII_3_1_>[Wartość wyboru w polu pII_3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_3_1_>
       <pII_3_2>[pole wielowierszowe]</pII_3_2>
       <pII_4_1_>[Wartość wyboru w polu pII_4_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_4_1_>
       <pII_5_1_>[Wartość wyboru w polu pII_5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_5_1_>
       <pII_6_1_>[Wartość wyboru w polu pII_6_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_6_1_>
       <pII_6_2>[pole wielowierszowe]</pII_6_2>
       <pII_7_1_>[Wartość wyboru w polu pII_7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_7_1_>
       <pII_8_>[Wartość wyboru w polu pII_8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pII_8_>
       <pII_9_>[Wartość wyboru w polu pII_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_9_>
       <pII_10_1_>[Wartość wyboru w polu pII_10_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pII_10_1_>
       <pII_10_2>[pole wielowierszowe]</pII_10_2>
       <pIII_1_1>[PESEL]</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>[NIP]</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>[plec]</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>[nazwisko]</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>[nazwiskoRodowe]</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>[Pole tekstowe]</pIII_1_8>
       <pIII_1_9>[pierwszeImie]</pIII_1_9>
       <pIII_1_10>[drugieImie]</pIII_1_10>
       <pIII_1_11>[imieOjca]</pIII_1_11>
       <pIII_1_12>[imieMatki]</pIII_1_12>
       <pIII_1_13>[obywatelstwo]</pIII_1_13>
       <pIII_1_14>[dataUrodzenia]</pIII_1_14>
       <pIII_1_15>[miejsceUrodzenia]</pIII_1_15>
       <pIII_1_16>[kraj]</pIII_1_16>
       <pIII_1_17>[kraj]</pIII_1_17>
       <pIII_1_18>[Pole tekstowe]</pIII_1_18>
       <pIII_1_19_>[Wartość wyboru w polu pIII_1_19. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pIII_1_19_>
       <pIII_2_1>[KodPocztowyZameldowanie]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[PocztaZameldowanie]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[GminaZameldowanie]</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>[MiejscowoscZameldowanie]</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>[UlicaZameldowanie]</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>[NrDomuZameldowanie]</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>[NrLokaluZameldowanie]</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>[Telefon]</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>[kraj]</pIII_2_9>
       <pIII_2_10>[Pole tekstowe]</pIII_2_10>
       <pIII_2_11>[kraj]</pIII_2_11>
       <pIII_2_6_0>[Mail]</pIII_2_6_0>
       <pIII_3_1>[KodPocztowy]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[Poczta]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[Gmina]</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>[Miejscowosc]</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>[Ulica]</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>[NrDomu]</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>[NrLokalu]</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>[Pole tekstowe]</pIII_3_8>
       <pIII_3_9>[kraj]</pIII_3_9>
       <pIII_3_10>[Pole tekstowe]</pIII_3_10>
       <pIII_3_11>[kraj]</pIII_3_11>
       <pIII_4_1>[KodPocztowyKor]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[PocztaKor]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[GminaKor]</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>[MiejscowoscKor]</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>[UlicaKor]</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>[NrDomuKor]</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>[NrLokaluKor]</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>[Pole tekstowe]</pIII_4_8>
       <pIII_4_9>[kraj]</pIII_4_9>
       <pIII_4_10>[Pole tekstowe]</pIII_4_10>
       <pIII_4_11>[kraj]</pIII_4_11>
       <pIII_5_1>[Pole tekstowe]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[miejscowość]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[gmina]</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>[miejscowość]</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>[Pole tekstowe]</pIII_5_5>
       <pIII_5_8_>[Wartość wyboru w polu pIII_5_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIII_5_8_>
       <pIII_6_1>[PESEL]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[NIP]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[plec]</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>[nazwisko]</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>[pierwszeImie]</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>[drugieImie]</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>[imieOjca]</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>[imieMatki]</pIII_6_8>
       <pIII_6_9>[dataUrodzenia]</pIII_6_9>
       <pIII_6_10>[miejsceUrodzenia]</pIII_6_10>
       <pIII_6_11>[KrajUrodzenia]</pIII_6_11>
       <pIII_6_12>[KrajUrodzenia]</pIII_6_12>
       <pIII_6_13>[Pole tekstowe]</pIII_6_13>
       <pIII_7_1>[KodPocztowy]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[Poczta]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[Gmina]</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>[Miejscowosc]</pIII_7_4>
       <pIII_7_5>[Ulica]</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>[NrDomu]</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>[NrLokalu]</pIII_7_7>
       <pIII_7_9>[kraj]</pIII_7_9>
       <pIII_7_10>[Pole tekstowe]</pIII_7_10>
       <pIII_7_8>[kraj]</pIII_7_8>
       <pIII_8_1>[PESEL]</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>[NIP]</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>[plec]</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>[nazwisko]</pIII_8_4>
       <pIII_8_5>[pierwszeImie]</pIII_8_5>
       <pIII_8_6>[drugieImie]</pIII_8_6>
       <pIII_8_7>[imieOjca]</pIII_8_7>
       <pIII_8_8>[imieMatki]</pIII_8_8>
       <pIII_8_9>[dataUrodzenia]</pIII_8_9>
       <pIII_8_10>[miejsceUrodzenia]</pIII_8_10>
       <pIII_8_11>[KrajUrodzenia]</pIII_8_11>
       <pIII_8_12>[KrajUrodzenia]</pIII_8_12>
       <pIII_8_13>[Pole tekstowe]</pIII_8_13>
       <pIII_9_1>[KodPocztowy]</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>[Poczta]</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>[Gmina]</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>[Miejscowosc]</pIII_9_4>
       <pIII_9_5>[Ulica]</pIII_9_5>
       <pIII_9_6>[NrDomu]</pIII_9_6>
       <pIII_9_7>[NrLokalu]</pIII_9_7>
       <pIII_9_9>[kraj]</pIII_9_9>
       <pIII_9_10>[Pole tekstowe]</pIII_9_10>
       <pIII_9_8>[kraj]</pIII_9_8>
       <pIII_10_1>[PESEL]</pIII_10_1>
       <pIII_10_2>[NIP]</pIII_10_2>
       <pIII_10_3>[plec]</pIII_10_3>
       <pIII_10_4>[nazwisko]</pIII_10_4>
       <pIII_10_5>[pierwszeImie]</pIII_10_5>
       <pIII_10_6>[drugieImie]</pIII_10_6>
       <pIII_10_7>[imieOjca]</pIII_10_7>
       <pIII_10_8>[imieMatki]</pIII_10_8>
       <pIII_10_9>[dataUrodzenia]</pIII_10_9>
       <pIII_10_10>[miejsceUrodzenia]</pIII_10_10>
       <pIII_10_11>[KrajUrodzenia]</pIII_10_11>
       <pIII_10_12>[KrajUrodzenia]</pIII_10_12>
       <pIII_10_13>[Pole tekstowe]</pIII_10_13>
       <pIII_11_1>[KodPocztowy]</pIII_11_1>
       <pIII_11_2>[Poczta]</pIII_11_2>
       <pIII_11_3>[Gmina]</pIII_11_3>
       <pIII_11_4>[Miejscowosc]</pIII_11_4>
       <pIII_11_5>[Ulica]</pIII_11_5>
       <pIII_11_6>[NrDomu]</pIII_11_6>
       <pIII_11_7>[NrLokalu]</pIII_11_7>
       <pIII_11_8>[kraj]</pIII_11_8>
       <pIII_11_9>[Pole tekstowe]</pIII_11_9>
       <pIII_11_10>[kraj]</pIII_11_10>
       <pIV_0_>[Wartość wyboru w polu pIV_0. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pIV_0_>
       <pIV_1_1>[PESEL]</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>[NIP]</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>[plec]</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>[nazwisko]</pIV_1_6>
       <pIV_1_7>[pierwszeImie]</pIV_1_7>
       <pIV_2_1>[KodPocztowyZameldowanie]</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>[PocztaZameldowanie]</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>[GminaZameldowanie]</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>[MiejscowoscZameldowanie]</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>[UlicaZameldowanie]</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>[NrDomuZameldowanie]</pIV_2_6>
       <pIV_2_7>[NrLokaluZameldowanie]</pIV_2_7>
       <pIV_2_8>[Telefon]</pIV_2_8>
       <pIV_2_9>[kraj]</pIV_2_9>
       <pIV_2_10>[Pole tekstowe]</pIV_2_10>
       <pIV_2_11>[kraj]</pIV_2_11>
       <pIV_2_6_0>[Mail]</pIV_2_6_0>
       <pIV_3_1>[KodPocztowy]</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>[Poczta]</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>[Gmina]</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>[Miejscowosc]</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>[Ulica]</pIV_3_5>
       <pIV_3_6>[NrDomu]</pIV_3_6>
       <pIV_3_7>[NrLokalu]</pIV_3_7>
       <pIV_3_8>[Pole tekstowe]</pIV_3_8>
       <pIV_3_9>[kraj]</pIV_3_9>
       <pIV_3_10>[Pole tekstowe]</pIV_3_10>
       <pIV_3_11>[kraj]</pIV_3_11>
       <pIV_4_1>[KodPocztowyKor]</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>[PocztaKor]</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>[GminaKor]</pIV_4_3>
       <pIV_4_4>[MiejscowoscKor]</pIV_4_4>
       <pIV_4_5>[UlicaKor]</pIV_4_5>
       <pIV_4_6>[NrDomuKor]</pIV_4_6>
       <pIV_4_7>[NrLokaluKor]</pIV_4_7>
       <pIV_4_8>[Pole tekstowe]</pIV_4_8>
       <pIV_4_9>[kraj]</pIV_4_9>
       <pIV_4_10>[Pole tekstowe]</pIV_4_10>
       <pIV_4_11>[kraj]</pIV_4_11>
       <pIV_5_1>[Pole tekstowe]</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>[miejscowość]</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>[gmina]</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>[miejscowość]</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>[Pole tekstowe]</pIV_5_5>
       <pIV_5_8_>[Wartość wyboru w polu pIV_5_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIV_5_8_>
       <pV_1_2_1_>[Wartość wyboru w polu pV_1_2_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pV_1_2_1_>
       <pV_1_2_2>[rok]</pV_1_2_2>
       <pV_1_2_3>[rok]</pV_1_2_3>
       <pV_1_2_4>[pole wielowierszowe]</pV_1_2_4>
       <pV_1_2_5>[rok]</pV_1_2_5>
       <pV_1_2_6>[rok]</pV_1_2_6>
       <pVI_1_>[Wartość wyboru w polu pVI_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pVI_1_>
       <pVI_2>[Rachunek]</pVI_2>
       <pVI_23>[pole wielowierszowe]</pVI_23>
       <pVI_4>[PosiadaczRachunku]</pVI_4>
       <pVI_5>[Pole tekstowe]</pVI_5>
       <pVI_6>[Pole tekstowe]</pVI_6>
       <pVI_7>[Pole tekstowe]</pVI_7>
       <pVI_8_>[Wartość wyboru w polu pVI_8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pVI_8_>
       <pVI_9_1>[nazwisko]</pVI_9_1>
       <pVI_9_2>[pierwszeImie]</pVI_9_2>
       <pVI_10_1>[KodPocztowy]</pVI_10_1>
       <pVI_10_2>[Poczta]</pVI_10_2>
       <pVI_10_3>[Gmina]</pVI_10_3>
       <pVI_10_4>[Miejscowosc]</pVI_10_4>
       <pVI_10_5>[Ulica]</pVI_10_5>
       <pVI_10_6>[NrDomu]</pVI_10_6>
       <pVI_10_7>[NrLokalu]</pVI_10_7>
       <pVI_11_>[Wartość wyboru w polu pVI_11. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</pVI_11_>
       <pVI_12_1>[Rachunek]</pVI_12_1>
       <pVI_12_2>[pole wielowierszowe]</pVI_12_2>
       <pVI_12_3>[PosiadaczRachunku]</pVI_12_3>
       <pVI_12_4>[Pole tekstowe]</pVI_12_4>
       <pVI_12_5>[Pole tekstowe]</pVI_12_5>
       <pVI_12_6>[Pole tekstowe]</pVI_12_6>
       <pVII_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVII_1_>
       <pVII_2>[pole wielowierszowe]</pVII_2>
       <pVII_3_>[Wartość wyboru w polu pVII_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pVII_3_>
       <pVII_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVII_4>
       <pVII_5>[miejscowość]</pVII_5>
       <pVII_6>[Data wypełnienia]</pVII_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS Rp-2 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4149706</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>30-10-1990</p0_1>
       <p0_3_>1</p0_3_>
       <pI_1_1>23050608219</pI_1_1>
       <pI_1_2>8875155741</pI_1_2>
       <pI_1_3>M</pI_1_3>
       <pI_1_4>1</pI_1_4>
       <pI_1_5>nr-test</pI_1_5>
       <pI_1_6>Kowalski</pI_1_6>
       <pI_1_7>Kowalski</pI_1_7>
       <pI_1_8>test pola tekstowego</pI_1_8>
       <pI_1_9>Jan</pI_1_9>
       <pI_1_10>Stefan</pI_1_10>
       <pI_1_11>Stefan</pI_1_11>
       <pI_1_12>Danuta</pI_1_12>
       <pI_1_13>polskie</pI_1_13>
       <pI_1_14>30-10-1985</pI_1_14>
       <pI_1_15>Poznań</pI_1_15>
       <pI_1_16>PL</pI_1_16>
       <pI_1_17>PL</pI_1_17>
       <pI_1_18>30-10-1990</pI_1_18>
       <pI_1_19>Poznań</pI_1_19>
       <pI_1_20>PL</pI_1_20>
       <pI_1_21>PL</pI_1_21>
       <pI_1_22>test pola tekstowego</pI_1_22>
       <pI_1_23>test pola tekstowego</pI_1_23>
       <pII_1_1_>1</pII_1_1_>
       <pII_1_2_subfield_0>26</pII_1_2_subfield_0>
       <pII_1_3>test pola tekstowego</pII_1_3>
       <pII_2_1_>1</pII_2_1_>
       <pII_2_2_>1</pII_2_2_>
       <pII_2_3>to jest pole wielowierszowe</pII_2_3>
       <pII_3_1_>1</pII_3_1_>
       <pII_3_2>to jest pole wielowierszowe</pII_3_2>
       <pII_4_1_>1</pII_4_1_>
       <pII_5_1_>1</pII_5_1_>
       <pII_6_1_>1</pII_6_1_>
       <pII_6_2>to jest pole wielowierszowe</pII_6_2>
       <pII_7_1_>1</pII_7_1_>
       <pII_8_>1</pII_8_>
       <pII_9_>1</pII_9_>
       <pII_10_1_>1</pII_10_1_>
       <pII_10_2>to jest pole wielowierszowe</pII_10_2>
       <pIII_1_1>23050608219</pIII_1_1>
       <pIII_1_2>8875155741</pIII_1_2>
       <pIII_1_3>M</pIII_1_3>
       <pIII_1_4>1</pIII_1_4>
       <pIII_1_5>nr-test</pIII_1_5>
       <pIII_1_6>Kowalski</pIII_1_6>
       <pIII_1_7>Kowalski</pIII_1_7>
       <pIII_1_8>test pola tekstowego</pIII_1_8>
       <pIII_1_9>Jan</pIII_1_9>
       <pIII_1_10>Stefan</pIII_1_10>
       <pIII_1_11>Stefan</pIII_1_11>
       <pIII_1_12>Danuta</pIII_1_12>
       <pIII_1_13>polskie</pIII_1_13>
       <pIII_1_14>30-10-1985</pIII_1_14>
       <pIII_1_15>Poznań</pIII_1_15>
       <pIII_1_16>PL</pIII_1_16>
       <pIII_1_17>PL</pIII_1_17>
       <pIII_1_18>test pola tekstowego</pIII_1_18>
       <pIII_1_19_>1</pIII_1_19_>
       <pIII_2_1>61-155</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>Poznań</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>Poznań</pIII_2_3>
       <pIII_2_4>Poznań</pIII_2_4>
       <pIII_2_5>Półwiejska</pIII_2_5>
       <pIII_2_6>1</pIII_2_6>
       <pIII_2_7>1</pIII_2_7>
       <pIII_2_8>500600400</pIII_2_8>
       <pIII_2_9>PL</pIII_2_9>
       <pIII_2_10>test pola tekstowego</pIII_2_10>
       <pIII_2_11>PL</pIII_2_11>
       <pIII_2_6_0>test@test.pl</pIII_2_6_0>
       <pIII_3_1>61-155</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>Poznań</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>Poznań</pIII_3_3>
       <pIII_3_4>Poznań</pIII_3_4>
       <pIII_3_5>Strzelecka</pIII_3_5>
       <pIII_3_6>1</pIII_3_6>
       <pIII_3_7>1</pIII_3_7>
       <pIII_3_8>test pola tekstowego</pIII_3_8>
       <pIII_3_9>PL</pIII_3_9>
       <pIII_3_10>test pola tekstowego</pIII_3_10>
       <pIII_3_11>PL</pIII_3_11>
       <pIII_4_1>61-155</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>Poznań</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>Poznań</pIII_4_3>
       <pIII_4_4>Poznań</pIII_4_4>
       <pIII_4_5>Półwiejska</pIII_4_5>
       <pIII_4_6>1</pIII_4_6>
       <pIII_4_7>1</pIII_4_7>
       <pIII_4_8>test pola tekstowego</pIII_4_8>
       <pIII_4_9>PL</pIII_4_9>
       <pIII_4_10>test pola tekstowego</pIII_4_10>
       <pIII_4_11>PL</pIII_4_11>
       <pIII_5_1>test pola tekstowego</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>Poznań</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>Poznań</pIII_5_3>
       <pIII_5_4>Poznań</pIII_5_4>
       <pIII_5_5>test pola tekstowego</pIII_5_5>
       <pIII_5_8_>1</pIII_5_8_>
       <pIII_6_1>23050608219</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>8875155741</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>M</pIII_6_3>
       <pIII_6_4>Kowalski</pIII_6_4>
       <pIII_6_5>Jan</pIII_6_5>
       <pIII_6_6>Stefan</pIII_6_6>
       <pIII_6_7>Stefan</pIII_6_7>
       <pIII_6_8>Danuta</pIII_6_8>
       <pIII_6_9>30-10-1985</pIII_6_9>
       <pIII_6_10>Poznań</pIII_6_10>
       <pIII_6_11>PL</pIII_6_11>
       <pIII_6_12>PL</pIII_6_12>
       <pIII_6_13>test pola tekstowego</pIII_6_13>
       <pIII_7_1>61-155</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>Poznań</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>Poznań</pIII_7_3>
       <pIII_7_4>Poznań</pIII_7_4>
       <pIII_7_5>Strzelecka</pIII_7_5>
       <pIII_7_6>1</pIII_7_6>
       <pIII_7_7>1</pIII_7_7>
       <pIII_7_9>PL</pIII_7_9>
       <pIII_7_10>test pola tekstowego</pIII_7_10>
       <pIII_7_8>PL</pIII_7_8>
       <pIII_8_1>23050608219</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>8875155741</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>M</pIII_8_3>
       <pIII_8_4>Kowalski</pIII_8_4>
       <pIII_8_5>Jan</pIII_8_5>
       <pIII_8_6>Stefan</pIII_8_6>
       <pIII_8_7>Stefan</pIII_8_7>
       <pIII_8_8>Danuta</pIII_8_8>
       <pIII_8_9>30-10-1985</pIII_8_9>
       <pIII_8_10>Poznań</pIII_8_10>
       <pIII_8_11>PL</pIII_8_11>
       <pIII_8_12>PL</pIII_8_12>
       <pIII_8_13>test pola tekstowego</pIII_8_13>
       <pIII_9_1>61-155</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>Poznań</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>Poznań</pIII_9_3>
       <pIII_9_4>Poznań</pIII_9_4>
       <pIII_9_5>Strzelecka</pIII_9_5>
       <pIII_9_6>1</pIII_9_6>
       <pIII_9_7>1</pIII_9_7>
       <pIII_9_9>PL</pIII_9_9>
       <pIII_9_10>test pola tekstowego</pIII_9_10>
       <pIII_9_8>PL</pIII_9_8>
       <pIII_10_1>23050608219</pIII_10_1>
       <pIII_10_2>8875155741</pIII_10_2>
       <pIII_10_3>M</pIII_10_3>
       <pIII_10_4>Kowalski</pIII_10_4>
       <pIII_10_5>Jan</pIII_10_5>
       <pIII_10_6>Stefan</pIII_10_6>
       <pIII_10_7>Stefan</pIII_10_7>
       <pIII_10_8>Danuta</pIII_10_8>
       <pIII_10_9>30-10-1985</pIII_10_9>
       <pIII_10_10>Poznań</pIII_10_10>
       <pIII_10_11>PL</pIII_10_11>
       <pIII_10_12>PL</pIII_10_12>
       <pIII_10_13>test pola tekstowego</pIII_10_13>
       <pIII_11_1>61-155</pIII_11_1>
       <pIII_11_2>Poznań</pIII_11_2>
       <pIII_11_3>Poznań</pIII_11_3>
       <pIII_11_4>Poznań</pIII_11_4>
       <pIII_11_5>Strzelecka</pIII_11_5>
       <pIII_11_6>1</pIII_11_6>
       <pIII_11_7>1</pIII_11_7>
       <pIII_11_8>PL</pIII_11_8>
       <pIII_11_9>test pola tekstowego</pIII_11_9>
       <pIII_11_10>PL</pIII_11_10>
       <pIV_0_>1</pIV_0_>
       <pIV_1_1>23050608219</pIV_1_1>
       <pIV_1_2>8875155741</pIV_1_2>
       <pIV_1_3>M</pIV_1_3>
       <pIV_1_4>1</pIV_1_4>
       <pIV_1_5>nr-test</pIV_1_5>
       <pIV_1_6>Kowalski</pIV_1_6>
       <pIV_1_7>Jan</pIV_1_7>
       <pIV_2_1>61-155</pIV_2_1>
       <pIV_2_2>Poznań</pIV_2_2>
       <pIV_2_3>Poznań</pIV_2_3>
       <pIV_2_4>Poznań</pIV_2_4>
       <pIV_2_5>Półwiejska</pIV_2_5>
       <pIV_2_6>1</pIV_2_6>
       <pIV_2_7>1</pIV_2_7>
       <pIV_2_8>500600400</pIV_2_8>
       <pIV_2_9>PL</pIV_2_9>
       <pIV_2_10>test pola tekstowego</pIV_2_10>
       <pIV_2_11>PL</pIV_2_11>
       <pIV_2_6_0>test@test.pl</pIV_2_6_0>
       <pIV_3_1>61-155</pIV_3_1>
       <pIV_3_2>Poznań</pIV_3_2>
       <pIV_3_3>Poznań</pIV_3_3>
       <pIV_3_4>Poznań</pIV_3_4>
       <pIV_3_5>Strzelecka</pIV_3_5>
       <pIV_3_6>1</pIV_3_6>
       <pIV_3_7>1</pIV_3_7>
       <pIV_3_8>test pola tekstowego</pIV_3_8>
       <pIV_3_9>PL</pIV_3_9>
       <pIV_3_10>test pola tekstowego</pIV_3_10>
       <pIV_3_11>PL</pIV_3_11>
       <pIV_4_1>61-155</pIV_4_1>
       <pIV_4_2>Poznań</pIV_4_2>
       <pIV_4_3>Poznań</pIV_4_3>
       <pIV_4_4>Poznań</pIV_4_4>
       <pIV_4_5>Półwiejska</pIV_4_5>
       <pIV_4_6>1</pIV_4_6>
       <pIV_4_7>1</pIV_4_7>
       <pIV_4_8>test pola tekstowego</pIV_4_8>
       <pIV_4_9>PL</pIV_4_9>
       <pIV_4_10>test pola tekstowego</pIV_4_10>
       <pIV_4_11>PL</pIV_4_11>
       <pIV_5_1>test pola tekstowego</pIV_5_1>
       <pIV_5_2>Poznań</pIV_5_2>
       <pIV_5_3>Poznań</pIV_5_3>
       <pIV_5_4>Poznań</pIV_5_4>
       <pIV_5_5>test pola tekstowego</pIV_5_5>
       <pIV_5_8_>1</pIV_5_8_>
       <pV_1_2_1_>1</pV_1_2_1_>
       <pV_1_2_2></pV_1_2_2>
       <pV_1_2_3></pV_1_2_3>
       <pV_1_2_4>to jest pole wielowierszowe</pV_1_2_4>
       <pV_1_2_5></pV_1_2_5>
       <pV_1_2_6></pV_1_2_6>
       <pVI_1_>1</pVI_1_>
       <pVI_2>453054504926965134154839080720</pVI_2>
       <pVI_23>to jest pole wielowierszowe</pVI_23>
       <pVI_4>Jan Nowak</pVI_4>
       <pVI_5>test pola tekstowego</pVI_5>
       <pVI_6>test pola tekstowego</pVI_6>
       <pVI_7>test pola tekstowego</pVI_7>
       <pVI_8_>1</pVI_8_>
       <pVI_9_1>Kowalski</pVI_9_1>
       <pVI_9_2>Jan</pVI_9_2>
       <pVI_10_1>61-155</pVI_10_1>
       <pVI_10_2>Poznań</pVI_10_2>
       <pVI_10_3>Poznań</pVI_10_3>
       <pVI_10_4>Poznań</pVI_10_4>
       <pVI_10_5>Strzelecka</pVI_10_5>
       <pVI_10_6>1</pVI_10_6>
       <pVI_10_7>1</pVI_10_7>
       <pVI_11_>1</pVI_11_>
       <pVI_12_1>453054504926965134154839080720</pVI_12_1>
       <pVI_12_2>to jest pole wielowierszowe</pVI_12_2>
       <pVI_12_3>Jan Nowak</pVI_12_3>
       <pVI_12_4>test pola tekstowego</pVI_12_4>
       <pVI_12_5>test pola tekstowego</pVI_12_5>
       <pVI_12_6>test pola tekstowego</pVI_12_6>
       <pVII_1_>1</pVII_1_>
       <pVII_2>to jest pole wielowierszowe</pVII_2>
       <pVII_3_>1</pVII_3_>
       <pVII_4>10</pVII_4>
       <pVII_5>Poznań</pVII_5>
       <pVII_6>30-10-2014</pVII_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>