Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: WoSTR Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4549887</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>[miejscowość]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[ulica]</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>[nr domu]</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>[nr lokalu]</p4_2_subfield_3>
       <p4_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[poczta]</p4_3_subfield_1>
       <p4_5>[NIP]</p4_5>
       <p1_subfield_0>[imię]</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>[nazwisko]</p1_subfield_1>
       <p1_2>[PESEL]</p1_2>
       <p1_2_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_2_2>
       <p1_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[ulica]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>[nr domu]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_4>
       <p1_3_subfield_5>[poczta]</p1_3_subfield_5>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1>
       <p2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_6>
       <p2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2>
       <p2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3>
       <p2_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_7>
       <p2_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4>
       <p2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_8>
       <p2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5>
       <p2_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9>
       <p2_9_1>[pole wielowierszowe]</p2_9_1>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5>[Data wypełnienia]</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoSTR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4549887</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_2_subfield_0>Poznań</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Strzelecka</p4_2_subfield_1>
       <p4_2_subfield_2>1</p4_2_subfield_2>
       <p4_2_subfield_3>1</p4_2_subfield_3>
       <p4_3_subfield_0>61-155</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Poznań</p4_3_subfield_1>
       <p4_5>8875155741</p4_5>
       <p1_subfield_0>Jan</p1_subfield_0>
       <p1_subfield_1>Kowalski</p1_subfield_1>
       <p1_2>23050608219</p1_2>
       <p1_2_1>1</p1_2_1>
       <p1_2_2>NR-4321</p1_2_2>
       <p1_3_subfield_0>Poznań</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Strzelecka</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>1</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>1</p1_3_subfield_3>
       <p1_3_subfield_4>61-155</p1_3_subfield_4>
       <p1_3_subfield_5>Poznań</p1_3_subfield_5>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p2_9>1</p2_9>
       <p2_9_1>to jest pole wielowierszowe</p2_9_1>
       <p3_>1</p3_>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5>30-10-2014</p5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>