Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZWMPS(n) (archiwalny) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4354097</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1089>[PESEL]</rect1089>
       <p2_1>[nazwisko]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p3_1>[pierwszeImie]</p3_1>
       <p3_2>[drugieImie]</p3_2>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[miejsceUrodzenia]</p5>
       <p7_1>[KodPocztowyZameldowanie]</p7_1>
       <p7_2>[MiejscowoscZameldowanie]</p7_2>
       <p7_3>[GminaZameldowanie]</p7_3>
       <p7_4>[WojewodztwoZameldowanie]</p7_4>
       <p7_5>[UlicaZameldowanie]</p7_5>
       <p7_6>[NrDomuZameldowanie]</p7_6>
       <p7_7>[NrLokaluZameldowanie]</p7_7>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p8>[miejscowość]</p8>
       <p9>[data]</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZWMPS(n)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4354097</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1089>23050608219</rect1089>
       <p2_1>Kowalski</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p3_1>Jan</p3_1>
       <p3_2>Stefan</p3_2>
       <p3_3>test pola tekstowego</p3_3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>Poznań</p5>
       <p7_1>61-155</p7_1>
       <p7_2>Poznań</p7_2>
       <p7_3>Poznań</p7_3>
       <p7_4>wielkopolskie</p7_4>
       <p7_5>Półwiejska</p7_5>
       <p7_6>1</p7_6>
       <p7_7>1</p7_7>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>30-10-1990</p9>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>