Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS-RZ-WZD-01 (archiwalny) Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o zmianę danych adresowych/nazwiska/imieniaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4826790</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p0_>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pII_1>[KodPocztowy]</pII_1>
       <pII_2>[Poczta]</pII_2>
       <pII_3>[Gmina]</pII_3>
       <pII_4>[Miejscowosc]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[kraj]</pII_9>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[kraj]</pII_11>
       <pII_12>[Mail]</pII_12>
       <pIII_>[Wartość wyboru w polu pIII. Dostępne wartości: 1 3 2 ]</pIII_>
       <pIV_1_>[Wartość wyboru w polu pIV_1. Dostępne wartości: 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 ]</pIV_1_>
       <pIV_02>[Pole tekstowe]</pIV_02>
       <pIV_2>[Pole tekstowe]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pIV_4_subfield_0>[ID urzędu ZUS]</pIV_4_subfield_0>
       <pV_01>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_01>
       <pV_1>[Pole tekstowe]</pV_1>
       <pV_2>[Pole tekstowe]</pV_2>
       <pV_3>[gmina]</pV_3>
       <pV_4>[miejscowość]</pV_4>
       <pV_5>[Pole tekstowe]</pV_5>
       <pV_6>[Pole tekstowe]</pV_6>
       <pV_7>[Pole tekstowe]</pV_7>
       <pV_8>[Pole tekstowe]</pV_8>
       <pV_9>[kraj]</pV_9>
       <pV_10>[Pole tekstowe]</pV_10>
       <pV_11>[kraj]</pV_11>
       <pV_12>[Pole tekstowe]</pV_12>
       <pV_02>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pV_02>
       <pV_1_1>[Pole tekstowe]</pV_1_1>
       <pV_1_2>[Pole tekstowe]</pV_1_2>
       <pV_1_3>[gmina]</pV_1_3>
       <pV_1_4>[miejscowość]</pV_1_4>
       <pV_1_5>[Pole tekstowe]</pV_1_5>
       <pV_1_6>[Pole tekstowe]</pV_1_6>
       <pV_1_7>[Pole tekstowe]</pV_1_7>
       <pV_1_8>[Pole tekstowe]</pV_1_8>
       <pV_1_9>[kraj]</pV_1_9>
       <pV_1_10>[Pole tekstowe]</pV_1_10>
       <pV_1_11>[kraj]</pV_1_11>
       <pV_1_12>[Pole tekstowe]</pV_1_12>
       <pV_1_13>[miejscowość]</pV_1_13>
       <pV_1_14>[data]</pV_1_14>
       <pVI_1>[Pole tekstowe]</pVI_1>
       <pVI_2>[Pole tekstowe]</pVI_2>
       <pVI_3>[Pole tekstowe]</pVI_3>
       <pVI_4>[Pole tekstowe]</pVI_4>
       <pVI_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVI_5>
       <pVI_6>[Pole tekstowe]</pVI_6>
       <pVI_7>[miejscowość]</pVI_7>
       <pVI_8>[data]</pVI_8>
       <pVII_1_>[Wartość wyboru w polu pVII_1. Dostępne wartości: 1 ]</pVII_1_>
       <pVII_1_subfield_0>[imię]</pVII_1_subfield_0>
       <pVII_1_subfield_1>[nazwisko]</pVII_1_subfield_1>
       <pVII_01>[Pole tekstowe]</pVII_01>
       <pVII_2>[Rachunek]</pVII_2>
       <pVII_3>[NazwaBanku]</pVII_3>
       <pVII_3_1>[Pole tekstowe]</pVII_3_1>
       <pVII_4>[Pole tekstowe]</pVII_4>
       <pVII_4_1>[Pole tekstowe]</pVII_4_1>
       <pVII_5>[Swift]</pVII_5>
       <pVII_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVII_6>
       <pVII_7>[Pole tekstowe]</pVII_7>
       <pVII_8>[miejscowość]</pVII_8>
       <pVII_9>[data]</pVII_9>
       <pVI_5_1_subfield_0>[imię]</pVI_5_1_subfield_0>
       <pVI_5_1_subfield_1>[nazwisko]</pVI_5_1_subfield_1>
       <pVI_5_2>[Pole tekstowe]</pVI_5_2>
       <pVI_5_3>[NazwaBanku]</pVI_5_3>
       <pVI_5_4>[Pole tekstowe]</pVI_5_4>
       <pVI_5_5>[Pole tekstowe]</pVI_5_5>
       <pVI_5_6>[Pole tekstowe]</pVI_5_6>
       <pVI_5_7>[Pole tekstowe]</pVI_5_7>
       <pVI_5_8>[Rachunek]</pVI_5_8>
       <pVI_6_>[Wartość wyboru w polu pVI_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVI_6_>
       <pVI_7_1>[NazwaBanku]</pVI_7_1>
       <pVI_7_2>[Pole tekstowe]</pVI_7_2>
       <pVI_7_3>[Pole tekstowe]</pVI_7_3>
       <pVI_7_4>[Pole tekstowe]</pVI_7_4>
       <pVI_7_5>[Pole tekstowe]</pVI_7_5>
       <pVI_7_6>[Pole tekstowe]</pVI_7_6>
       <pVI_7_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVI_7_7>
       <pVI_7_8>[Pole tekstowe]</pVI_7_8>
       <pVI_7_9>[miejscowość]</pVI_7_9>
       <pVI_7_10>[data]</pVI_7_10>
       <pVI_8_>[Wartość wyboru w polu pVI_8. Dostępne wartości: 1 ]</pVI_8_>
       <pVI_9_1_subfield_0>[imię]</pVI_9_1_subfield_0>
       <pVI_9_1_subfield_1>[nazwisko]</pVI_9_1_subfield_1>
       <pVI_9_2>[Pole tekstowe]</pVI_9_2>
       <pVI_9_3>[Rachunek]</pVI_9_3>
       <pVI_9_4>[NazwaBanku]</pVI_9_4>
       <pVI_9_5>[Pole tekstowe]</pVI_9_5>
       <pVI_9_6>[Pole tekstowe]</pVI_9_6>
       <pVI_9_7>[Pole tekstowe]</pVI_9_7>
       <pVI_9_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</pVI_9_8>
       <pVI_9_9>[Pole tekstowe]</pVI_9_9>
       <pVI_9_10>[miejscowość]</pVI_9_10>
       <pVI_9_11>[data]</pVI_9_11>
       <pVI_9_>[Wartość wyboru w polu pVI_9. Dostępne wartości: 12 ]</pVI_9_>
       <pVI_10_1>[nazwisko]</pVI_10_1>
       <pVI_10_2>[pierwszeImie]</pVI_10_2>
       <pVI_10_3>[KodPocztowy]</pVI_10_3>
       <pVI_10_4>[Poczta]</pVI_10_4>
       <pVI_10_5>[Gmina]</pVI_10_5>
       <pVI_10_6>[Miejscowosc]</pVI_10_6>
       <pVI_10_7>[Ulica]</pVI_10_7>
       <pVI_10_8>[NrDomu]</pVI_10_8>
       <pVI_10_9>[NrLokalu]</pVI_10_9>
       <pVI_10_10>[miejscowość]</pVI_10_10>
       <pVI_10_11>[data]</pVI_10_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS-RZ-WZD-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>4826790</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>PL</pII_9>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>PL</pII_11>
       <pII_12>test@test.pl</pII_12>
       <pIII_>1</pIII_>
       <pIV_1_>1</pIV_1_>
       <pIV_02>test pola tekstowego</pIV_02>
       <pIV_2>test pola tekstowego</pIV_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pIV_4_subfield_0>26</pIV_4_subfield_0>
       <pV_01>1</pV_01>
       <pV_1>test pola tekstowego</pV_1>
       <pV_2>test pola tekstowego</pV_2>
       <pV_3>Poznań</pV_3>
       <pV_4>Poznań</pV_4>
       <pV_5>test pola tekstowego</pV_5>
       <pV_6>test pola tekstowego</pV_6>
       <pV_7>test pola tekstowego</pV_7>
       <pV_8>test pola tekstowego</pV_8>
       <pV_9>PL</pV_9>
       <pV_10>test pola tekstowego</pV_10>
       <pV_11>PL</pV_11>
       <pV_12>test pola tekstowego</pV_12>
       <pV_02>1</pV_02>
       <pV_1_1>test pola tekstowego</pV_1_1>
       <pV_1_2>test pola tekstowego</pV_1_2>
       <pV_1_3>Poznań</pV_1_3>
       <pV_1_4>Poznań</pV_1_4>
       <pV_1_5>test pola tekstowego</pV_1_5>
       <pV_1_6>test pola tekstowego</pV_1_6>
       <pV_1_7>test pola tekstowego</pV_1_7>
       <pV_1_8>test pola tekstowego</pV_1_8>
       <pV_1_9>PL</pV_1_9>
       <pV_1_10>test pola tekstowego</pV_1_10>
       <pV_1_11>PL</pV_1_11>
       <pV_1_12>test pola tekstowego</pV_1_12>
       <pV_1_13>Poznań</pV_1_13>
       <pV_1_14>30-10-1990</pV_1_14>
       <pVI_1>test pola tekstowego</pVI_1>
       <pVI_2>test pola tekstowego</pVI_2>
       <pVI_3>test pola tekstowego</pVI_3>
       <pVI_4>test pola tekstowego</pVI_4>
       <pVI_5>10</pVI_5>
       <pVI_6>test pola tekstowego</pVI_6>
       <pVI_7>Poznań</pVI_7>
       <pVI_8>30-10-1990</pVI_8>
       <pVII_1_>1</pVII_1_>
       <pVII_1_subfield_0>Jan</pVII_1_subfield_0>
       <pVII_1_subfield_1>Kowalski</pVII_1_subfield_1>
       <pVII_01>test pola tekstowego</pVII_01>
       <pVII_2>453054504926965134154839080720</pVII_2>
       <pVII_3>Bank Zachodni WBK</pVII_3>
       <pVII_3_1>test pola tekstowego</pVII_3_1>
       <pVII_4>test pola tekstowego</pVII_4>
       <pVII_4_1>test pola tekstowego</pVII_4_1>
       <pVII_5>SWIFT</pVII_5>
       <pVII_6>10</pVII_6>
       <pVII_7>test pola tekstowego</pVII_7>
       <pVII_8>Poznań</pVII_8>
       <pVII_9>30-10-1990</pVII_9>
       <pVI_5_1_subfield_0>Jan</pVI_5_1_subfield_0>
       <pVI_5_1_subfield_1>Kowalski</pVI_5_1_subfield_1>
       <pVI_5_2>test pola tekstowego</pVI_5_2>
       <pVI_5_3>Bank Zachodni WBK</pVI_5_3>
       <pVI_5_4>test pola tekstowego</pVI_5_4>
       <pVI_5_5>test pola tekstowego</pVI_5_5>
       <pVI_5_6>test pola tekstowego</pVI_5_6>
       <pVI_5_7>test pola tekstowego</pVI_5_7>
       <pVI_5_8>453054504926965134154839080720</pVI_5_8>
       <pVI_6_>1</pVI_6_>
       <pVI_7_1>Bank Zachodni WBK</pVI_7_1>
       <pVI_7_2>test pola tekstowego</pVI_7_2>
       <pVI_7_3>test pola tekstowego</pVI_7_3>
       <pVI_7_4>test pola tekstowego</pVI_7_4>
       <pVI_7_5>test pola tekstowego</pVI_7_5>
       <pVI_7_6>test pola tekstowego</pVI_7_6>
       <pVI_7_7>10</pVI_7_7>
       <pVI_7_8>test pola tekstowego</pVI_7_8>
       <pVI_7_9>Poznań</pVI_7_9>
       <pVI_7_10>30-10-1990</pVI_7_10>
       <pVI_8_>1</pVI_8_>
       <pVI_9_1_subfield_0>Jan</pVI_9_1_subfield_0>
       <pVI_9_1_subfield_1>Kowalski</pVI_9_1_subfield_1>
       <pVI_9_2>test pola tekstowego</pVI_9_2>
       <pVI_9_3>453054504926965134154839080720</pVI_9_3>
       <pVI_9_4>Bank Zachodni WBK</pVI_9_4>
       <pVI_9_5>test pola tekstowego</pVI_9_5>
       <pVI_9_6>test pola tekstowego</pVI_9_6>
       <pVI_9_7>test pola tekstowego</pVI_9_7>
       <pVI_9_8>10</pVI_9_8>
       <pVI_9_9>test pola tekstowego</pVI_9_9>
       <pVI_9_10>Poznań</pVI_9_10>
       <pVI_9_11>30-10-1990</pVI_9_11>
       <pVI_9_>1</pVI_9_>
       <pVI_10_1>Kowalski</pVI_10_1>
       <pVI_10_2>Jan</pVI_10_2>
       <pVI_10_3>61-155</pVI_10_3>
       <pVI_10_4>Poznań</pVI_10_4>
       <pVI_10_5>Poznań</pVI_10_5>
       <pVI_10_6>Poznań</pVI_10_6>
       <pVI_10_7>Strzelecka</pVI_10_7>
       <pVI_10_8>1</pVI_10_8>
       <pVI_10_9>1</pVI_10_9>
       <pVI_10_10>Poznań</pVI_10_10>
       <pVI_10_11>30-10-1990</pVI_10_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>