Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS SSI-02 (archiwalny) Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544971</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[Mail]</p5>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 5 2 6 7 3 8 4 9 ]</p6_>
       <p7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17_>[Wartość wyboru w polu p17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_>
       <p18_1_>[Wartość wyboru w polu p18_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_1_>
       <p18_2_>[Wartość wyboru w polu p18_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_2_>
       <p18_3_>[Wartość wyboru w polu p18_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_3_>
       <p18_4_>[Wartość wyboru w polu p18_4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_4_>
       <p18_5_>[Wartość wyboru w polu p18_5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_5_>
       <p18_6_>[Wartość wyboru w polu p18_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_6_>
       <p18_7_>[Wartość wyboru w polu p18_7. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_7_>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20>
       <p21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[Pole integer - wartość liczbowa]</p27>
       <p28>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_1_>[Wartość wyboru w polu p30_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_1_>
       <p30_2_>[Wartość wyboru w polu p30_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_2_>
       <p30_3_>[Wartość wyboru w polu p30_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_3_>
       <p30_4_>[Wartość wyboru w polu p30_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_4_>
       <p30_5_>[Wartość wyboru w polu p30_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_5_>
       <p30_6_>[Wartość wyboru w polu p30_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_6_>
       <p30_7_>[Wartość wyboru w polu p30_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_7_>
       <p30_8_>[Wartość wyboru w polu p30_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_8_>
       <p31_1_>[Wartość wyboru w polu p31_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_1_>
       <p31_2_>[Wartość wyboru w polu p31_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_2_>
       <p31_3_>[Wartość wyboru w polu p31_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_3_>
       <p31_4_>[Wartość wyboru w polu p31_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_4_>
       <p32_1_>[Wartość wyboru w polu p32_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_1_>
       <p32_2_>[Wartość wyboru w polu p32_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_2_>
       <p32_3_>[Wartość wyboru w polu p32_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_3_>
       <p32_4_>[Wartość wyboru w polu p32_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_4_>
       <p32_5_>[Wartość wyboru w polu p32_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_5_>
       <p32_6_>[Wartość wyboru w polu p32_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_6_>
       <p33_1_>[Wartość wyboru w polu p33_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_1_>
       <p33_2_>[Wartość wyboru w polu p33_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_2_>
       <p33_3_>[Wartość wyboru w polu p33_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_3_>
       <p33_4_>[Wartość wyboru w polu p33_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_4_>
       <p33_5_>[Wartość wyboru w polu p33_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_5_>
       <p33_6_>[Wartość wyboru w polu p33_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_6_>
       <p34_>[Wartość wyboru w polu p34. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 ]</p38_>
       <p39_1_>[Wartość wyboru w polu p39_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_1_>
       <p39_2_>[Wartość wyboru w polu p39_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_2_>
       <p39_3_>[Wartość wyboru w polu p39_3. Dostępne wartości: 1 3 ]</p39_3_>
       <p39_4_>[Wartość wyboru w polu p39_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_4_>
       <p39_5_>[Wartość wyboru w polu p39_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_5_>
       <p39_6_>[Wartość wyboru w polu p39_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_6_>
       <p39_7_>[Wartość wyboru w polu p39_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_7_>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p40_>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p42_>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 ]</p43_>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45_>[Wartość wyboru w polu p45. Dostępne wartości: 1 2 ]</p45_>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 ]</p47_>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 ]</p49_>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p51_>
       <p52_>[Wartość wyboru w polu p52. Dostępne wartości: 1 2 ]</p52_>
       <p53_subfield_1>[e-faktury o ustandaryzowanej strukturze nadające się do automatycznego przetwarzania Pole p53 = ograniczDo(p53_subfield_1,100) ]</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>[faktury w formie elektronicznej nienadające się do automatycznego przetwarzania Pole p54 = ograniczDo(p54_subfield_1,100-p53) ]</p54_subfield_1>
       <p55_subfield_1>[faktury wyłącznie w formie papierowej Pole p55 = ograniczDo(p55_subfield_1,100-p53-p54) ]</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_1>[e-faktury o ustandaryzowanej strukturze nadające się do automatycznego przetwarzania Pole p56 = ograniczDo(p56_subfield_1,100) ]</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>[faktury w formie papierowej lub faktury w formie elektronicznej nienadające się do automatycznego przetwarzania Pole p57 = ograniczDo(p57_subfield_1,100-p56) ]</p57_subfield_1>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 ]</p58_>
       <p59>[Pole integer - wartość liczbowa]</p59>
       <p60_>[Wartość wyboru w polu p60. Dostępne wartości: 1 2 ]</p60_>
       <p61>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61>
       <p62_>[Wartość wyboru w polu p62. Dostępne wartości: 1 2 ]</p62_>
       <p63>[Pole integer - wartość liczbowa]</p63>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65>[Pole integer - wartość liczbowa]</p65>
       <p66>[Pole integer - wartość liczbowa]</p66>
       <p67>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67>
       <p68>[pole wielowierszowe]</p68>
       <p69>[mailPrzedst]</p69>
       <p70_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p70_subfield_0>
       <p70_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p70_subfield_1>
       <p71>[telefonPrzedst]</p71>
       <p72>[miejscowość]</p72>
       <p73>[Data wypełnienia]</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS SSI-02</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4544971</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>test@test.pl</p5>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>10</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>
       <p11>10</p11>
       <p12>10</p12>
       <p13_>1</p13_>
       <p14_>1</p14_>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_>1</p16_>
       <p17_>1</p17_>
       <p18_1_>1</p18_1_>
       <p18_2_>1</p18_2_>
       <p18_3_>1</p18_3_>
       <p18_4_>1</p18_4_>
       <p18_5_>1</p18_5_>
       <p18_6_>1</p18_6_>
       <p18_7_>1</p18_7_>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>10</p20>
       <p21>10</p21>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>10</p27>
       <p28>10</p28>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_1_>1</p30_1_>
       <p30_2_>1</p30_2_>
       <p30_3_>1</p30_3_>
       <p30_4_>1</p30_4_>
       <p30_5_>1</p30_5_>
       <p30_6_>1</p30_6_>
       <p30_7_>1</p30_7_>
       <p30_8_>1</p30_8_>
       <p31_1_>1</p31_1_>
       <p31_2_>1</p31_2_>
       <p31_3_>1</p31_3_>
       <p31_4_>1</p31_4_>
       <p32_1_>1</p32_1_>
       <p32_2_>1</p32_2_>
       <p32_3_>1</p32_3_>
       <p32_4_>1</p32_4_>
       <p32_5_>1</p32_5_>
       <p32_6_>1</p32_6_>
       <p33_1_>1</p33_1_>
       <p33_2_>1</p33_2_>
       <p33_3_>1</p33_3_>
       <p33_4_>1</p33_4_>
       <p33_5_>1</p33_5_>
       <p33_6_>1</p33_6_>
       <p34_>1</p34_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_>1</p37_>
       <p38_>1</p38_>
       <p39_1_>1</p39_1_>
       <p39_2_>1</p39_2_>
       <p39_3_>1</p39_3_>
       <p39_4_>1</p39_4_>
       <p39_5_>1</p39_5_>
       <p39_6_>1</p39_6_>
       <p39_7_>1</p39_7_>
       <p40_>1</p40_>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43_>1</p43_>
       <p44_>1</p44_>
       <p45_>1</p45_>
       <p46_>1</p46_>
       <p47_>1</p47_>
       <p48_>1</p48_>
       <p49_>1</p49_>
       <p50_>1</p50_>
       <p51_>1</p51_>
       <p52_>1</p52_>
       <p53_subfield_1>1</p53_subfield_1>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p55_subfield_1>1</p55_subfield_1>
       <p56_subfield_1>1</p56_subfield_1>
       <p57_subfield_1>1</p57_subfield_1>
       <p58_>1</p58_>
       <p59>10</p59>
       <p60_>1</p60_>
       <p61>10</p61>
       <p62_>1</p62_>
       <p63>10</p63>
       <p64_>1</p64_>
       <p65>10</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>10</p67>
       <p68>to jest pole wielowierszowe</p68>
       <p69>krzysztof@kowalczyk.pl</p69>
       <p70_subfield_0>Krzysztof</p70_subfield_0>
       <p70_subfield_1>Kowalczyk</p70_subfield_1>
       <p71>500600888</p71>
       <p72>Poznań</p72>
       <p73>30-10-2014</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>