Pola formularza

Formularz: OPL-1 (3) (archiwalny) (od 2016) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4579781</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p3_subfield_0>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16>[Telefon]</p16>
       <p17>[Faks]</p17>
       <p18>[Mail]</p18>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_>
       <p19_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>[Pole NIP]</p19_3_subfield_3>
       <p20>[nazwisko]</p20>
       <p21>[pierwszeImie]</p21>
       <p22>[dataUrodzenia]</p22>
       <p23_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p23_1>
       <p23_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p23_2>
       <p23_3>[nrIdPodatnikaZagr]</p23_3>
       <p24>[kraj]</p24>
       <p25>[KrajKor]</p25>
       <p26>[WojewodztwoKor]</p26>
       <p27>[PowiatKor]</p27>
       <p28>[GminaKor]</p28>
       <p29>[UlicaKor]</p29>
       <p30>[NrDomuKor]</p30>
       <p31>[NrLokaluKor]</p31>
       <p32>[MiejscowoscKor]</p32>
       <p33>[KodPocztowyKor]</p33>
       <p34>[PocztaKor]</p34>
       <p35>[Telefon]</p35>
       <p36>[Faks]</p36>
       <p37>[Mail]</p37>
       <p38>[MailEPUAP]</p38>
       <p39>[data]</p39>
       <p40_>[Wartość wyboru w polu p40. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ]</p40_>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[nazwisko]</p42>
       <p43>[pierwszeImie]</p43>
       <p44>[Stanowisko]</p44>
       <p46>[nazwisko]</p46>
       <p47>[pierwszeImie]</p47>
       <p48>[Stanowisko]</p48>
       <p50>[nazwisko]</p50>
       <p51>[pierwszeImie]</p51>
       <p52>[Stanowisko]</p52>
       <p54>[Data wypełnienia]</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPL-1 (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4579781</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_subfield_0>3022</p3_subfield_0>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>500600400</p16>
       <p17></p17>
       <p18>test@test.pl</p18>
       <p19_>1</p19_>
       <p19_3_subfield_>2</p19_3_subfield_>
       <p19_3_subfield_2>23050608219</p19_3_subfield_2>
       <p19_3_subfield_3>8875155741</p19_3_subfield_3>
       <p20>Kowalski</p20>
       <p21>Jan</p21>
       <p22>30-10-1985</p22>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p23_2>NR-4321</p23_2>
       <p23_3></p23_3>
       <p24>PL</p24>
       <p25>PL</p25>
       <p26>wielkopolskie</p26>
       <p27>poznański</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>Półwiejska</p29>
       <p30>1</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>61-155</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>500600400</p35>
       <p36></p36>
       <p37>test@test.pl</p37>
       <p38>test@test.pl</p38>
       <p39>30-10-1990</p39>
       <p40_>1</p40_>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>Kowalski</p42>
       <p43>Jan</p43>
       <p44>manager</p44>
       <p46>Kowalski</p46>
       <p47>Jan</p47>
       <p48>manager</p48>
       <p50>Kowalski</p50>
       <p51>Jan</p51>
       <p52>manager</p52>
       <p54>30-10-2014</p54>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>