Dziennik Gazeta Prawna

Formularz: OPL-1 (4) (archiwalny) (od 2016) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4615182</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_1>
       <p3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_2>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[KodKraju]</p8>
       <p9>[Wojewodztwo]</p9>
       <p10>[Powiat]</p10>
       <p11>[Gmina]</p11>
       <p12>[Ulica]</p12>
       <p13>[NrDomu]</p13>
       <p14>[NrLokalu]</p14>
       <p15>[Miejscowosc]</p15>
       <p16>[KodPocztowy]</p16>
       <p17>[Poczta]</p17>
       <p18>[Telefon]</p18>
       <p19>[Faks]</p19>
       <p20>[Mail]</p20>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_>
       <p21_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p21_3_subfield_>
       <p21_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>[Pole NIP]</p21_3_subfield_3>
       <p22>[nazwisko]</p22>
       <p23>[pierwszeImie]</p23>
       <p24>[dataUrodzenia]</p24>
       <p25_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p25_1>
       <p25_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p25_2>
       <p25_3>[nrIdPodatnikaZagr]</p25_3>
       <p26>[kraj]</p26>
       <p27>[MailEPUAP]</p27>
       <p28>[KrajKor]</p28>
       <p29>[WojewodztwoKor]</p29>
       <p30>[PowiatKor]</p30>
       <p31>[GminaKor]</p31>
       <p32>[UlicaKor]</p32>
       <p33>[NrDomuKor]</p33>
       <p34>[NrLokaluKor]</p34>
       <p35>[MiejscowoscKor]</p35>
       <p36>[KodPocztowyKor]</p36>
       <p37>[PocztaKor]</p37>
       <p38>[Telefon]</p38>
       <p39>[Faks]</p39>
       <p40>[Mail]</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ]</p42_>
       <p43>[data]</p43>
       <p44>[nazwisko]</p44>
       <p45>[pierwszeImie]</p45>
       <p46>[Stanowisko]</p46>
       <p48>[nazwisko]</p48>
       <p49>[pierwszeImie]</p49>
       <p50>[Stanowisko]</p50>
       <p52>[nazwisko]</p52>
       <p53>[pierwszeImie]</p53>
       <p54>[Stanowisko]</p54>
       <p56>[Data wypełnienia]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p59_1>[data]</p59_1>
       <p59_2>[Pole tekstowe]</p59_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPL-1 (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4615182</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p4_>1</p4_>
       <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>PL</p8>
       <p9>wielkopolskie</p9>
       <p10>poznański</p10>
       <p11>Poznań</p11>
       <p12>Strzelecka</p12>
       <p13>1</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>61-155</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>500600400</p18>
       <p19></p19>
       <p20>test@test.pl</p20>
       <p21_>1</p21_>
       <p21_3_subfield_>2</p21_3_subfield_>
       <p21_3_subfield_2>23050608219</p21_3_subfield_2>
       <p21_3_subfield_3>8875155741</p21_3_subfield_3>
       <p22>Kowalski</p22>
       <p23>Jan</p23>
       <p24>30-10-1985</p24>
       <p25_1>1</p25_1>
       <p25_2>NR-4321</p25_2>
       <p25_3></p25_3>
       <p26>PL</p26>
       <p27>test@test.pl</p27>
       <p28>PL</p28>
       <p29>wielkopolskie</p29>
       <p30>poznański</p30>
       <p31>Poznań</p31>
       <p32>Półwiejska</p32>
       <p33>1</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>61-155</p36>
       <p37>Poznań</p37>
       <p38>500600400</p38>
       <p39></p39>
       <p40>test@test.pl</p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p44>Kowalski</p44>
       <p45>Jan</p45>
       <p46>manager</p46>
       <p48>Kowalski</p48>
       <p49>Jan</p49>
       <p50>manager</p50>
       <p52>Kowalski</p52>
       <p53>Jan</p53>
       <p54>manager</p54>
       <p56>30-10-2014</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p59_1>30-10-1990</p59_1>
       <p59_2>test pola tekstowego</p59_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>