Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PCC-3 (5) (archiwalny) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnychImport danych w formacie XML e-Deklaracji

 • Dane tego formularza można wczytać za pomocą XML z systemu e-Deklaracji. Link do pliku XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2015/12/11/2973/schemat.xsd

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576948</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <otworz_pcc3a>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</otworz_pcc3a>
       <p4>[data]</p4>
       <p5_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p5_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>[REGON]</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>[nazwisko]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>[imię]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>[nazwa skrócona]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_1>[imię ojca]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię matki]</p10_subfield_2>
       <p11>[KodKraju]</p11>
       <p12>[Wojewodztwo]</p12>
       <p13>[Powiat]</p13>
       <p14>[Gmina]</p14>
       <p15>[Ulica]</p15>
       <p16>[NrDomu]</p16>
       <p17>[NrLokalu]</p17>
       <p18>[Miejscowosc]</p18>
       <p19>[KodPocztowy]</p19>
       <p20>[Poczta]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p21_>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p25>
       <p27>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p27>
       <p29>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p29>
       <p30>: / 1:1% / 2:2%</p30>
       <p32>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p32>
       <p33>: / 0:0% / 0.5:0.5% / 2:2% / 20:20%</p33>
       <p35>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p35>
       <p36>: / 1:1% / 2:2%</p36>
       <p38>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p38>
       <p39>: / 1:1% / 20:20%</p39>
       <p41>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p41>
       <p43>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p43>
       <p44_1>[pole wielowierszowe]</p44_1>
       <p44>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p44>
       <p45>: / 1:1% / 2:2% / 20:20%</p45>
       <p48_>[Wartość wyboru w polu p48. Dostępne wartości: 1 2 ]</p48_>
       <p49_>[Wartość wyboru w polu p49. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p49_>
       <p50>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p50>
       <p51>[Pole kwoty]</p51>
       <rect641>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</rect641>
       <p55>[województwo]</p55>
       <p56>[powiat]</p56>
       <p57>[gmina]</p57>
       <p58>[Pole tekstowe]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole tekstowe]</p60>
       <p61>[miejscowość]</p61>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[miejscowość]</p63>
       <p64>[Pole integer - wartość liczbowa]</p64>
       <p65>[pierwszeImie]</p65>
       <p66>[nazwisko]</p66>
       <p67>[Data wypełnienia]</p67>
       <p69>[pierwszeImie]</p69>
       <p70>[nazwisko]</p70>
       <p71>[data]</p71>
       <p73>[pierwszeImie]</p73>
       <p74>[nazwisko]</p74>
       <p75>[data]</p75>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PCC-3 (5)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4576948</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <otworz_pcc3a></otworz_pcc3a>
       <p4>30-10-1990</p4>
       <p5_subfield_0>3022</p5_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_5>773461194</p9_subfield_5>
       <p9_subfield_1>Kowalski</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_2>Jan</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_3>nazwa testowa</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_1>Stefan</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Danuta</p10_subfield_2>
       <p11>PL</p11>
       <p12>wielkopolskie</p12>
       <p13>poznański</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15>Strzelecka</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>61-155</p19>
       <p20>Poznań</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_>1</p23_>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>10</p25>
       <p27>15</p27>
       <p29>50</p29>
       <p30></p30>
       <p32>10</p32>
       <p33></p33>
       <p35>10</p35>
       <p36></p36>
       <p38>10</p38>
       <p39></p39>
       <p41>50</p41>
       <p43>0.2</p43>
       <p44_1>to jest pole wielowierszowe</p44_1>
       <p44>5</p44>
       <p45></p45>
       <p48_>1</p48_>
       <p49_>1</p49_>
       <p50>80</p50>
       <p51>5</p51>
       <rect641></rect641>
       <p55>wielkopolskie</p55>
       <p56>poznański</p56>
       <p57>Poznań</p57>
       <p58>test pola tekstowego</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>test pola tekstowego</p60>
       <p61>Poznań</p61>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>Poznań</p63>
       <p64>10</p64>
       <p65>Jan</p65>
       <p66>Kowalski</p66>
       <p67>30-10-2014</p67>
       <p69>Jan</p69>
       <p70>Kowalski</p70>
       <p71>30-10-1990</p71>
       <p73>Jan</p73>
       <p74>Kowalski</p74>
       <p75>30-10-1990</p75>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>