Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: KRUS SR-23 (archiwalny) Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4585967</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_0>[imię]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p6>[miejscowość]</p6>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p8_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_0>[numer paszportu]</p8_subfield_0>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p9>[data]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_subfield_0>[imię]</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13_subfield_0>[imię]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[nazwisko]</p13_subfield_1>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[data]</p15>
       <p16_1_subfield_0>[imię]</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>[nazwisko]</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>[dataUrodzenia]</p16_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p17_1_subfield_0>[imię]</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>[nazwisko]</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>[dataUrodzenia]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p18_1_subfield_0>[imię]</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>[nazwisko]</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>[dataUrodzenia]</p18_2>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p19_1_subfield_0>[imię]</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>[nazwisko]</p19_1_subfield_1>
       <p18_2_6>[dataUrodzenia]</p18_2_6>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p20_1_subfield_0>[imię]</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>[nazwisko]</p20_1_subfield_1>
       <p20_2>[dataUrodzenia]</p20_2>
       <p20_3>[Pole tekstowe]</p20_3>
       <p21_1_subfield_0>[imię]</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>[nazwisko]</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>[dataUrodzenia]</p21_2>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[Pole tekstowe]</p24>
       <p25>[NazwaBanku]</p25>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p26>[Rachunek]</p26>
       <p26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_1>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[miejscowość]</p32>
       <p33>[data]</p33>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-23 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4585967</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_0>Jan</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p6>Poznań</p6>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p7>23050608219</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p8_subfield_1>ACN285956</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_0>DI3148049</p8_subfield_0>
       <p9_>1</p9_>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_subfield_0>Jan</p11_subfield_0>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13_subfield_0>Jan</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Kowalski</p13_subfield_1>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>30-10-1990</p15>
       <p16_1_subfield_0>Jan</p16_1_subfield_0>
       <p16_1_subfield_1>Kowalski</p16_1_subfield_1>
       <p16_2>30-10-1985</p16_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p17_1_subfield_0>Jan</p17_1_subfield_0>
       <p17_1_subfield_1>Kowalski</p17_1_subfield_1>
       <p17_2>30-10-1985</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p18_1_subfield_0>Jan</p18_1_subfield_0>
       <p18_1_subfield_1>Kowalski</p18_1_subfield_1>
       <p18_2>30-10-1985</p18_2>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p19_1_subfield_0>Jan</p19_1_subfield_0>
       <p19_1_subfield_1>Kowalski</p19_1_subfield_1>
       <p18_2_6>30-10-1985</p18_2_6>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p20_1_subfield_0>Jan</p20_1_subfield_0>
       <p20_1_subfield_1>Kowalski</p20_1_subfield_1>
       <p20_2>30-10-1985</p20_2>
       <p20_3>test pola tekstowego</p20_3>
       <p21_1_subfield_0>Jan</p21_1_subfield_0>
       <p21_1_subfield_1>Kowalski</p21_1_subfield_1>
       <p21_2>30-10-1985</p21_2>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p22_>1</p22_>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>test pola tekstowego</p24>
       <p25>Bank Zachodni WBK</p25>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p26>453054504926965134154839080720</p26>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>Poznań</p32>
       <p33>30-10-1990</p33>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>