Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS Z-05 (2016) (archiwalny) Badanie popytu na pracęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4578338</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3>[Pole tekstowe]</p0_3>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p1_1>[Mail]</p1_1>
       <p1_2>[pkd1]</p1_2>
       <p1_11_>[Wartość wyboru w polu p1_11. Dostępne wartości: 1 4 7 8 2 5 3 6 ]</p1_11_>
       <p2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2_2>
       <p2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_3_2>
       <p2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_4_2>
       <p2_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_5_2>
       <p2_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_1>
       <p2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_6_2>
       <p2_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_7_2>
       <p2_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8_1>
       <p2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_8_2>
       <p2_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9_1>
       <p2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_9_2>
       <p2_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_10_1>
       <p2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_10_2>
       <p2_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11_1>
       <p2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_11_2>
       <p2_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_12_1>
       <p2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_12_2>
       <p2_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_13_1>
       <p2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_13_2>
       <p2_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_14_1>
       <p2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_14_2>
       <p2_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_15_1>
       <p2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_15_2>
       <p2_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_16_1>
       <p2_16_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_16_2>
       <p2_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_17_1>
       <p2_17_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_17_2>
       <p2_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_18_1>
       <p2_18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_18_2>
       <p2_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_19_1>
       <p2_19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_19_2>
       <p2_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_20_1>
       <p2_20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_20_2>
       <p2_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_21_1>
       <p2_21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_21_2>
       <p2_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_22_1>
       <p2_22_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_22_2>
       <p2_23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_23_1>
       <p2_23_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_23_2>
       <p2_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_24_1>
       <p2_24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_24_2>
       <p2_25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_25_1>
       <p2_25_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_25_2>
       <p2_26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_26_1>
       <p2_26_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_26_2>
       <p2_27_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_27_1>
       <p2_27_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_27_2>
       <p2_28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_28_1>
       <p2_28_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_28_2>
       <p2_29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_29_1>
       <p2_29_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_29_2>
       <p2_30_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_30_1>
       <p2_30_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_30_2>
       <p2_31_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_31_1>
       <p2_31_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_31_2>
       <p2_32_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_32_1>
       <p2_32_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_32_2>
       <p2_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_33_1>
       <p2_33_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_33_2>
       <p2_34_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_34_1>
       <p2_34_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_34_2>
       <p2_35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_35_1>
       <p2_35_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_35_2>
       <p2_36_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_36_1>
       <p2_36_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_36_2>
       <p2_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_37_1>
       <p2_37_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_37_2>
       <p2_38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_38_1>
       <p2_38_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_38_2>
       <p2_39_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_39_1>
       <p2_39_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_39_2>
       <p2_40_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_40_1>
       <p2_40_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_40_2>
       <p2_41_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_41_1>
       <p2_41_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_41_2>
       <p2_42_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_42_3>
       <p2_42_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_42_4>
       <p2_42_5_>[Wartość wyboru w polu p2_42_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_42_5_>
       <pII_2_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_2_1>
       <pII_2_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_2_2>
       <pII_2_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_3_1>
       <pII_2_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_3_2>
       <pII_2_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_4_1>
       <pII_2_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_4_2>
       <pII_2_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_5_1>
       <pII_2_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_5_2>
       <pII_2_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_6_1>
       <pII_2_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_6_2>
       <pII_2_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_7_1>
       <pII_2_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_7_2>
       <pII_2_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_8_1>
       <pII_2_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_8_2>
       <pII_2_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_9_1>
       <pII_2_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_9_2>
       <pII_2_10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_10_1>
       <pII_2_10_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_10_2>
       <pII_2_11_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_11_1>
       <pII_2_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_11_2>
       <pII_2_12_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_12_1>
       <pII_2_12_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_12_2>
       <pII_2_13_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_13_1>
       <pII_2_13_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_13_2>
       <pII_2_14_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_14_1>
       <pII_2_14_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_14_2>
       <pII_2_15_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_15_1>
       <pII_2_15_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_15_2>
       <pII_2_16_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_16_1>
       <pII_2_16_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_16_2>
       <pII_2_17_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_17_1>
       <pII_2_17_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_17_2>
       <pII_2_18_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_18_1>
       <pII_2_18_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_18_2>
       <pII_2_19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_19_1>
       <pII_2_19_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_19_2>
       <pII_2_20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_20_1>
       <pII_2_20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_20_2>
       <pII_2_21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_21_1>
       <pII_2_21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_21_2>
       <pII_2_22_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_22_1>
       <pII_2_22_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_22_2>
       <pII_2_23_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_23_1>
       <pII_2_23_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_23_2>
       <pII_2_24_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_24_1>
       <pII_2_24_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_24_2>
       <pII_2_25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_25_1>
       <pII_2_25_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_25_2>
       <pII_2_26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_26_1>
       <pII_2_26_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_26_2>
       <pII_2_27_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_27_1>
       <pII_2_27_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_27_2>
       <pII_2_28_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_28_1>
       <pII_2_28_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_28_2>
       <pII_2_29_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_29_1>
       <pII_2_29_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_29_2>
       <pII_2_30_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_30_1>
       <pII_2_30_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_30_2>
       <pII_2_31_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_31_1>
       <pII_2_31_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_31_2>
       <pII_2_32_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_32_1>
       <pII_2_32_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_32_2>
       <pII_2_33_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_33_1>
       <pII_2_33_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_33_2>
       <pII_2_34_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_34_1>
       <pII_2_34_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_34_2>
       <pII_2_35_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_35_1>
       <pII_2_35_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_35_2>
       <pII_2_36_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_36_1>
       <pII_2_36_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_36_2>
       <pII_2_37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_37_1>
       <pII_2_37_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_37_2>
       <pII_2_38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_38_1>
       <pII_2_38_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_38_2>
       <pII_2_39_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_39_1>
       <pII_2_39_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_39_2>
       <pII_2_40_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_40_1>
       <pII_2_40_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_40_2>
       <pII_2_41_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_41_1>
       <pII_2_41_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</pII_2_41_2>
       <p3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_7>
       <p3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_8>
       <p3_9_>[Wartość wyboru w polu p3_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_9_>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2>
       <p0_4>[mailPrzedst]</p0_4>
       <p0_5_1_subfield_0>[imię przedstawiciela]</p0_5_1_subfield_0>
       <p0_5_1_subfield_1>[nazwisko przedstawiciela]</p0_5_1_subfield_1>
       <p0_6>[telefonPrzedst]</p0_6>
       <p0_7>[miejscowość]</p0_7>
       <p0_8>[Data wypełnienia]</p0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS Z-05 (2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4578338</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3>test pola tekstowego</p0_3>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p1_1>test@test.pl</p1_1>
       <p1_2>01.11.Z</p1_2>
       <p1_11_>1</p1_11_>
       <p2_2_1>10</p2_2_1>
       <p2_2_2>10</p2_2_2>
       <p2_3_1>10</p2_3_1>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_4_1>10</p2_4_1>
       <p2_4_2>10</p2_4_2>
       <p2_5_1>10</p2_5_1>
       <p2_5_2>10</p2_5_2>
       <p2_6_1>10</p2_6_1>
       <p2_6_2>10</p2_6_2>
       <p2_7_1>10</p2_7_1>
       <p2_7_2>10</p2_7_2>
       <p2_8_1>10</p2_8_1>
       <p2_8_2>10</p2_8_2>
       <p2_9_1>10</p2_9_1>
       <p2_9_2>10</p2_9_2>
       <p2_10_1>10</p2_10_1>
       <p2_10_2>10</p2_10_2>
       <p2_11_1>10</p2_11_1>
       <p2_11_2>10</p2_11_2>
       <p2_12_1>10</p2_12_1>
       <p2_12_2>10</p2_12_2>
       <p2_13_1>10</p2_13_1>
       <p2_13_2>10</p2_13_2>
       <p2_14_1>10</p2_14_1>
       <p2_14_2>10</p2_14_2>
       <p2_15_1>10</p2_15_1>
       <p2_15_2>10</p2_15_2>
       <p2_16_1>10</p2_16_1>
       <p2_16_2>10</p2_16_2>
       <p2_17_1>10</p2_17_1>
       <p2_17_2>10</p2_17_2>
       <p2_18_1>10</p2_18_1>
       <p2_18_2>10</p2_18_2>
       <p2_19_1>10</p2_19_1>
       <p2_19_2>10</p2_19_2>
       <p2_20_1>10</p2_20_1>
       <p2_20_2>10</p2_20_2>
       <p2_21_1>10</p2_21_1>
       <p2_21_2>10</p2_21_2>
       <p2_22_1>10</p2_22_1>
       <p2_22_2>10</p2_22_2>
       <p2_23_1>10</p2_23_1>
       <p2_23_2>10</p2_23_2>
       <p2_24_1>10</p2_24_1>
       <p2_24_2>10</p2_24_2>
       <p2_25_1>10</p2_25_1>
       <p2_25_2>10</p2_25_2>
       <p2_26_1>10</p2_26_1>
       <p2_26_2>10</p2_26_2>
       <p2_27_1>10</p2_27_1>
       <p2_27_2>10</p2_27_2>
       <p2_28_1>10</p2_28_1>
       <p2_28_2>10</p2_28_2>
       <p2_29_1>10</p2_29_1>
       <p2_29_2>10</p2_29_2>
       <p2_30_1>10</p2_30_1>
       <p2_30_2>10</p2_30_2>
       <p2_31_1>10</p2_31_1>
       <p2_31_2>10</p2_31_2>
       <p2_32_1>10</p2_32_1>
       <p2_32_2>10</p2_32_2>
       <p2_33_1>10</p2_33_1>
       <p2_33_2>10</p2_33_2>
       <p2_34_1>10</p2_34_1>
       <p2_34_2>10</p2_34_2>
       <p2_35_1>10</p2_35_1>
       <p2_35_2>10</p2_35_2>
       <p2_36_1>10</p2_36_1>
       <p2_36_2>10</p2_36_2>
       <p2_37_1>10</p2_37_1>
       <p2_37_2>10</p2_37_2>
       <p2_38_1>10</p2_38_1>
       <p2_38_2>10</p2_38_2>
       <p2_39_1>10</p2_39_1>
       <p2_39_2>10</p2_39_2>
       <p2_40_1>10</p2_40_1>
       <p2_40_2>10</p2_40_2>
       <p2_41_1>10</p2_41_1>
       <p2_41_2>10</p2_41_2>
       <p2_42_3>10</p2_42_3>
       <p2_42_4>10</p2_42_4>
       <p2_42_5_>1</p2_42_5_>
       <pII_2_2_1>10</pII_2_2_1>
       <pII_2_2_2>10</pII_2_2_2>
       <pII_2_3_1>10</pII_2_3_1>
       <pII_2_3_2>10</pII_2_3_2>
       <pII_2_4_1>10</pII_2_4_1>
       <pII_2_4_2>10</pII_2_4_2>
       <pII_2_5_1>10</pII_2_5_1>
       <pII_2_5_2>10</pII_2_5_2>
       <pII_2_6_1>10</pII_2_6_1>
       <pII_2_6_2>10</pII_2_6_2>
       <pII_2_7_1>10</pII_2_7_1>
       <pII_2_7_2>10</pII_2_7_2>
       <pII_2_8_1>10</pII_2_8_1>
       <pII_2_8_2>10</pII_2_8_2>
       <pII_2_9_1>10</pII_2_9_1>
       <pII_2_9_2>10</pII_2_9_2>
       <pII_2_10_1>10</pII_2_10_1>
       <pII_2_10_2>10</pII_2_10_2>
       <pII_2_11_1>10</pII_2_11_1>
       <pII_2_11_2>10</pII_2_11_2>
       <pII_2_12_1>10</pII_2_12_1>
       <pII_2_12_2>10</pII_2_12_2>
       <pII_2_13_1>10</pII_2_13_1>
       <pII_2_13_2>10</pII_2_13_2>
       <pII_2_14_1>10</pII_2_14_1>
       <pII_2_14_2>10</pII_2_14_2>
       <pII_2_15_1>10</pII_2_15_1>
       <pII_2_15_2>10</pII_2_15_2>
       <pII_2_16_1>10</pII_2_16_1>
       <pII_2_16_2>10</pII_2_16_2>
       <pII_2_17_1>10</pII_2_17_1>
       <pII_2_17_2>10</pII_2_17_2>
       <pII_2_18_1>10</pII_2_18_1>
       <pII_2_18_2>10</pII_2_18_2>
       <pII_2_19_1>10</pII_2_19_1>
       <pII_2_19_2>10</pII_2_19_2>
       <pII_2_20_1>10</pII_2_20_1>
       <pII_2_20_2>10</pII_2_20_2>
       <pII_2_21_1>10</pII_2_21_1>
       <pII_2_21_2>10</pII_2_21_2>
       <pII_2_22_1>10</pII_2_22_1>
       <pII_2_22_2>10</pII_2_22_2>
       <pII_2_23_1>10</pII_2_23_1>
       <pII_2_23_2>10</pII_2_23_2>
       <pII_2_24_1>10</pII_2_24_1>
       <pII_2_24_2>10</pII_2_24_2>
       <pII_2_25_1>10</pII_2_25_1>
       <pII_2_25_2>10</pII_2_25_2>
       <pII_2_26_1>10</pII_2_26_1>
       <pII_2_26_2>10</pII_2_26_2>
       <pII_2_27_1>10</pII_2_27_1>
       <pII_2_27_2>10</pII_2_27_2>
       <pII_2_28_1>10</pII_2_28_1>
       <pII_2_28_2>10</pII_2_28_2>
       <pII_2_29_1>10</pII_2_29_1>
       <pII_2_29_2>10</pII_2_29_2>
       <pII_2_30_1>10</pII_2_30_1>
       <pII_2_30_2>10</pII_2_30_2>
       <pII_2_31_1>10</pII_2_31_1>
       <pII_2_31_2>10</pII_2_31_2>
       <pII_2_32_1>10</pII_2_32_1>
       <pII_2_32_2>10</pII_2_32_2>
       <pII_2_33_1>10</pII_2_33_1>
       <pII_2_33_2>10</pII_2_33_2>
       <pII_2_34_1>10</pII_2_34_1>
       <pII_2_34_2>10</pII_2_34_2>
       <pII_2_35_1>10</pII_2_35_1>
       <pII_2_35_2>10</pII_2_35_2>
       <pII_2_36_1>10</pII_2_36_1>
       <pII_2_36_2>10</pII_2_36_2>
       <pII_2_37_1>10</pII_2_37_1>
       <pII_2_37_2>10</pII_2_37_2>
       <pII_2_38_1>10</pII_2_38_1>
       <pII_2_38_2>10</pII_2_38_2>
       <pII_2_39_1>10</pII_2_39_1>
       <pII_2_39_2>10</pII_2_39_2>
       <pII_2_40_1>10</pII_2_40_1>
       <pII_2_40_2>10</pII_2_40_2>
       <pII_2_41_1>10</pII_2_41_1>
       <pII_2_41_2>10</pII_2_41_2>
       <p3_7>10</p3_7>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p3_9_>1</p3_9_>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p0_4>krzysztof@kowalczyk.pl</p0_4>
       <p0_5_1_subfield_0>Krzysztof</p0_5_1_subfield_0>
       <p0_5_1_subfield_1>Kowalczyk</p0_5_1_subfield_1>
       <p0_6>500600888</p0_6>
       <p0_7>Poznań</p0_7>
       <p0_8>30-10-2014</p0_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>