Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS US-2 (archiwalny) Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4495234</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p2>[REGON]</p2>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</p4>
       <p5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p5>
       <p6>[nazwa]</p6>
       <p7>[nazwaPelna]</p7>
       <p9>[nazwisko]</p9>
       <p11>[pierwszeImie]</p11>
       <p10>[dataUrodzenia]</p10>
       <p12>[obywatelstwo]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[Ulica]</p17>
       <p18>[NrDomu]</p18>
       <p19>[NrLokalu]</p19>
       <p20>[kraj]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[kraj]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[miejscowość]</p24>
       <p25>[gmina]</p25>
       <p26>[miejscowość]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[kraj]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[kraj]</p33>
       <p34>[kraj]</p34>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38>
       <p39>[kraj]</p39>
       <p40>[Pole kwoty]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole integer - wartość liczbowa]</p42>
       <p43>[kraj]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[kraj]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p50>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50>
       <p51>[kraj]</p51>
       <p52>[Pole kwoty]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[nazwaPelna]</p55>
       <p56>[KodPocztowyDzial]</p56>
       <p57>[PocztaDzial]</p57>
       <p58>[GminaDzial]</p58>
       <p59>[MiejscowoscDzial]</p59>
       <p60>[UlicaDzial]</p60>
       <p61>[NrDomuDzial]</p61>
       <p62>[NrLokaluDzial]</p62>
       <p63>[kraj]</p63>
       <p65>[kraj]</p65>
       <p66>[nazwaPelna]</p66>
       <p67>[KodPocztowyDzial]</p67>
       <p68>[PocztaDzial]</p68>
       <p69>[GminaDzial]</p69>
       <p70>[MiejscowoscDzial]</p70>
       <p71>[UlicaDzial]</p71>
       <p72>[NrDomuDzial]</p72>
       <p73>[NrLokaluDzial]</p73>
       <p74>[kraj]</p74>
       <p76>[kraj]</p76>
       <p77>[nazwaPelna]</p77>
       <p78>[KodPocztowyDzial]</p78>
       <p79>[PocztaDzial]</p79>
       <p80>[GminaDzial]</p80>
       <p81>[MiejscowoscDzial]</p81>
       <p82>[UlicaDzial]</p82>
       <p83>[NrDomuDzial]</p83>
       <p84>[NrLokaluDzial]</p84>
       <p85>[kraj]</p85>
       <p87>[kraj]</p87>
       <p90_>[Wartość wyboru w polu p90. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 ]</p90_>
       <p111>[Pole tekstowe]</p111>
       <p112>[Pole tekstowe]</p112>
       <p115>[Miejscowość wypełnienia]</p115>
       <p116>[Data wypełnienia]</p116>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS US-2</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4495234</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p2>773461194</p2>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4>1</p4>
       <p5>nr-test</p5>
       <p6>nazwa testowa</p6>
       <p7>Pełna nazwa testowa</p7>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p11>Jan</p11>
       <p10>30-10-1985</p10>
       <p12>polskie</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>Strzelecka</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>PL</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>PL</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>PL</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>PL</p33>
       <p34>PL</p34>
       <p36>10</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>10</p38>
       <p39>PL</p39>
       <p40>10</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>PL</p43>
       <p44>10</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>PL</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>PL</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>Pełna nazwa testowa</p55>
       <p56>61-155</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>Poznań</p58>
       <p59>Poznań</p59>
       <p60>Półwiejska</p60>
       <p61>1</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>PL</p63>
       <p65>PL</p65>
       <p66>Pełna nazwa testowa</p66>
       <p67>61-155</p67>
       <p68>Poznań</p68>
       <p69>Poznań</p69>
       <p70>Poznań</p70>
       <p71>Półwiejska</p71>
       <p72>1</p72>
       <p73>1</p73>
       <p74>PL</p74>
       <p76>PL</p76>
       <p77>Pełna nazwa testowa</p77>
       <p78>61-155</p78>
       <p79>Poznań</p79>
       <p80>Poznań</p80>
       <p81>Poznań</p81>
       <p82>Półwiejska</p82>
       <p83>1</p83>
       <p84>1</p84>
       <p85>PL</p85>
       <p87>PL</p87>
       <p90_>1</p90_>
       <p111>test pola tekstowego</p111>
       <p112>test pola tekstowego</p112>
       <p115>Poznań</p115>
       <p116>30-10-2014</p116>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>