Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PIT-38 (11) (archiwalny) (2015) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)Import danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/05/3062/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575601</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p4>2015 / 2016* / </p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <6_>[Wartość wyboru w polu 6. Dostępne wartości: 1 2 ]</6_>
       <p7>[nazwisko]</p7>
       <p8>[pierwszeImie]</p8>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20_subfield_1>[Przychód z PIT-8C, część F Pole p20 = p20_subfield_1 ]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>[Koszt z PIT-8C, część F Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[Koszt niewykazany w PIT-8C Pole p21 = p21_subfield_1+p21_subfield_2 ]</p21_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[Przychód z PIT-8C, część G Pole p22 = p22_subfield_1 ]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>[Koszt z PIT-8C, część G Pole p23 = p23_subfield_1 ]</p23_subfield_1>
       <p28_subfield_1>[Kwota straty z lat ubiegłych Pole p28 = ograniczDo(p28_subfield_1,p26) ]</p28_subfield_1>
       <p30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[Pole kwoty]</p33>
       <p36_subfield_1>[Wpisz kwotę zaokrągloną do 1 zł. W przypadku przychodów, o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-3 ustawy, wpisz kwotę z groszami (niezaokrągloną). Pole p36 = (p36_subfield_1) ]</p36_subfield_1>
       <p37_subfield_1>[Zryczałtowany podatek art. 30a ust.1 p.1-5 Pole p37 = p37_subfield_1+p37_subfield_2 ]</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p37 = p37_subfield_1+p37_subfield_2 ]</p37_subfield_2>
       <p38_subfield_1>[Podatek zapłacony za granicą art. 30a ust.9 Pole p38 = ograniczDo(p38_subfield_1+p38_subfield_2,p37) ]</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>[W tym kwota z tyt. art.30a ust. 1 p. 1-3 ustawy Pole p38 = ograniczDo(p38_subfield_1+p38_subfield_2,p37) ]</p38_subfield_2>
       <p39>[Pole kwoty]</p39>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p45>
       <p46>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p46>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p49>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty]</p56>
       <p57>[KRS OPP (kwota id: opp_kwota)]</p57>
       <rect2783>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783>
       <rect2783_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect2783_4>
       <p61>[Pole tekstowe]</p61>
       <p62>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62>
       <p64_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p64_subfield_0>
       <p64_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p64_subfield_1>
       <p60>[Funkcja checkbox]</p60>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-38 (11)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575601</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p4>2016</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <6_>1</6_>
       <p7>Kowalski</p7>
       <p8>Jan</p8>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20_subfield_1>1</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_1>1</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_1>1</p23_subfield_1>
       <p28_subfield_1>1</p28_subfield_1>
       <p30>10</p30>
       <p32>10</p32>
       <p33>10</p33>
       <p36_subfield_1>1</p36_subfield_1>
       <p37_subfield_1>1</p37_subfield_1>
       <p37_subfield_2>1</p37_subfield_2>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p38_subfield_2>1</p38_subfield_2>
       <p39>10</p39>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>10</p49>
       <p50>10</p50>
       <p51>10</p51>
       <p52>10</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>10</p55>
       <p56>10</p56>
       <p57></p57>
       <rect2783></rect2783>
       <rect2783_4></rect2783_4>
       <p61>test pola tekstowego</p61>
       <p62>10</p62>
       <p64_subfield_0>Krzysztof</p64_subfield_0>
       <p64_subfield_1>Kowalczyk</p64_subfield_1>
       <p60></p60>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>