Pola formularza

Formularz: FV-WSz Faktura wewnętrzna szczegółowa / Dokument wewnętrzny z dekretacją w złotych (PLN)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4557711</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO_17> / DUPLIKAT</pO_17>
       <pO_1_1_4>Faktura wewnętrzna* / Dokument wewnętrzny / </pO_1_1_4>
       <pO_1_1_40>[Pole tekstowe]</pO_1_1_40>
       <p1>[Lista walut]</p1>
       <pO_19>[data]</pO_19>
       <pO_1_1>[Pole tekstowe]</pO_1_1>
       <p5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5>
       <pO_2>[Miejscowość wypełnienia]</pO_2>
       <pO_3>[data]</pO_3>
       <pO_4>[data]</pO_4>
       <pO_5_1>[nazwaPelna]</pO_5_1>
       <pO_6_1>[pole wielowierszowe]</pO_6_1>
       <pO_5_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>[ulica]</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>[nr domu]</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>[miejscowość]</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>[ulica]</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>[nr domu]</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>[nr lokalu]</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>[poczta]</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>[poczta]</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>[nrIdPodatnikaZagr]</pO_5_4>
       <pO_6_4>[nrIdPodatnikaZagr]</pO_6_4>
       <pO_5_5>[DodatkoweDaneNaFakturze]</pO_5_5>
       <pO_6_5>[DodatkoweDaneNaFakturze]</pO_6_5>
       <p1_9>[Lista walut]</p1_9>
       <p1_1>[Pole kwoty]</p1_1>
       <p2_1>[Pole kwoty]</p2_1>
       <p1_2>[Pole kwoty]</p1_2>
       <p2_2>[Pole kwoty]</p2_2>
       <p1_3>[Pole kwoty]</p1_3>
       <p3_2>[Pole tekstowe]</p3_2>
       <p2_3>[Pole kwoty]</p2_3>
       <p1_4>[Pole kwoty]</p1_4>
       <p3_3>[Pole tekstowe]</p3_3>
       <p2_4>[Pole kwoty]</p2_4>
       <p1_5>[Pole kwoty]</p1_5>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p2_5>[Pole kwoty]</p2_5>
       <p1_6>[Pole kwoty]</p1_6>
       <p3_6>[Pole tekstowe]</p3_6>
       <p2_6>[Pole kwoty]</p2_6>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p1_7>[Pole kwoty]</p1_7>
       <p3_7>[Pole tekstowe]</p3_7>
       <p2_7>[Pole kwoty]</p2_7>
       <pO_7_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_1_1>
       <pO_7_1_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_1_2>
       <pO_7_1_3>[Pole tekstowe]</pO_7_1_3>
       <pO_7_1_4>[Pole tekstowe]</pO_7_1_4>
       <pO_7_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_1_5>
       <pO_7_1_6>[Pole kwoty]</pO_7_1_6>
       <pO_7_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_1_7>
       <pO_7_1_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_1_9>
       <pO_7_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_2_1>
       <pO_7_2_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_2_2>
       <pO_7_2_3>[Pole tekstowe]</pO_7_2_3>
       <pO_7_2_4>[Pole tekstowe]</pO_7_2_4>
       <pO_7_2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_2_5>
       <pO_7_2_6>[Pole kwoty]</pO_7_2_6>
       <pO_7_2_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_2_7>
       <pO_7_2_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_2_9>
       <pO_7_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_3_1>
       <pO_7_3_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_3_2>
       <pO_7_3_3>[Pole tekstowe]</pO_7_3_3>
       <pO_7_3_4>[Pole tekstowe]</pO_7_3_4>
       <pO_7_3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_3_5>
       <pO_7_3_6>[Pole kwoty]</pO_7_3_6>
       <pO_7_3_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_3_7>
       <pO_7_3_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_3_9>
       <pO_7_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_4_1>
       <pO_7_4_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_4_2>
       <pO_7_4_3>[Pole tekstowe]</pO_7_4_3>
       <pO_7_4_4>[Pole tekstowe]</pO_7_4_4>
       <pO_7_4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_4_5>
       <pO_7_4_6>[Pole kwoty]</pO_7_4_6>
       <pO_7_4_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_4_7>
       <pO_7_4_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_4_9>
       <pO_7_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_5_1>
       <pO_7_5_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_5_2>
       <pO_7_5_3>[Pole tekstowe]</pO_7_5_3>
       <pO_7_5_4>[Pole tekstowe]</pO_7_5_4>
       <pO_7_5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_5_5>
       <pO_7_5_6>[Pole kwoty]</pO_7_5_6>
       <pO_7_5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_5_7>
       <pO_7_5_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_5_9>
       <pO_7_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_6_1>
       <pO_7_6_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_6_2>
       <pO_7_6_3>[Pole tekstowe]</pO_7_6_3>
       <pO_7_6_4>[Pole tekstowe]</pO_7_6_4>
       <pO_7_6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_6_5>
       <pO_7_6_6>[Pole kwoty]</pO_7_6_6>
       <pO_7_6_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_6_7>
       <pO_7_6_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_6_9>
       <pO_7_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_7_1>
       <pO_7_7_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_7_2>
       <pO_7_7_3>[Pole tekstowe]</pO_7_7_3>
       <pO_7_7_4>[Pole tekstowe]</pO_7_7_4>
       <pO_7_7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_7_5>
       <pO_7_7_6>[Pole kwoty]</pO_7_7_6>
       <pO_7_7_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_7_7>
       <pO_7_7_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_7_9>
       <pO_7_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_8_1>
       <pO_7_8_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_8_2>
       <pO_7_8_3>[Pole tekstowe]</pO_7_8_3>
       <pO_7_8_4>[Pole tekstowe]</pO_7_8_4>
       <pO_7_8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_8_5>
       <pO_7_8_6>[Pole kwoty]</pO_7_8_6>
       <pO_7_8_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_8_7>
       <pO_7_8_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_8_9>
       <pO_7_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO_7_9_1>
       <pO_7_9_2>[pole wielowierszowe]</pO_7_9_2>
       <pO_7_9_3>[Pole tekstowe]</pO_7_9_3>
       <pO_7_9_4>[Pole tekstowe]</pO_7_9_4>
       <pO_7_9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_9_5>
       <pO_7_9_6>[Pole kwoty]</pO_7_9_6>
       <pO_7_9_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO_7_9_7>
       <pO_7_9_9>[Lista wartości podatku VAT]</pO_7_9_9>
       <pO_1_1_4_4>Odwrotne obciążenie* / </pO_1_1_4_4>
       <pO_11>[pole wielowierszowe]</pO_11>
       <p5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_8>
       <p5_8_8>[data]</p5_8_8>
       <pO_13_4> / Forma płatności*</pO_13_4>
       <pO_12_1> / przelew / gotówka / karta płatnicza / kompensata / barter:barter</pO_12_1>
       <pO_13> / Termin zapłaty* / Zapłacono w dniu</pO_13>
       <pO_14>[data]</pO_14>
       <pO_13_9> / Bank*</pO_13_9>
       <pO_15>[NazwaBanku]</pO_15>
       <pO_13_9_4> / Numer konta*</pO_13_9_4>
       <pO_16>[Rachunek]</pO_16>
       <pO_1100_subfield_0>[imię]</pO_1100_subfield_0>
       <pO_1100_subfield_1>[nazwisko]</pO_1100_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>FV-WSz</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4557711</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO_17></pO_17>
       <pO_1_1_4>Faktura wewnętrzna</pO_1_1_4>
       <pO_1_1_40>1</pO_1_1_40>
       <p1>1</p1>
       <pO_19>1</pO_19>
       <pO_1_1>1</pO_1_1>
       <p5>1</p5>
       <pO_2>Poznań</pO_2>
       <pO_3>1</pO_3>
       <pO_4>1</pO_4>
       <pO_5_1>1</pO_5_1>
       <pO_6_1>to jest pole wielowierszowe</pO_6_1>
       <pO_5_2_subfield_0>Poznań</pO_5_2_subfield_0>
       <pO_5_2_subfield_1>Strzelecka</pO_5_2_subfield_1>
       <pO_5_2_subfield_2>1</pO_5_2_subfield_2>
       <pO_5_2_subfield_3>1</pO_5_2_subfield_3>
       <pO_6_2_subfield_0>Poznań</pO_6_2_subfield_0>
       <pO_6_2_subfield_1>Strzelecka</pO_6_2_subfield_1>
       <pO_6_2_subfield_2>1</pO_6_2_subfield_2>
       <pO_6_2_subfield_3>1</pO_6_2_subfield_3>
       <pO_5_3_subfield_0>61-155</pO_5_3_subfield_0>
       <pO_5_3_subfield_1>Poznań</pO_5_3_subfield_1>
       <pO_6_3_subfield_0>61-155</pO_6_3_subfield_0>
       <pO_6_3_subfield_1>Poznań</pO_6_3_subfield_1>
       <pO_5_4>1</pO_5_4>
       <pO_6_4>1</pO_6_4>
       <pO_5_5>1</pO_5_5>
       <pO_6_5>1</pO_6_5>
       <p1_9>1</p1_9>
       <p1_1>1</p1_1>
       <p2_1>1</p2_1>
       <p1_2>1</p1_2>
       <p2_2>1</p2_2>
       <p1_3>1</p1_3>
       <p3_2>1</p3_2>
       <p2_3>1</p2_3>
       <p1_4>1</p1_4>
       <p3_3>1</p3_3>
       <p2_4>1</p2_4>
       <p1_5>1</p1_5>
       <p3_5>1</p3_5>
       <p2_5>1</p2_5>
       <p1_6>1</p1_6>
       <p3_6>1</p3_6>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p1_7>1</p1_7>
       <p3_7>1</p3_7>
       <p2_7>1</p2_7>
       <pO_7_1_1>1</pO_7_1_1>
       <pO_7_1_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_1_2>
       <pO_7_1_3>1</pO_7_1_3>
       <pO_7_1_4>1</pO_7_1_4>
       <pO_7_1_5>1</pO_7_1_5>
       <pO_7_1_6>1</pO_7_1_6>
       <pO_7_1_7>1</pO_7_1_7>
       <pO_7_1_9>1</pO_7_1_9>
       <pO_7_2_1>1</pO_7_2_1>
       <pO_7_2_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_2_2>
       <pO_7_2_3>1</pO_7_2_3>
       <pO_7_2_4>1</pO_7_2_4>
       <pO_7_2_5>1</pO_7_2_5>
       <pO_7_2_6>1</pO_7_2_6>
       <pO_7_2_7>1</pO_7_2_7>
       <pO_7_2_9>1</pO_7_2_9>
       <pO_7_3_1>1</pO_7_3_1>
       <pO_7_3_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_3_2>
       <pO_7_3_3>1</pO_7_3_3>
       <pO_7_3_4>1</pO_7_3_4>
       <pO_7_3_5>1</pO_7_3_5>
       <pO_7_3_6>1</pO_7_3_6>
       <pO_7_3_7>1</pO_7_3_7>
       <pO_7_3_9>1</pO_7_3_9>
       <pO_7_4_1>1</pO_7_4_1>
       <pO_7_4_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_4_2>
       <pO_7_4_3>1</pO_7_4_3>
       <pO_7_4_4>1</pO_7_4_4>
       <pO_7_4_5>1</pO_7_4_5>
       <pO_7_4_6>1</pO_7_4_6>
       <pO_7_4_7>1</pO_7_4_7>
       <pO_7_4_9>1</pO_7_4_9>
       <pO_7_5_1>1</pO_7_5_1>
       <pO_7_5_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_5_2>
       <pO_7_5_3>1</pO_7_5_3>
       <pO_7_5_4>1</pO_7_5_4>
       <pO_7_5_5>1</pO_7_5_5>
       <pO_7_5_6>1</pO_7_5_6>
       <pO_7_5_7>1</pO_7_5_7>
       <pO_7_5_9>1</pO_7_5_9>
       <pO_7_6_1>1</pO_7_6_1>
       <pO_7_6_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_6_2>
       <pO_7_6_3>1</pO_7_6_3>
       <pO_7_6_4>1</pO_7_6_4>
       <pO_7_6_5>1</pO_7_6_5>
       <pO_7_6_6>1</pO_7_6_6>
       <pO_7_6_7>1</pO_7_6_7>
       <pO_7_6_9>1</pO_7_6_9>
       <pO_7_7_1>1</pO_7_7_1>
       <pO_7_7_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_7_2>
       <pO_7_7_3>1</pO_7_7_3>
       <pO_7_7_4>1</pO_7_7_4>
       <pO_7_7_5>1</pO_7_7_5>
       <pO_7_7_6>1</pO_7_7_6>
       <pO_7_7_7>1</pO_7_7_7>
       <pO_7_7_9>1</pO_7_7_9>
       <pO_7_8_1>1</pO_7_8_1>
       <pO_7_8_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_8_2>
       <pO_7_8_3>1</pO_7_8_3>
       <pO_7_8_4>1</pO_7_8_4>
       <pO_7_8_5>1</pO_7_8_5>
       <pO_7_8_6>1</pO_7_8_6>
       <pO_7_8_7>1</pO_7_8_7>
       <pO_7_8_9>1</pO_7_8_9>
       <pO_7_9_1>1</pO_7_9_1>
       <pO_7_9_2>to jest pole wielowierszowe</pO_7_9_2>
       <pO_7_9_3>1</pO_7_9_3>
       <pO_7_9_4>1</pO_7_9_4>
       <pO_7_9_5>1</pO_7_9_5>
       <pO_7_9_6>1</pO_7_9_6>
       <pO_7_9_7>1</pO_7_9_7>
       <pO_7_9_9>1</pO_7_9_9>
       <pO_1_1_4_4>Odwrotne obciążenie</pO_1_1_4_4>
       <pO_11>to jest pole wielowierszowe</pO_11>
       <p5_8>1</p5_8>
       <p5_8_8>1</p5_8_8>
       <pO_13_4>Forma płatności</pO_13_4>
       <pO_12_1></pO_12_1>
       <pO_13>Termin zapłaty</pO_13>
       <pO_14>1</pO_14>
       <pO_13_9>Bank</pO_13_9>
       <pO_15>1</pO_15>
       <pO_13_9_4>Numer konta</pO_13_9_4>
       <pO_16>1</pO_16>
       <pO_1100_subfield_0>Jan</pO_1100_subfield_0>
       <pO_1100_subfield_1>Kowalski</pO_1100_subfield_1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>