Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VIN-R (2) (archiwalny) Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VATImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/01/07/1967/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484143</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6>[Data wypełnienia]</p6>
       <p7_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p7_subfield_>
       <p7_subfield_3>[nazwa pełna]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_2>[nazwisko]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>[imię]</p7_subfield_1>
       <p8_1>[Pole tekstowe]</p8_1>
       <p8_2>[Pole tekstowe]</p8_2>
       <p8_3>[Pole tekstowe]</p8_3>
       <p8_4>[Pole tekstowe]</p8_4>
       <p8_5>[Pole tekstowe]</p8_5>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p9>[kraj]</p9>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Telefon]</p17>
       <p18>[Mail]</p18>
       <p19_1>[WWW]</p19_1>
       <p19_2>[Pole tekstowe]</p19_2>
       <p20>[pierwszeImie]</p20>
       <p21>[nazwisko]</p21>
       <p22>[PosiadaczRachunku]</p22>
       <p23>[Swift]</p23>
       <p24>[Rachunek]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26_1> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_1>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p26_2> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_2>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p28_2>[Pole tekstowe]</p28_2>
       <p26_3> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_3>
       <p27_3>[Pole tekstowe]</p27_3>
       <p28_3>[Pole tekstowe]</p28_3>
       <p26_4> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_4>
       <p27_4>[Pole tekstowe]</p27_4>
       <p28_4>[Pole tekstowe]</p28_4>
       <p26_5> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_5>
       <p27_5>[Pole tekstowe]</p27_5>
       <p28_5>[Pole tekstowe]</p28_5>
       <p26_6> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_6>
       <p27_6>[Pole tekstowe]</p27_6>
       <p28_6>[Pole tekstowe]</p28_6>
       <p26_7> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_7>
       <p27_7>[Pole tekstowe]</p27_7>
       <p28_7>[Pole tekstowe]</p28_7>
       <p26_8> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_8>
       <p27_8>[Pole tekstowe]</p27_8>
       <p28_8>[Pole tekstowe]</p28_8>
       <p26_9> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_9>
       <p27_9>[Pole tekstowe]</p27_9>
       <p28_9>[Pole tekstowe]</p28_9>
       <p26_10> / AT:Austria / BE:Belgia / BG:Bułgaria / XI:Ceuta: / HR:Chorwacja / CY:Cypr / CZ:Republika Czeska / DK:Dania / EE:Estonia / FI:Finlandia / FR:Francja / EL:Grecja / ES:Hiszpania / NL:Holandia / IE:Irlandia / LT:Litwa / LU:Luksemburg / LV:Łotwa / MT:Malta / XJ:Melilla / MC:Monako / DE:Niemcy / PT:Portugalia / RO:Rumunia / SK:Słowacja / SI:Słowenia / SE:Szwecja / HU:Węgry / GB:Wielka Brytania / IT:Włochy / IC:Wyspy Kanaryjskie</p26_10>
       <p27_10>[Pole tekstowe]</p27_10>
       <p28_10>[Pole tekstowe]</p28_10>
       <p29>[data]</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VIN-R (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4484143</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>30-10-2014</p6>
       <p7_subfield_>2</p7_subfield_>
       <p7_subfield_3>Pełna nazwa testowa</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_2>Kowalski</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_1>Jan</p7_subfield_1>
       <p8_1>test pola tekstowego</p8_1>
       <p8_2>test pola tekstowego</p8_2>
       <p8_3>test pola tekstowego</p8_3>
       <p8_4>test pola tekstowego</p8_4>
       <p8_5>test pola tekstowego</p8_5>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p9>PL</p9>
       <p11>PL</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>500600400</p17>
       <p18>test@test.pl</p18>
       <p19_1></p19_1>
       <p19_2>test pola tekstowego</p19_2>
       <p20>Jan</p20>
       <p21>Kowalski</p21>
       <p22>Jan Nowak</p22>
       <p23>SWIFT</p23>
       <p24>453054504926965134154839080720</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26_1></p26_1>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p26_2></p26_2>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p28_2>test pola tekstowego</p28_2>
       <p26_3></p26_3>
       <p27_3>test pola tekstowego</p27_3>
       <p28_3>test pola tekstowego</p28_3>
       <p26_4></p26_4>
       <p27_4>test pola tekstowego</p27_4>
       <p28_4>test pola tekstowego</p28_4>
       <p26_5></p26_5>
       <p27_5>test pola tekstowego</p27_5>
       <p28_5>test pola tekstowego</p28_5>
       <p26_6></p26_6>
       <p27_6>test pola tekstowego</p27_6>
       <p28_6>test pola tekstowego</p28_6>
       <p26_7></p26_7>
       <p27_7>test pola tekstowego</p27_7>
       <p28_7>test pola tekstowego</p28_7>
       <p26_8></p26_8>
       <p27_8>test pola tekstowego</p27_8>
       <p28_8>test pola tekstowego</p28_8>
       <p26_9></p26_9>
       <p27_9>test pola tekstowego</p27_9>
       <p28_9>test pola tekstowego</p28_9>
       <p26_10></p26_10>
       <p27_10>test pola tekstowego</p27_10>
       <p28_10>test pola tekstowego</p28_10>
       <p29>30-10-1990</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>