Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: IFT-1R (13) (archiwalny) (2015, 2016, 2017) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkaniaImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/20/3128/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575889</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[data]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[nazwisko]</p20>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[imieOjca]</p22>
       <p23>[imieMatki]</p23>
       <p24>[dataUrodzenia]</p24>
       <p25>[miejsceUrodzenia]</p25>
       <p26>[nrIdPodatnikaZagr]</p26>
       <p1002>[Mail]</p1002>
       <p27_1>1:numer identyfikacyjny TIN / 2:numer ubezpieczeniowy / 3:paszport / 4:urzędowy dokument stwierdzający tożsamość / 8:inny rodzaj identyfikacji podatkowej / 9:inny dokument potwierdzający tożsamość</p27_1>
       <p28>[krajIdPodatnikaZagr]</p28>
       <p29>[KodKraju]</p29>
       <p30>[Miejscowosc]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <p32>[Ulica]</p32>
       <p33>[NrDomu]</p33>
       <p34>[NrLokalu]</p34>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole kwoty]</p37>
       <p38_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p38 = jezeli(p38_subfield_1>0,p38_subfield_1,p36*p37/100) ]</p38_subfield_1>
       <p39>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p39>
       <p40>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p40>
       <p41>[Pole kwoty]</p41>
       <p42_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p42 = jezeli(p42_subfield_1>0,p42_subfield_1,p40*p41/100) ]</p42_subfield_1>
       <p43>[Pole kwoty]</p43>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole kwoty]</p45>
       <p46_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p46 = jezeli(p46_subfield_1>0,p46_subfield_1,p44*p45/100) ]</p46_subfield_1>
       <p47>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole kwoty]</p49>
       <p50_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p50 = jezeli(p50_subfield_1>0,p50_subfield_1,p48*p49/100) ]</p50_subfield_1>
       <p51>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p51>
       <p52>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p52>
       <p53>[Pole kwoty]</p53>
       <p54_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p54 = jezeli(p54_subfield_1>0,p54_subfield_1,p52*p53/100) ]</p54_subfield_1>
       <p55>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p55>
       <p56>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p56>
       <p57>[Pole kwoty]</p57>
       <p58_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p58 = jezeli(p58_subfield_1>0,p58_subfield_1,p56*p57/100) ]</p58_subfield_1>
       <p59>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole kwoty]</p61>
       <p62_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p62 = jezeli(p62_subfield_1>0,p62_subfield_1,p60*p61/100) ]</p62_subfield_1>
       <p63>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p63>
       <p64>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p64>
       <p65>[Pole kwoty]</p65>
       <p66_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p66 = jezeli(p66_subfield_1>0,p66_subfield_1,p64*p65/100) ]</p66_subfield_1>
       <p67>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p67>
       <p68>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p68>
       <p69>[Pole kwoty]</p69>
       <p70_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p70 = jezeli(p70_subfield_1>0,p70_subfield_1,p68*p69/100) ]</p70_subfield_1>
       <p71>[Pole kwoty]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p73>[Pole kwoty]</p73>
       <p74_subfield_1>[Kwota pobranego podatku (wpisać, jeżeli program nie ma obliczać kwoty) Pole p74 = jezeli(p74_subfield_1>0,p74_subfield_1,p72*p73/100) ]</p74_subfield_1>
       <p75>[data]</p75>
       <p76>[data]</p76>
       <p77>[pierwszeImiePrzedst]</p77>
       <p78>[nazwiskoPrzedst]</p78>
       <p79>[Data wypełnienia]</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>IFT-1R (13)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4575889</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>Kowalski</p20>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>Stefan</p22>
       <p23>Danuta</p23>
       <p24>30-10-1985</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26></p26>
       <p1002>test@test.pl</p1002>
       <p27_1>1</p27_1>
       <p28></p28>
       <p29>PL</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>Strzelecka</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>100</p36>
       <p37>2</p37>
       <p38_subfield_1>1</p38_subfield_1>
       <p39>10</p39>
       <p40>100</p40>
       <p41>2</p41>
       <p42_subfield_1>1</p42_subfield_1>
       <p43>10</p43>
       <p44>100</p44>
       <p45>2</p45>
       <p46_subfield_1>1</p46_subfield_1>
       <p47>10</p47>
       <p48>100</p48>
       <p49>2</p49>
       <p50_subfield_1>1</p50_subfield_1>
       <p51>10</p51>
       <p52>100</p52>
       <p53>2</p53>
       <p54_subfield_1>1</p54_subfield_1>
       <p55>10</p55>
       <p56>100</p56>
       <p57>2</p57>
       <p58_subfield_1>1</p58_subfield_1>
       <p59>10</p59>
       <p60>100</p60>
       <p61>2</p61>
       <p62_subfield_1>1</p62_subfield_1>
       <p63>10</p63>
       <p64>100</p64>
       <p65>2</p65>
       <p66_subfield_1>1</p66_subfield_1>
       <p67>10</p67>
       <p68>100</p68>
       <p69>2</p69>
       <p70_subfield_1>1</p70_subfield_1>
       <p71>10</p71>
       <p72>100</p72>
       <p73>2</p73>
       <p74_subfield_1>1</p74_subfield_1>
       <p75>30-10-1990</p75>
       <p76>30-10-1990</p76>
       <p77>Krzysztof</p77>
       <p78>Kowalczyk</p78>
       <p79>30-10-2014</p79>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>