Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS SR-20 (archiwalny) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575626</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p5_>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[drugie imię]</p7_subfield_1>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[nazwiskoRodowe]</p9>
       <p10>[imieMatki]</p10>
       <p11>[imieOjca]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[PESEL]</p18>
       <p19>[stanCywilny]</p19>
       <p20>[data]</p20>
       <p21> / 01:Dolnośląski / 02:Kujawsko-Pomorski / 03:Lubelski / 04:Lubuski / 05:Łódzki / 06:Małopolski / 07:Mazowiecki / 08:Opolski / 09:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski / </p21>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p23_>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p34>[Pole tekstowe]</p34>
       <p32_>[Wartość wyboru w polu p32. Dostępne wartości: 1 2 ]</p32_>
       <p33_>[Wartość wyboru w polu p33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p33_>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p40>[NazwaBanku]</p40>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p41>[Rachunek]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[nazwisko]</p43>
       <p44>[nazwiskoRodowe]</p44>
       <p45_subfield_0>[imię]</p45_subfield_0>
       <p45_subfield_1>[drugie imię]</p45_subfield_1>
       <p46>[dataUrodzenia]</p46>
       <p47_subfield_0>[miejscowość]</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>[ulica]</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_2>[nr domu]</p47_subfield_2>
       <p47_subfield_3>[nr lokalu]</p47_subfield_3>
       <p47_subfield_4>[kod pocztowy]</p47_subfield_4>
       <p47_subfield_5>[poczta]</p47_subfield_5>
       <p49>[Pole tekstowe]</p49>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p52>[Pole tekstowe]</p52>
       <p50_>[Wartość wyboru w polu p50. Dostępne wartości: 1 2 ]</p50_>
       <p51_>[Wartość wyboru w polu p51. Dostępne wartości: 1 2 ]</p51_>
       <p55>[Pole tekstowe]</p55>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 ]</p53_>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p54_>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 ]</p56_>
       <p57>[data]</p57>
       <p58_1>[Pole tekstowe]</p58_1>
       <p58_2>[Pole tekstowe]</p58_2>
       <p58_3>[Pole tekstowe]</p58_3>
       <p58_4>[Pole tekstowe]</p58_4>
       <p58_5>[Pole tekstowe]</p58_5>
       <p58_6>[Pole tekstowe]</p58_6>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-20</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575626</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Stefan</p7_subfield_1>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>Danuta</p10>
       <p11>Stefan</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>23050608219</p18>
       <p19>wolny</p19>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21></p21>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p23_>1</p23_>
       <p24_>1</p24_>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p26_>1</p26_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29_>1</p29_>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p30_>1</p30_>
       <p34>test pola tekstowego</p34>
       <p32_>1</p32_>
       <p33_>1</p33_>
       <p35_>1</p35_>
       <p36_>1</p36_>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p37_>1</p37_>
       <p40>Bank Zachodni WBK</p40>
       <p39_>1</p39_>
       <p41>453054504926965134154839080720</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>Kowalski</p43>
       <p44>Kowalski</p44>
       <p45_subfield_0>Jan</p45_subfield_0>
       <p45_subfield_1>Stefan</p45_subfield_1>
       <p46>30-10-1985</p46>
       <p47_subfield_0>Poznań</p47_subfield_0>
       <p47_subfield_1>Strzelecka</p47_subfield_1>
       <p47_subfield_2>1</p47_subfield_2>
       <p47_subfield_3>1</p47_subfield_3>
       <p47_subfield_4>61-155</p47_subfield_4>
       <p47_subfield_5>Poznań</p47_subfield_5>
       <p49>test pola tekstowego</p49>
       <p48_>1</p48_>
       <p52>test pola tekstowego</p52>
       <p50_>1</p50_>
       <p51_>1</p51_>
       <p55>test pola tekstowego</p55>
       <p53_>1</p53_>
       <p54_>1</p54_>
       <p56_>1</p56_>
       <p57>30-10-1990</p57>
       <p58_1>test pola tekstowego</p58_1>
       <p58_2>test pola tekstowego</p58_2>
       <p58_3>test pola tekstowego</p58_3>
       <p58_4>test pola tekstowego</p58_4>
       <p58_5>test pola tekstowego</p58_5>
       <p58_6>test pola tekstowego</p58_6>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>